Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Achttiende zondag - 5 en 6 augustus 2023


Door het jaar - achttiende zondag

Toen zijn leerlingen opmerkten dat ze met vijf broden en
twee vissen, geen vijfduizend mensen te eten konden geven,
brak Jezus de broden en liet ze uitdelen, totdat iedereen
verzadigd was.
(naar Matteüs 14,17-21)

overweging bij dit zondags evangelie


Ook al is het niet veel dat je kunt bijdragen, aan het geluk van
anderen, ook al heb je maar vijf broden en twee vissen, je mag
ze in mijn handen leggen - zegt God. Ik wil ze zegenen, en er
mijn kracht aan geven, zodat jij ze kunt uitdelen, aan iedereen,
die er nood aan heeft, en zodat je kunt ervaren, dat het mensen
gelukkig maakt. Ik wil je er niet toe dwingen, omdat het iets van
jezelf moet zijn, maar als je je leven, aan Mij durft toevertrouwen,
kan Ik er wonderen mee doen, en de wereld zal er alleen maar
mooier en kleurrijker door worden!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
************************************************************

Wonderbaarlijke picknick


Vijf broden en twee vissen, duizenden hongerige mensen, en dan nog twaalf korven vol brokken
brood overhouden, dat is echt een wonder. Daarom het het de wonderbare broodvermenigvuldiging.
Jezus ging samen met zijn vrienden in een boot, en vaarden naar de overkant van het meer van Galilea,
ze wilden rust, en Jezus wilde bidden en in stilte God ontmoeten, om kracht en inspiratie te krijgen.
De mensen kwamen in grote getale Hem achterna, bij het zien van de grote menigte, kreeg Jezus diep
medelijden met hen, en genas de zieken onder hen. Dit is de bekende broodvermenigvuldiging door
Matteüs geschreven. Ook 'savonds zaten de mensen er nog, zijn vrienden maakten zich zorgen, en zeiden
tegen Jezus:'Stuur ze maar weg.' Jezus zei:'We hoeven ze niet weg te sturen, we gaan ze te eten geven,
maar zijn vrienden schrokken, 'maar hoe kunnen we ze te eten geven.'Jezus zei:'Hier loopt een jongen met
vijf broodjes en twee visjes, Hij liet de jongen bij zich komen, 'Wil jij je broodjes en visjes delen? vroeg Jezus.
'Ja, dat is goed ', zei de jongen, Jezus naam de broodjes en visjes in zijn handen, sprak een zegen uit en dank-
gebed erover, brak een broodje en zei:'Hier, deel maar verder uit, en geef iedereen wat, zijn vrienden
begonnen uit te delen, en iedereen kreeg zoveel, dat hun buikje vol was en ze geen honger meer hadden. Er
bleek voldoende te zijn, want er bleven nog twaalf maanden met brokken over. Vijf broden en twee vissen,
samen zeven, het symbool van volheid en overvloed. Deel zelf ook datgene wat je hebt, denk maar aan die jongen
met zijn broodjes en visjes. Als je met elkaar het leven durft te breken en delen, dan geef je alles wat die ander
nodig heeft. Door even tijd te nemen om bij te praten met iemand, of aandacht te geven, en om anderen te helpen.
'Geen mens leeft van brood alleen, vertelt Jezus. Bidden tot God, is heel belangrijk, om kracht, hoop en inspiratie
op te doen, maar ook een helpende hand bieden aan medemensen, dat is een belangrijke vorm van God te ontmoeten.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

Eten


(Plaats van de broodvermenigvuldiging in Tabgha, aan het meer van Galilea)
'Geef hen maar te eten', zei Jezus tegen zijn vrienden. En ze gingen het
doen, ze hadden niet veel waarover ze beschikten, vijf broden en twee
visjes, maar gingen het toch uitdelen. Jezus had het vermenigvuldigd,
zijn vrienden deelden het rond, vele mensen deelden met vele, en de menigte
werd verzadigd. Er knapten meer dan 5000 mensen van op, en nog 12 korven,
brokken. Waar mensen op Jezus Woord hun brood delen, worden velen er één.
(Martien)
*****************************************************************************

Geloven


Leggen wij samen getuigenis af van ons geloof in God, die Brood van leven aanreikt.
Geloof in Hem, die wij noemen: Ik zal er zijn voor jou en jullie, God is de kern, en
Bron van al wat bestaat.

Geloof in Jezus, in Hem heeft zijn Vader een menselijk gezicht gekregen, in Jezus
is de belofte van zijn Vader werkelijkheid geworden. Geloof dat Hij niet vergeefs
heeft geleefd en gestorven, maar dat Hij elke dag opnieuw verrijst in ons mensen,
die Hem liefhebben.

Geloof in zijn Geest, die ook nu mensen bezielt, die hen aanzet om zijn manier van
leven tot die van ons te maken, om de weg te gaan, van breken en delen, van goedheid
en verbondenheid, van recht en vrede voor iedereen.
***************************************************************************

Brood vermenigvuldiging


Vijf broden en twee visjes, zo weinig om het uit te delen,
de wanhoop sloeg haast toe, omdat ze er met zovelen waren.
Maar Jezus, nam de broden en nam een wijs besluit,
terwijl de mensenmassa er zaten, sprak Hij de woorden uit.
En kijk, meer dan vijfduizend mensen, konden hun buikje rond eten,
toen ze klaar waren met eten, lag er nog veel brood op de grond.
Jezus vroeg aan zijn vrienden, om de resten op te rapen, zelfs
twaalf manden vol. Een wonder was voltrokken, dat men nooit vergeet,
Jezus is de Redder, Trooster en Helper. Jezus onze Heer, Hij deelde
broden en voelde zich bewogen, zo leeft Hij met ons mee. Als we met
Hem bezig zijn, kijkt Hij nooit van ons weg, je weet dat je je leven in
zijn handen kunt leggen, en bij zijn Vader.
(Martien)
*************************************************************

Eten delen met anderen


Lieve Heer,
Wij zijn blij dat we genoeg te eten hebben, danken U daarvoor.
Help ons om van ons eten te delen met anderen, ook met degenen
die wij niet zo goed kennen.

We hebben genoeg om te delen, leer ons om te doen wat uw Zoon
Jezus deed, delen, delen en delen, want we hebben van alles genoeg.

Help ons dat we aan iedereen wat durven te geven, help ons dat we
anderen ook aankijken, zodat die zich welkom voelen bij ons, en we
één geloofsgemeenschap in Jezus worden.
( Martien)
*************************************************************

Archief preken