Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Eenendertigste zondag - 4 en 5 november 2023


Door het jaar - eenendertigste zondag

'Je moet je geen rabbi laten noemen', zei Jezus.
'Want je hebt maar één Heer. En noem ook niemand
vader, want je hebt maar één Vader en jullie allemaal
broers en zussen.'
( naar Matteüs 23, 8-9)

overweging bij dit zondags evangelie


Je hebt maar één Heer - zegt God - Jezus Christus.
Alleen van Hem kun je leren echt als christen te leven,
vanuit je verbondenheid met Mij, die je 'Vader' mag
noemen. En je staat daar niet alleen voor. Want alle
mensen die in Mij geloven, zijn eigenlijk broers en zussen
van je, en hebben dus dezelfde roeping als jij gekregen,
om met een grote inzet en een sterke gedrevenheid,
te werken aan mijn hemel op aarde, in alle kleuren van
de regenboog.
(uit Een vuurwerk van tederheid: Erwin Roosen)
****************************************************

Doe wat je bent, de droom van Jezus


'Laat je geen rabbi, vader of leraar noemen, want je hebt maar één Meester, je Vader'
zei Jezus, tegen zijn volk en zijn leerlingen. Jezus was niet echt vrolijk voor de farizeeën,
en Schriftgeleerden, als Hij hun wat vertelde had Hij daar goede redenen voor! De houding
van de farizeeën, was volledig tegen wat Jezus van hen verwacht. Jezus wijst hun op drie
dingen; 'Zij handelen niet naar hun woorden, ook niet naar Mij, zij zijn graag op ereplaatsen,
wisten zogenaamd alles beter volgens hen, maar wat ze deden, was om op te vallen.' Jezus
geeft hun zelden een echt complimentje. Maar ook de evangelisten, waren geen goede maatjes
met de Joodse Schriftgeleerden en farizeeën, soms legden ze Jezus ook harde woorden in de
mond. Jezus had soms ook goede contacten met farizeeën en tollenaars, denk bijv. aan Simon
de farizeeër, waar Jezus mee ging eten, of ook bij de Nicodemus. Maar Jezus ging ook eten
bij de tollenaar Zacheus. Dat de farizeeën zich vaak verzetten tegen Jezus, komt omdat Jezus
met een andere manier met mensen omging, zoals tollenaars en zondaars, Jezus had ook kritiek
op hun voorschriften, voor Jezus was de wet er voor de mensen. Jezus werd in zijn tijd als een
buitengewoon, charismatisch mens gezien, zijn Blijde Boodschap spraken de mensen echt aan.
Nu roept Jezus ons ook op, om 'dienaar' te zijn voor onze taak, en om goed en nederig te zijn.
Jezus zegt ook:'Ik ben de grootste onder jullie, en wil ook jullie dienaar zijn.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************

Dank


O.L.Heer, schepper van hemel en aarde, wij danken U voor alles wat leeft,
en ook voor het licht van elke dag, en voor het geluk en liefde van de mensen
die ons trouw blijven, in lief en leed. Wij danken U ook voor je bijzondere
Zoon Jezus, je geliefde Zoon en mens ook voor ons. Hij is uw evenbeeld
geweest, omdat Hij er was en is voor de minste van de mensen. Jezus is er
ook voor de mensen die het goed hebben in hun leven, en dienstbaar zijn.
Daarom zeggen wij tot U,'Van harte dank je wel, voor kracht, troost,
hoop en vertrouwen en rust, en aanbidden U met de woorden: 'Onze Vader...
(Martien)
********************************************************************

Geloven


Geloof in God, die de wereld heeft bestemd voor het geluk
van de mensen, Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Geloof in Jezus, die aan de liefde van zijn Vader, gestalte heeft gegeven.
Hij heeft zich ingezet, om mensen te bevrijden, Hij is hierin zover gegaan,
dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Geloof dat zijn Geest, nog steeds mensen blijft bezielen, en oproepen
om de weg van de liefde te gaan.

Geloof in mensen die in zijn voetsporen treden, en die hun daden richten
naar wat Jezus heeft voorgeleefd. Zij zijn het zout der aarde, zij zijn
het licht der wereld.

Tot de gemeenschap van mensen willen wij ook behoren, want we willen
meewerken aan Gods eigen droom. 'Een nieuw hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor iedereen!
*******************************************************************

Aan het begin van de dag


Lieve Heer, ik dank U weer voor deze nieuwe morgen.
Help mij deze dag door te brengen, volgens uw bedoeling.
Houd in mij de hoop levend, op een betere wereld, en dat
er rust mag komen in Israël, het land waar je Zoon Jezus
leefde, dat er eerbied voor de Palestijnen mag komen.
Zegen allen met wie ik in liefde en leed verbonden ben,
geef mij ook aandacht voor mijn naaste, naar het voorbeeld,
van Jezus, onze Vriend, uw Zoon en onze Heer.
(Martien)
******************************************************

Aan het einde van de dag


Aan het einde van de dag, Lieve Heer, wil ik je weer bedanken,
de dag is weer voorbij, fijn om ervan te kunnen genieten.
Ik denk ook aan uw goedheid, en zorg voor mij en vele anderen.
Vraag U ook om vergeving, voor wat ik vandaag misschien verkeerd
heb gedaan. Geef mij, en allen die mij dierbaar zijn, een rustige nacht.
Zegen ons allen.
( Martien)
***************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Wij zijn soms ook ongeduldig, soms kunnen we niet wachten
tot het goed gaat. We vinden het ook moeilijk als mensen
oorlog gaan voeren, of slechte dingen doen voor het klimaat.
Help ons om het vol te houden, en samen te blijven geloven
in het goede. Jij staat altijd aan onze kant.


Archief preken