Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Vierentwintigste zondag - 16 en 17 september 2023


Door het jaar - vierentwintigste zondag


Op een dag vroeg Petrus aan Jezus:'Heer, hoe
vaak moet ik mijn broeder vergeven, als hij mij
iets misdoet? Tot zeven keer toe? Jezus zei hem:
'Tot zeventig maal zeven keer.'
(naar Matteüs 18,21-22)

overweging bij dit zondags evangelie


Vergeving schenken, barmhartig zijn, nieuwe kansen
aanreiken, Ik begrijp dat dat niet altijd eenvoudig is
- zegt God - maar toch wil Ik je vragen, om het telkens
opnieuw te doen, tot zeventig maal zeven keer, als het
moet. En wacht niet tot de ander de eerste stap zet,
of tot de situatie zo muurvast zit, dat er geen uitweg
meer is. Durf zelf initiatief te nemen, en toon dat je
een warm hart hebt, dat kan vergeven en vergeten.
Want op de manier waarop jij vergeeft, zal Ik ook
jou vergeven.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************

Grenzeloze vergeving zeventig maal zeven


In dit evangelie van Matteüs, gaat het deze keer over vergeving, met de bekende uitspraak,
van Jezus:'Zeventig maal zeven keer.' Je hoort het wel eens zeggen, als het over vergeven
gaat, zelf denken we er ook wel over, maar er zijn grenzen. Goed zijn willen we allemaal wel,
zeker voor mensen die je goed kent, graag mag en een band mee hebt en goed voor je zijn.
Maar het wordt moeilijker, als je iemand lastig vindt, waar je niet veel mee hebt, en die boos
en ondankbaar is, of je heeft bedonderd, beledigd of gekwetst. In dit verhaal dacht Petrus ook
zo, hij vond zich al een vergever, als hij zeven keer vergeven had aan zijn broer, die hem iets
misdaan had, Petrus vond dat wel goed. Maar zijn goede vriend Jezus, zei tegen Petrus:'Je moet
niet zeven maal, maar zeventig maal zeven maal vergeven, altijd dus!' Jezus zei ook:'Wie niet
kan vergeven, maakt zichzelf ongelukkig en zit dan in eigen negatieve gevoelens.' Jezus toont
zich weer een echte mensenkenner, Hij weet dat vrede de basis is van menselijk geluk, wel nu
zegt Hij:'Waar geen vergeving is, is ook geen rust en vrede en ook geen geluk, en het maakt
je hart vol wrok.' Jezus roept zijn vriend Petrus bij zich, en vertelt hem over Gods maatstaf,
die grenzeloos en eindeloos is, als het op vergeving aan komt. Wat Jezus nog zeggen wil is dit:
'Als God zo mild en geduldig omgaat met onze schuld, waarom zijn wij dan zoveel eisend tegenover
elkaar.''Eigenlijk is er maar één weg van leven voor iedereen, de weg van vergeving,'zegt Jezus.
Het is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar vergeven is een overwinning. Onze lieve Heer,
vergeeft ons allemaal.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************

Vergeving schenken


Lieve God, ik hoop dat U begrijpt dat het niet altijd gemakkelijk is
om vergeving te schenken, en nieuwe kansen aan te reiken. Toch wil
ik U vragen dat U me helpt, om het telkens opnieuw te proberen,
tot zeventig maal zeven maal, als het moet. Laat me niet wachten
tot de andere de eerste stap zet, of tot de situatie zo muurvast zit,
dat er geen uitweg meer is. Maar geef me de kracht, zelf het initiatief
te nemen, en met een warm hart naar medemensen toe te gaan, zoals
U naar mij toekomt.
( Erwin Roosen)
****************************************************************

Geloven


Geloof in God, die Vader is van alle mensen, Hij heeft ons geschapen om te
leven in liefde met elkaar. Geloof in Jezus uw Zoon, Hij is door U gezonden,
om ons met elkaar te verzoenen.

Geloof in de heilige Geest, die samenbrengt wat verdeeld is, die ons sterkte
geeft wanneer we zwak zijn, die onze toekomst is en onze hoop.

Geloof dat we samen biddend zoeken naar liefde, waarheid en gerechtigheid,
zodat de droom van Jezus, waarheid wordt, met z'n allen één zijn in Gods naam.
**********************************************************************

September


September, de eerste bladeren verkleuren en kunnen al van de bomen vallen,
een teken dat de herfst in aantocht is.
September, kastanjes vallen op straat, eikels en noten vallen ook uit de bomen,
de herfst komt eraan.
September, ook zie je hier en daar alweer paddenstoelen staan, zeker als het
vochtig is geweest, hele mooie vele soorten zijn er.
September, dauwdruppels op een spinnenweb, normaal in deze maand,
bladeren, kastanjes, noten eikels en paddenstoelen, spinnenwebben horen ook
bij september, de herfst is een pracht seizoen, door de vele mooie kleuren
van bomen en struiken, geniet ervan van deze mooie natuur, het geeft je plezier.
(Martien)
***********************************************************************

Laudato Si, gebed van paus Franciscus, voor de Scheppings periode tot 4 okt.


Barmhartige God,
Schepper van hemel en aarde, en alles wat in hen bestaat, U schiep ons naar uw beeld,
en vertrouwde ons de zorg toe, voor heel uw schepping, ons gemeenschappelijk huis.

U zegende ons, met de zon, het water en het weelderige land, zodat er overvloedig
leven zou zijn, voor alles wat bestaat. Open ons verstand en raak ons hart, zodat
we het geschenk van uw schepping behoeden.

Wees onze hulp, maak ons bewust dat ons gemeenschappelijke huis niet alleen van ons
is, maar van alle toekomstige generaties.

Geef dat we ermee zorg dragen, dat elk mens beschikt over voldoende voedsel en
levensnoodzakelijke middelen.

Wees aanwezig in deze moeilijke tijden, vooral bij de armen, en bij hen die het meest
risico lopen om achter gelaten te worden.

Zet onze angst, onze benauwdheid, onze gevoelens van isolatie om in hoop, zodat we
een echte bekering van ons hart kunnen ervaren. Help ons om creatieve solidariteit
te tonen, bij het aanpakken van de gevolgen van de wereldwijde milieu en klimaat
veranderingen.

Maak ons moedig in ons streven naar algemeen welzijn, zodat we de veranderingen
omarmen, die nodig zijn, meer dan ooit kunnen we voelen dat we allemaal met elkaar
verbonden zijn, wanneer we met concrete inspanningen een antwoord bieden op:
'De schreeuw van de aarde, en de schreeuw van de armen.' We vragen het U door
Christus Jezus onze Heer.
( Paus Franciscus)
******************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Soms denk ik een hele dag niet aan Jou.
Dan ben ik Jou kwijt, maar ik vind Jou altijd terug,
want Jij bent mij nooit kwijt.
Jij houdt mij altijd vast, en ik kan altijd terugkomen bij Jou.
Daar ben ik heel blij om, bedankt.

Archief preken