Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Achtentwintigste zondag - 14 en 15 oktober 2023


Preek als bezinning door het jaar – Achtentwintigste zondag - 14 en 15 oktober 2023


'De koning stuurde zijn dienaars weg om iedereen
die ze tegenkwamen uit te nodigen voor een bruilofts-
feest van zijn zoon. De enige voorwaarde was dat ze
feestelijk gekleed waren.'
(naar Matteüs 22,9 - 14)


overweging bij dit zondags evangelie


Ook jou nodig Ik uit om feest te vieren, en aan
mijn tafel te komen aanzitten - zegt God - om
te delen in mijn vreugde. En misschien denk je,
dat je je niet thuis zult voelen, in dat gezelschap,
en dat je er niet zelf mag zijn, of dat je uit de toon
zult vallen. omdat je anders bent. Maar wat er ook
van is, je bent welkom, wie je ook bent. En je moet
geen geschenken meebrengen. Het enige dat Ik van
je vraag, is dat je het feestkleed van de liefde draagt.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
************************************************

God nodigt iedereen uit voor zijn feest


We komen alweer aan het einde van het Matteüs jaar, maar deze keer weer een bekende
parabel van Jezus, over een koning die een bruiloftsfeest houdt voor zijn zoon. De dienaren
van de koning nodigen honderden mensen uit, maar niemand wil komen, ze hebben allemaal
een reden, geen tijd of zin erin. Wie die koning is in dit verhaal en welke feestmaal Hij geeft;
het is God de Heer, en het feestmaal is dat Hij zijn Zoon Jezus naar onze wereld zendt om
zijn koninkrijk van liefde en vrede te verkondigen, en er voor te leven. Maar de leiders van het
Joodse volk willen helemaal niets met zijn Zoon Jezus, en zijn feestmaal te maken hebben, en
daarom zendt Hij zijn dienaren er opnieuw uit, naar de kruispunten van de wegen, waar ze mensen
vinden de wel willen ingaan op zijn uitnodiging. Het zijn mensen die niet weten waar ze naar toe moeten,
vluchtelingen en mensen die de weg kwijtgeraakt zijn, ze hopen dat er iemand mee gaat die de weg wel
kent, maar ook die rekenen op hulp en aandacht van medemensen. Precies deze mensen worden uit-
genodigd voor God onze Heer, want in zijn ogen vindt iedereen genade en is ook iedereen belangrijk.
Wij staan ook nogal eens op zo'n kruispunt, in ons leven, en soms weten wij ook niet waarheen. Maar
we moeten kiezen, soms zijn we ook wanhopig, als alles tegenzit, met ziekte en overlijden, op zo'n
kruispunt komt God onze Heer naar ons toe, en biedt Hij ons een heerlijk feestmaal aan in zijn Koninkrijk,
van liefde en vrede. Als het aan Jezus zou liggen, vieren we met elkaar een mooi bruiloftsfeest, waar
iedereen welkom is, het is jammer dat vele dat wereldfeest niet mee willen vieren, omdat ze niets met
God en geloof hebben. Aan de feesttafel zat iemand die in de ogen van God, er eigenlijk niet bij hoorde,
hij had zijn 'feestkleed' niet aan, het kleed van de ware vriendschap en liefde, daarom werd hij buiten
de deur gezet, kortom aandacht voor je medemensen, om er een heerlijk feest van te maken.
( preken.be + Martien)
*********************************************************************************************

Feest


Vandaag vertelt Jezus ons een verhaal over een feest,
dat God wil vieren samen met ons allemaal, iedereen is
van harte welkom, maar God hoopt één ding, zegt Jezus,
dat we er graag van harte aan meedoen. 'Je wordt uit-
genodigd om aan mijn tafel te komen zitten', zegt God.
Jezus stelt zijn Vader voor als een echte gastheer.
(Martien)
**************************************************

Gebed bij de campagne "Genees de aarde en alles wat ademt en leeft"
van Paus Franciscus

Enige, U onze God, U die ons al riep van in de moederschoot,
om te leven in vrijheid en verantwoordelijkheid, om de de aarde
te beheren, te bewerken en te bewaren, en haar zo in te richten,
dat er leven is voor al wat leeft.

Wij bidden, U voor alle leven op aarde, de planten, de dieren,
in al hun diversiteit, de kwetsbare schoonheid van alles wat ons
omringt, en waarin U aanwezig bent met uw scheppende kracht.
Doe ons meer en meer beseffen dat we familie zijn van elkaar,
dat alles met alles verbonden is en oneindig waardevol, dat alles
ons oproept om in relatie te treden met U.

Wij bidden, voor alle slachtoffers van milieuvernietiging, de
mensen die hun vruchtbare grond zien veranderen in woestijn,
die meren zien opdrogen, gletsjers zien afsmelten, bossen zien
verdwijnen, die moeten verhuizen naar onzekerheid en armoede.
Maak ons tot medestanders op hun pad, maak hen sterk en veer-
krachtig, zodat ze de moed en de energie vinden, om hun leven
opnieuw in handen te nemen, hun waardigheid te herwinnen en
nieuwe toekomst te vinden.

Wij bidden, U voor alle mensen die verantwoordelijkheid dragen,
kleinschalig en dichtbij, in vereniging, parochie, school, instelling
of bedrijf, voor de verantwoordelijken in onze gemeente, in ons
land, of op wereldschaal, in de internationale economie en politiek.
Dat ze elkaar vinden in een dialoog die de tegenstellingen overwint.
Dat ze keuzes verhelderen, plannen maken, en samenwerken, om ons
weg te halen uit de dodende spiraal van armoede en vernietiging
************************************************************

Feest vieren


Ik wil je laten delen in mijn vreugde, en daarom nodig Ik jou uit om
feest te vieren, en aan mijn tafel te komen aanzitten - zegt God.
Misschien denk je, dat je je niet thuis zult voelen in dat gezelschap,
en dat je er jezelf niet mag zijn, of dat je uit de toon zult vallen,
omdat je anders bent. Maar hoe dan ook, je bent welkom, wie je ook
bent. En je moet geen geschenken meebrengen, het enige dat Ik van
je vraag, is dat je het feestkleed van de liefde draagt.
( Erwin Roosen)
**************************************************************

Geloven


God, wij hebben het vaste vertrouwen dat U onze Gastheer bent.
Laten we daarom tot U ons geloof uitspreken. Geloof in God die
de wereld heeft bestemd voor het geluk van ons mensen. Hij nodigt
ons ook uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Geloof in Jezus, die aan de liefde van God gestalte heeft gegeven.
Jezus heeft zich ingezet, om mensen te bevrijden, Hij is hierin
zo ver gegaan dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Geloof dat zijn Geest ons mensen blijft bezielen. Geloof in mensen
die in Jezus' voetsporen treden, en die hun daden doen wat Hij
heeft voorgeleefd, zij zijn het zout en het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen, willen we ook bij horen, om mee te
werken aan Gods eigen droom. Een nieuwe hemel en nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor iedereen.
**************************************************************

Uitnodiging


Ik hoop dat ik U hoor God, wanneer U mij uitnodigt om feest te vieren,
en te delen in uw vreugde. Ik weet dat U alleen het beste met me voor
hebt, maar toch twijfel ik soms aan U, wil dan vrienden sturen, die me op
de kruispunten van mijn leven, komen afhalen, en me tot U brengen. En
help me bij elke ontmoeting, het feestkleed van de vriendschap en liefde
te dragen, ook wanneer ik zal er niet meer ben. En wanneer U mij zult
vragen of ik met heel mijn leven heb liefgehad.
( Erwin Roosen)
******************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Wij zien dat er veel mensen zijn die verdriet hebben,
en veel mensen die fouten maken, en anderen pijn doen.
Soms zijn wij zelf die mensen, help ons om goed om goed
te zijn. Samen maken wij van onze wereld, stap voor stap,
weer een beetje een paradijs. Hen Jij soms wel eens genoeg
van de mensen? Als ze weer iets heel stoms of heel lelijk doen,
zoals oorlog voeren, geweld of de natuur kapot maken.

Archief preken