Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Vijfentwintigste zondag - 23 en 24 september 2023Door het jaar - vijfentwintigste zondag - vredeszondag


'Met het Rijk van God gaat het als met een landeigenaar,
die op elk uur van de dag arbeiders gaat huren, voor zijn
wijngaard en die aan de eersten én aan de laatsten evenveel geeft.'
(naar Matteüs 20,1-16)


overweging bij dit zondags evangelie


Of je nu al lang meewerkt aan de verwezenlijking van mijn droom,
dan wel of dat je dat pas sinds kort doet, is voor Mij niet belangrijk
- zegt God. wat voor Mij telt, is dat je uiteindelijk een keuze durft
te maken, vroeg of laat. Want zowel aan de eersten, als aan de
laatsten, wil Ik evenveel van mijn liefde geven. Liefde kan je trouwens
niet opsplitsen. Als je liefhebt, dan kan dat alleen met héél je hart.
En het gekke aan liefde is: als je ze deelt, wordt ze alleen maar groter.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***************************************************************

Gelijk loon bij ongelijk werk, voor mensen van hetzelfde uurJezus vertelt deze keer weer een fantastische parabel, over het Rijk der hemelen, en dat is
het rijk van liefde, vrede en gerechtigheid, de droom van God bij zijn schepping, en die Jezus
ons heeft voorgeleefd. Deze parabel is ook gericht op ons en onze tijd. Maar het lijkt ook een
beetje een vreemde parabel, arbeiders die één uur gewerkt hebben, worden evenveel betaald
als arbeiders die elf uur gewerkt hebben, in de bloedhete zon. Ze zijn er niet allemaal blij mee,
maar ze krijgen toch allemaal het normale dagloon, de wijngaardenier zegt:'De laatsten zullen
de eersten, en de eersten de laatsten zijn.' Jezus vertelt over het Rijk Gods, dat te vergelijken
is met de landeigenaar, van een grote wijngaard. Deze parabel van Jezus, is geen verhaal over
een menselijke landeigenaar, maar over de eindeloze goedheid van zijn en onze Vader. 'Uw
gedachten zijn niet mijn gedachten, Mijn wegen zijn niet uw wegen', zegt Hij, en die woorden
krijgen gestalte in het verhaal van Jezus. De landeigenaar voor wie de arbeiders van het laatste
uur even belangrijk zijn, als de arbeiders van het eerste uur, staat voor God onze Heer, voor
Hem zijn alle mensen gelijk. Jezus die geïnspireerd is door zijn Vader en diens ideaal van het
Rijk Gods, vertelt dan ook dat God niet naar menselijke maten meet, maar goed wil zijn voor
iedereen, Hij laat zijn hart spreken voor allemaal, ook voor hen die pas later dan anderen hebben
meegeholpen, om de wereld beter te maken. God luistert naar Zijn hart, wanneer Hij aan mensen
denkt, Jezus luistert naar Zijn hart, het hart van God.
(preken.be + Martien)
**********************************************************************************************


Wijngaard


Sommige parabels van Jezus, zijn goed bekend, deze keer gaat zijn parabel
over de werkers van het elfde uur, bij een wijnboer, die heel erg rijk was.
Door Jezus wordt hij toch geprezen, omdat alle werkers hetzelfde loon
krijgen. God, onze Heer roept elke dag ook mensen op, om te komen werken
in zijn wijngaard. Geef ons de moed, om op die vraag in te gaan, en ons
in te zetten voor de realisering van uw Koninkrijk in deze wereld.
( Martien)
***********************************************************************

Geloven


Geloof in God, die de wereld heeft bestemd voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Geloof in Jezus, die aan die liefde van zijn Vader gestalte heeft gegeven.
Jezus heeft zich in gezet, om mensen te bevrijden, en te genezen.
Hij is hier in zover gegaan, dat Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Geloof dat zijn Geest, nog steeds ons mensen blijft bezielen, en oproepen
om de weg van de liefde te gaan.

Geloof in de mensen die Jezus volgen, die hun daden richten naar hoe Jezus
heeft voorgeleefd, zij zijn het zout en het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen willen wij ook behoren, om mee te werken
aan Gods eigen droom:'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waar het goed
is om te leven voor allen.
********************************************************************

Bedankt voor Jezus

Lieve Heer, wij danken U voor uw lieve Zoon Jezus, die ons menselijk leven met
beide handen aanvaardde, en het deelde met al zijn medemensen. Met eenvoudige
woorden en verhalen, toonde Hij ons de weg naar U, zijn Vader. Jezus was barm-
hartig, en vol aandacht en begrip voor allen die in nood verkeerden, of die er niet
bij mochten horen. Op de avond vóór zijn sterven, zei Hij tegen zijn vrienden:
'Kom nog één keer met Mij aan tafel, want Ik wil graag nog een laatste maaltijd
samen met jullie eten.'Jezus nam het dagelijks brood, zegende het, brak het en
zei:'Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen, kom eet ervan, Ik ben het
en Ik blijf bij jullie altijd! Zo gaf Jezus zijn vrienden ook te drinken, uit de beker
met wijn, en zei:'Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.''Beste vrienden,
vergeet Mij niet, en ga ook doen wat Ik heb gedaan.' Ook wij kunnen eten van dit
brood, en drinken uit de beker, dit brood en deze wijn zijn tekens geworden, van een
nieuwe manier van leven, het geeft je hoop, kracht en vertrouwen. Laten we bidden
tot zijn hemelse Vader, beziel ons met uw Geest, die ook uw Zoon dreef. Dat we
bij tegenslagen en problemen, toch de weg blijven vinden naar een nieuwe toekomst.
Goede God, probeer om Jezus' te kunnen blijven volgen, in goedheid, verbondenheid
en dienstbaarheid. Geef ons de moed, kracht en sterkte om dit vol te kunnen blijven
houden, zodat uw Rijk kan komen. Onze Vader, barmhartige God, vernieuw ons hart,
en dat we Jezus steeds bij ons blijven vinden. De vrede van Jezus is altijd met ons,
en kunnen we van harte aan elkaar doorgeven, Jezus is onze beste Heer en Vriend.
( Martien)
********************************************************************************

Vredeszondag, gebed voor echte vredeO.L.Heer,
U bent de Bron van al wat leeft, bescherm ons tegen al het geweld en agressie,
die anderen met vernietiging bedreigt. Bescherm ons, help ons dat er toch eens
echte vrede in de wereld mag komen.

Geliefde Jezus,
U bent bij ons in alle mensen, U leeft in ons en met elkaar, overal ter wereld,
leer onze muren af te breken en ontwapening, voed ons met liefde die angst overwint.
Mensen bouwen te veel muren en hekwerk, en te weinig bruggen.
Maak ons sterk, help ons om elke vrees los te kunnen laten.

Heilige Geest,
U roept ons op in ons geweten, voor een betere en rustige wereld, spreek tot ons,
spreek door ons. Wanneer we niet kunnen vergeven, of de pijn op anderen leggen,
verlicht ons met het vuur van uw liefde. Liefde die alle angst overwint, U bent
samen met alle Drie ons altijd nabij.
******************************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Als Jij in ons hart woont, kunnen wij af en toe een lichtje zijn,
voor de mensen om ons heen, zeker die het moeilijk hebben.
Reken maar op ons, die doen wat goed is voor anderen.
Blijf dicht bij ons, alle dagen van ons leven.
*********************************************************************

Archief preken