Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Twintigste zondag - 19 en 20 augustus 2023

Door het jaar - twintigste zondag


Een Kananese vrouw riep naar Jezus:'Heer, wil mijn dochter
genezen!' En omdat ze bleef aandringen, zei Jezus haar:
'Groot is je vertrouwen. Zoals je dat wenst, zal het ook
gebeuren.'
(naar Matteüs 15,22-28)

overweging bij dit zondags evangelie


Hopelijk is jouw vertrouwen even groot, als dat van die
Kananese vrouw - zegt God - en geloof je, dat Ik ook jou
kan genezen, en dat Ik je nieuw leven kan geven! Als je naar
Mij roept, wil Ik naar je luisteren. Als je Mij aanspreekt,
en vraagt of je mag delen, in mijn warmhartigheid, wil Ik
mijn hart voor je openstellen. Ik wil er zijn voor jou, vooral
op momenten van verdriet, en van pijn of teleurstelling. En
misschien kan mijn vreugde dan ook jouw vreugde worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Een Kananese vrouw, brengt Jezus tot nadenken, 'Vrouw je hebt een groot geloof.'


Dit verhaal is in onze tijd ook nog actueel, ook nu zijn er nog protesten tegen, arbeidsmigranten,
vluchtelingen en asielzoekers, maar ook mensen met een andere huidskleur of geaardheid. Als
christenen moeten we openstaan voor onze medemensen, vanwaar ook en ook als ze anders zijn.
De Kananese (heidense) vrouw, kan ons ook aan het denken zetten, God zorgt voor alle mensen,
dieren en de natuur, kortom voor heel zijn schepping. Wij kunnen die zorg delen met God en zijn
Zoon Jezus. Een vraag voor deze keer is: hoe staan we tegenover vreemdelingen, want Jezus zelf,
had er in zijn tijd, ook soms moeite mee. In dit evangelie van Matteüs, blijkt dat Jezus toch heel
menselijk was, en dus ook wel eens dingen zei of deed, waar we het niet mee eens waren. In dit evangelie
zien we Jezus 'groeien' in zijn zending, Hij liet zich met woorden overhalen door een heidense vrouw,
uit Kana. Jezus was met zijn apostelen in een heidens gebied, en een Kananese vrouw vroeg aan Hem,
om hulp voor haar zieke dochter, maar Jezus wilde in eerste instantie die hulp nog niet doen. Hij antwoordde,
ook niet op de vraag van deze vrouw, zijn apostelen vonden dat vreemd, en ze vragen aan Jezus, haar
maar weg te sturen, omdat zo fel bleef aandringen. Jezus dacht erover na, Hij heeft even tijd nodig,
om de goede houding te vinden, om zich te laten raken door de vreemdeling, die voor hem stond. De
Kananese vrouw voelde zich buiten gesloten, ze wist dat ze een heiden was, die geen deel hebben aan het
geluk en zegen van de Messias. Maar het geloof van de Kananese vrouw, brengt Jezus tot een ander inzicht.
Want Hij had zelf in gedachte, dat Hij gezonden was voor het volk, waartoe Hij ook zelf behoorde, maar
door de vraag van deze vrouw, verandert Jezus zijn inzicht. Hij zelf vindt dat Hij van mening moet veranderen,
en Jezus doet dat ook. Jezus ging vanaf toen, zich meer en meer richten op alle mensen. Hierdoor gaat erbij
Jezus een licht branden; alle mensen van welke godsdienst, huidskleur of welk land, staan onder zijn Vaders
zorg. Jezus zegt tegen de Kananese vrouw:'Je hebt een groot geloof!, je verlangen wordt ingewilligd.'
Achteraf dacht Jezus:'Ik was verkeerd bezig, God mijn Vader is van alle mensen, niemand wordt buitengesloten.'
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************************

Elkaar nodig hebben


Lieve Heer, U hebt de wereld geschapen als één ruimte voor iedereen,
waarin de ene mens de ander ook nodig heeft, om uw liefde te ervaren.
Het is uw droom, om alle mensen bij elkaar te brengen in uw koninkrijk.
U hebt daarvoor uw Zoon Jezus naar de aarde gezonden, hier heeft Hij
voor ons geleefd, zodat alle mensen van elkaar kunnen houden, door Jezus
uw Zoon, onze vriend en metgezel, die ons voorbeeld is.
(Martien)
******************************************************************

Geloven niet altijd gemakkelijk


Het is niet altijd gemakkelijk, God, om te geloven dat uw liefde geen grenzen kent.
In mijn binnenste weet ik wel dat U, er wilt zijn voor iedereen, maar ik kan dat vaak
moeilijk vertalen, in mijn samenleven met mensen. Soms maak ik onderscheid tussen,
'goeden' en 'slechten', tussen vriend en vreemdeling, en hanteer ik het 'onbekend
is onbemind'. Ofschoon het evangelie mij het tegenovergestelde zegt. Leer me daarom
geloven, dat U leeft in ieder mens. Help me naar de binnenkant van mensen te kijken,
zonder te veroordelen. En geef me uw warmhartigheid, om in uw naam van iedereen
te houden.
( Erwin Roosen)
*****************************************************************************

Geloven


Geloof in de God van je leven, die licht, aarde en water heeft geschapen,
om de mensen een thuis te geven in deze wereld. Geloof in de God van de
liefde, die ons mensen heeft gemaakt naar zijn eigen beeld.

Geloof in Jezus, die onder ons leefde als het gezicht van zijn onzichtbare
Vader, die de weg ging van de liefde. Geloof dat God, zijn Zoon Jezus
deed opstaan uit de dood, en dat Hij met ons leeft tot op vandaag.

Geloof in de gemeenschap van mensen, die samenkomen in Jezus' naam,
om het brood te breken en delen, en om te leven van zijn Blijde Boodschap,
om te dienen zoals Hij.

Geloof in de H. Geest, die ons één wil maken, die ons in herinnering brengt,
wat we nooit moeten vergeten: dat de God van leven en liefde, hier en nu
aanwezig is, en ons roept tot een goed leven.
*******************************************************************

De Kananese vrouw


Lieve Jezus, groot is het geloof van de Kananese vrouw, zei U.
Door haar, hoeven wij niet te wanhopen, maar dat we op uw liefde,
mogen rekenen, altijd weer. Wij vragen U, sta ons bij, en luister naar
onze noden en problemen, ga met ons mee met alles wat we doen.
En met vertrouwen op U, zijn we ook gelovig, gastvrij en open van Geest,
samen met Jezus, onze Vriend en metgezel.
(Martien)
***************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij stond open voor iedereen, die Je ontmoette,
ook de Kananese vrouw. Help ons om net als Jij,
niet bang te zijn voor anderen. Zo kunnen we bij
leren van elke nieuwe mens in ons leven. Want we
zijn allemaal broers en zussen van Jou en van elkaar,
en kinderen van God, Jouw en onze Vader.
**********************************************

Archief preken