Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Sacramentsdag - 10 en 11 juni 2023

Door het jaar - Sacramentsdag


Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de
zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen
en zei:'Neem dit brood en deel het, dit is mijn
lichaam, mijn leven.'
(naar Marcus 14,22)

overweging bij dit zondags evangelie


Je kunt Mij ontmoeten - zegt God - in elk mens met wie
je samenleeft, en met wie je het brood van het leven,
en de wijn van de vreugde deelt. Je kunt Mij ontmoeten
in mensen, die zichzelf geven als gebroken brood, omdat
Iemand hen dat ooit heeft voorgedaan, en hen gevraagd
heeft dat ze dat zouden blijven doen. Je kunt Mij ontmoeten,
in mensen die je weer in jezelf doen geloven, omdat ze
geloven in Mij. Je kunt Mij ontmoeten - zegt God!
Maar verlang je dat ook?
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************

Brood en wijn om te danken, en te delen wat je hebtWe vieren vandaag Sacramentsdag, met extra aandacht voor het Laatste Avondmaal ofwel 'afscheidsmaaltijd'
van Jezus met zijn vrienden en vriendinnen. Jezus gebruikte het brood en de wijn, om in die eenvoudige alledaagse
tekens, duidelijk te maken, dat Hij zijn leven en zijn liefde aan zijn vrienden én aan ons geeft. Jezus gebruikte
het ook bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, maar ook in zijn gebed tot zijn Vader, wat Hij ons leerde:
'Onze Vader, geef ons heden ons dagelijks brood.' Bij zijn Laatste Avondmaal gebruikte Jezus dunne plakken brood,
Hij brak ze om ze uit te delen aan zijn aanwezigen. Breken en delen, moet altijd iets van jezelf zijn, geven aan de ander.
Tijdens Jezus' zijn Laatste Avondmaal, zei Hij tegen zijn gasten:'Dit brood wat Ik aan jullie deel, is Mijn lichaam, blijf
vooral zo samen komen, om Mij te gedenken.'Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven, Hij was als het ware zelf brood,
Hij voedde de mensen met zijn levenswijze. Zouden wij ook zo 'brood' kunnen zijn voor een ander? Je kunt delen met
een ander die daar behoefte aan heeft, bijv. tijd voor een ander die in nood zit en graag geholpen wil worden, troost
voor iemand met verdriet, een luisterend oor, een lach of een helpende hand, of opbeurend woordje. Dan ben je ook 'brood'
voor hen, noem het maar een 'Jezus momentje.' De woorden die Jezus sprak op de laatste avond van zijn leven:'Dit brood
is mijn lichaam, en de wijn is mijn bloed, samen is dit Mijn leven, dat Ik geef als voedsel voor jullie allemaal, blijf vooral
aan Mij denken in jullie gezamenlijke vieringen met brood en wijn.''De bedoeling is dat je het ook uitdraagt in je leven
van alle dag.'
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************************

Lieve Jezus


Jezus werd geraakt in zijn hart, toen Hij het lijden van mensen zag.
Hij bleef niet alleen zorgen en aandacht voor hen, maar gaf zijn
leerlingen de taak om het Rijk van zijn hemelse Vader, naderbij te
brengen. Daarom kunnen wij ook bidden:'Lieve Jezus, schenk ons ook
uw bewogenheid, om mee te helpen aan een betere en bewoonbare
wereld.' Een wereld waar een ieder in vrede mag leven, maar helaas
is dat nog niet helemaal zo!
(Martien)
*************************************************************

Jezus' leven


Vanaf het aller prilste begin stond Jezus' leven in dienst van kleinen en
armen - zegt God. In alles wat Hij zei en deed, probeerde Hij het zichtbaar
en voelbaar te maken, dat Ik een God van liefde ben, en dat met de komst
van mijn Rijk, pijn en verdriet voor altijd plaats zullen maken voor vreugde
en geluk. Vandaag wil Ik aan jou dezelfde zending meegeven, zodat je in
mijn naam en met het hart van Jezus, mensen bemoedigt en hulpzaam bent,
en zodat je leven een getuigenis wordt van mijn liefde.
( Erwin Roosen)
*********************************************************************

Geloven


Geloof in de God van het verbond, wiens naam is:'Ik ben er voor jou.'

Geloof in de Vader van Jezus, als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede en minder goede momenten, ons dragend als het
moeilijk wordt.

Geloof in Jezus, die van zichzelf kon zeggen:'Ik ben de weg.'
Hij is onze reisgezel, een vriend voor onderweg, een betrouwbare gids,
die zijn leven heeft gegeven, zodat niemand onderweg zou bezwijken.

Geloof in de Geest, de stille, ongeziene kracht op onze levensweg,
deze houdt Gods licht in ons brandend, ons leven lang.

Geloof in de gemeenschap van samen op weg, een gemeenschap van
mensen, die blijven geloven in breken en delen, met elkaar.
***************************************************************

Sacramentsdag


Breken en delen, Jezus deelde het brood met zijn vrienden tijdens het Laatste
Avondmaal, maar Hij deelde vooral ook zichzelf. Jezus had oog en oor voor de
mensen om zich heen, pas wanneer mensen met elkaar leven zoals God dat heeft
bedoeld, wordt de echte honger pas gestild. Jezus deed dan ook waartoe Hij is
geboren, Hij verteld over het koninkrijk van zijn hemelse Vader, en laat het ook
in de praktijk van zijn leven zien. Hij vertelde de mensen over zijn manier van
leven, en dat gaf Hij ook door aan zijn vrienden. En Jezus roept niet alleen zijn
vrienden van toen op, maar ook ons nu. Laat het zo zijn, dat ieder die eet van het
Brood, zelf brood wil worden en zo de ander voedt. Dan zullen allen die 'honger'
hebben, verzadigd worden, dat het zo mag zijn! Ubi caritas et amor - waar liefde
is en vriendschap, Ibi deus est - daar is God!
(Martien)
*************************************************************************

Dank U wel


Lieve Jezus, Ik dank U voor de vele mooie dingen in mijn leven.
Ik dank U, voor alle mooie wondertjes in onze natuur.
Ik dank U, voor mijn geloof, de hoop en de liefde, die U mij
hebt gegeven in de wat moeilijkere tijden.
Lieve Jezus, ik dank U voor alle dagen dat U mijn troost en mijn
kracht bent gebleven, Je bent mijn grootste behulpzame Vriend.
(Martien)
*********************************************************

Gelukkig zijn


Vandaag is weer een dag om gelukkig te zijn.
Geen enkele dag is je gegeven, dan de dag van vandaag,
om voluit te leven, om blij en gelukkig te zijn.
Gisteren ben je kwijt, morgen moet nog komen, vandaag
is de enige dag, die je in je handen houden mag, de dag
van de rest van je leven!
*******************************************************

Goede Herder


Toen U de apostelen uit zond, gaf U die zending eigenlijk aan elke christen,
God en dus ook aan mij; op weg gaan naar het kleine en zwakke. In uw naam
en met de tederheid van Jezus, zorgdragend voor al wie kwetsbaar en eenzaam
is, en de hemel op aarde, voelbaar en ervaarbaar maken, door met uw liefde,
van mensen te houden. Alleen kan ik dit niet. Wil daarom bij me blijven, en me
liefhebben, als een Goede Herder, en een trouwe Vriend, in goede en kwade
dagen, altijd, tot in eeuwigheid.
( Erwin Roosen)
**********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij zorgt voor jouw vrienden, Je brengt hen dicht bij je Vader.
Wij horen bij Jou en bij God. Jij laat ons nooit in de steek, en bidt voor ons.
Wij willen voor altijd op Jouw spoor blijven.

Archief preken