Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - zevende zondag - 20 en 21 mei 2023

Paastijd - zevende zondag

Jezus sloeg zijn ogen op naar de hemel en bad:
'Vader, laat Mij eeuwig leven schenken aan alle
mensen die Je Mij hebt toevertrouwd, want ze
hebben jouw woord ter harte genomen.'
(naar Johannes 17,1-2.6)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je mijn woorden ter harte neemt, en als je je leven afstemt,
op mijn golflengte, wil Ik je laten delen in het wonder van de
verrijzenis - zegt God. Omdat Ik van je hou, wil Ik je nieuw en
eeuwig leven geven, over de grenzen van tijd en ruimte heen.
Ik hoop dat je mijn uitgestrekte hand wilt vast pakken, en dat
je je aan Mij durft toevertrouwen, wanneer de aardse zon
voorgoed zal ondergaan, en plaats zal maken voor mijn licht
en liefde.
(uit: Een vuurwerk van tederheid ; Erwin Roosen)
*********************************************************

Biddend volhouden met de H. GeestBij Jezus Hemelvaart, terug naar zijn Vader, lezen we hoe Jezus ten hemel werd opgenomen.
Daarna keren zijn vrienden terug naar Jeruzalem, naar de bovenzaal waar ze ook verbleven
tijdens Jezus' laatste avondmaal. Zijn vrienden waren wat in de war, ze begrepen er niet zoveel
van, maar bleven wel eensgezind volharden in gebed, samen met Maria. Jezus had op de laatste
avond voor zijn Hemelvaart, nog vurig voor zijn vrienden gebeden, Hij had een nauwe band met hen,
en vroeg ook om zijn levenswerk voort te zetten. Tussen Hemelvaart en Pinksteren, is een stukje
niemands land voor Jezus' vrienden, want hun Heer en leider is weg, en moeten nu alleen verder,
maar ze weten nog niet hoe, en begrijpen het allemaal nog niet zo. Bidden, is het thema van deze
zondag, Jezus bidt tot zijn Vader in de hemel:'Ik heb U op aarde verheerlijkt, door mijn werk te
volbrengen, dat U Mij hebt opgedragen.'Kunnen ook wij, net als Jezus alles volbrengen wat ons op-
gedragen, en verwacht wordt? En ons inspannen om Jezus in ons doen en denken na te volgen?
Jezus zegt:'Ik bid voor mijn vrienden', bidden wij ook voor anderen, of alleen voor onszelf, dat we
het goed hebben, gezond blijven en nog voor meerdere dingen in ons leven, maar dat we niet vergeten,
ook God, Jezus en Maria te bedanken, voor alles in ons leven. Bidden is omgaan met met onze Heer,
zijn Geest, die is niet tastbaar of zichtbaar, maar is onze kracht, inspiratie en ons bij staat in vooral
moeilijke tijden. Jezus geeft ons een tip, dat we er goed aan doen om de heilige Geest te vragen, die
ons helpt om vol te houden, en hoop geeft in moeilijke tijden. Jezus geeft ook een teken, dat bidden
deel uitmaakt van ons geloof, maar Jezus blijft ook bidden voor ons, bidden geeft kracht, rust en hoop
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************

O.L.Heer


Lieve Vader van Jezus, we voelen ons verbonden met Jezus' vrienden,
die samen met zijn lieve moeder Maria, bij elkaar kwamen in Jeruzalem,
tot Pinksteren, om daar te bidden. Wij vragen U, geef ons de kracht van
uw Geest, om de taak van uw Zoon Jezus verder te kunnen zetten, en mee
te helpen aan uw koninkrijk van liefde en vrede, vandaag en altijd.
(Martien)
*****************************************************************

Lieve Maria


Graag vraag ik U, dat het kaarsje dat ik voor U laat branden in uw kapel,
echt licht mag zijn, dat mij verlicht in donkere tijden die je meemaakt.
dat dit kaarsje vuur mag zijn, dat mijn hart verwarmt.

Maria, heel lang blijf ik hier niet in de kapel, maar het kaarsje dat ik hier
laat branden, is een stukje van mijzelf, dat ik aan U wil geven, als mama.

Moeder Maria, sterk en bemoedig mij, zodat dit lichtje als een stil
gebedje, mag schijnen in mijn leven, elke dag.
(Martien)
*****************************************************************

Geloven


Geloof in God die Vader is van alle mensen.
Wij zijn geborgen in zijn handen.

Geloof in Jezus, mens geboren van Maria.
Hij is onder ons gekomen, om verzoening te brengen,
om vrede mogelijk te maken.

Geloof in de H.Geest.
Die geeft ons de kracht om in vrede proberen te leven,
om een einde te maken aan alle onrecht,
om deze aarde bewoonbaar te maken, waar het goed leven
is voor iedereen.

Geloof dat wij samen, aan die vrede kunnen werken,
door een gemeenschap te vormen in Gods naam,
nu en tot in eeuwigheid.
****************************************************

Kansen


Iedere dag, heb je een nieuwe kans om iets met je leven
te doen, of iets in je leven te veranderen.

Iedere dag, kun je veranderen door de bereidheid anders
te kijken naar en anders te denken over je leven.

Iedere dag, heb je de mogelijkheid om een eenmaal ingenomen
standpunt te kunnen herzien.

Iedere dag, is een geschenk van het leven dat je mag gebruiken
en dat je zin en betekenis mag geven.

Iedere dag, kun je gebruikmaken van je keuzevrijheid, kiezen
voor de dingen die je wilt, wenst, leuk of belangrijk vindt.

Neem of maak tijd en ruimte, voor dingen die je wilt, wenst,
leuk of belangrijk vindt, geniet hiervan, iedere dag opnieuw.
*********************************************************

Jezus bidt voor je


Als ik zelf niet meer bidden kan, omdat mijn angst en mijn ongeloof,
te groot zijn geworden, of als ik er zelf de woorden niet meer voor
vindt, omdat pijn en verdriet, elke stem in mij onmogelijk hebben
gemaakt. Laat Jezus dan voor mij bidden, God, en U vragen dat U
mij bewaart en zegent, zodat wij één mogen worden. Help mij om
veel en lang naar Jezus te kijken, en U te leren kennen, met heel
mijn hart. Maak mij weer verliefd op U, zoals nooit tevoren, en geef
mij het vertrouwen, dat uw liefde aan mijn leven kleur geeft.
(Erwin Roosen)
************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij bent altijd bij ons, ook als wij het even vergeten.
Of als we soms de moed verliezen, laat ons altijd
opnieuw weten, dat Jij er bent, ondanks de Hemelvaart.
En help ons om mee te werken aan die grote droom van Je Vader,
voor een mooie en goede wereld voor iedereen.

Archief preken