Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - O.H. Hemelvaart

Paastijd - O.H. Hemelvaart

Net voordat Jezus in de hemel werd opgenomen,
zei Hij tegen zijn vrienden:
'Ga, en maak alle volkeren tot leerling van Mij.
Ik ben met jullie, alle dagen!'
(Matteüs 28,19-20)

overweging bij dit Hemelvaart evangelie


Leerling van Jezus, ben je nooit voor jezelf - zegt God.
Want als je van Mij durft getuigen, zal je dat geen succes
bezorgen, en je zult er ook niet rijk van worden, wel
gelukkig, omdat je 'goed nieuws' brengt en een bron van
tederheid ontsluit, in het hart van velen. Ga dan, durf
mijn profeet te zijn, en vertel aan iedereen die het wil
horen, dat Ik een God van liefde ben. En op het moment
dat de hemel de aarde raakt, zul je Mij ontmoeten - zegt
God - en je vreugde zal volkomen worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Hemelvaart van Jezus, houdt ons in leven


Matteüs, vertelt hoe Jezus afscheid nam van zijn vrienden, en ten hemel opgenomen werd,
juist voor zijn hemelvaart zei Jezus nog:'Denk er om, dat Ik met jullie ben, alle dagen, tot
aan de voleinding van de wereld, probeer alle volkeren tot mijn leerlingen te maken.'
'Ik zal jullie beloven te zegenen met mijn Geest, en zal blijvend onder jullie en ons zijn.'
'Ik keer terug naar mijn hemelse Vader, door Hem zal Ik jullie kracht geven om verder te
leven, zoals ik jullie heb voorgeleefd, Ik ben van de Vader uitgegaan en in de wereld gekomen,
nu verlaat Ik de wereld en ga terug naar mijn Vader.' Zijn vrienden kregen de taak, maar ook
aan ons, om die voort te zetten. Jezus is niet weg, Hij is komen wonen in ons hart, door zijn
Geest, wij kunnen dit ervaren door de werking ervan. Probeert ons in beweging te brengen,
om onze handen uit de mouwen te steken, voor aandacht met mensen die pijn en verdriet hebben,
kortom mensen in de problemen, om voor elkaar een beetje 'hemel op aarde' te bewerken. Zijn
vrienden staarden Jezus na, tot dat een wolk Hem aan hun ogen onttrok, de wolk was in die tijd,
een symbool van God's aanwezigheid in die tijd. Op Hemelvaartsdag vieren we dat door Jezus
heengaan, de hemel en aarde dichterbij elkaar zijn gekomen, laten we niet vergeten, dat Hij
ons zijn Geest beloofd heeft, die ons zal helpen om ook een stukje hemel op aarde te brengen.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************

Jezus thuisgekomen


Lieve Jezus, vandaag gedenken wij dat U thuisgekomen bent bij uw Vader,
in hemelse vrede. Heer van hemel en aarde, U hebt uw Zoon Jezus opgenomen
bij uw heerlijkheid. Als wij omhoog kijken naar de hemel, weten we dat we
onze aarde bewoonbaar moeten maken voor alle mensen. Geef dat wij trouw
blijven aan Jezus zijn opdracht. Geef ons ook de kracht, om van Jezus te
blijven getuigen, en gedreven te worden door zijn Geest. Jezus uw Zoon,
die Levende is onder ons, nu en altijd, en ons kracht, hoop, vertrouwen en
inspiratie geeft, voor goede dingen te doen.
(Martien)
*********************************************************************

O
nze Vader

Graag zouden wij in deze wereld uw naam meer geheiligd willen zien.
Dat steeds meer mensen U kennen als God-met-ons. Uw Rijk kome,
een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid. Uw wil geschiede, want
U wilt dat wij gelukkige mensen zijn, die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U ook om het dagelijks brood, om het nodige voedsel voor
wie honger heeft, en om de moed ons voedsel te delen. Vergeef ons
onze schuld, want vaak zijn we onverschillig in uw liefde. Leer ons de
anderen vergeving te schenken, steeds weer opnieuw. Leid ons weg uit
de bekoring van hoogmoed en onoprechtheid. En verlos ons van het kwade,
want U bent de vrede en de vreugde, de kracht en de heerlijkheid, tot
in de eeuwen der eeuwen.
*****************************************************************

Afscheid?


Is Hemelvaart van Jezus, zijn afscheid? Nee, het is geen afscheid,
want Hij verlaat ons niet. Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Jezus vraagt ons om zijn Blijde en Goede Boodschap, verder voort te zetten,
ermee aan het werk te gaan in onze wereld, en om met beide voeten
op de aarde te blijven staan. Jezus blijft ieder van ons roepen en zenden,
om met zijn inzet, zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te
geven. Wie met Jezus mee wil werken, zal hiervoor de nodige bemoediging
en kracht ontvangen via zijn Geest, om van zijn opdracht werk te maken,
en proberen vrede te brengen, ook in deze tijd.
(Martien)

Archief preken