Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Elfde zondag - 17 en 18 juni 2023

Door het jaar - elfde zondag

Jezus riep zijn leerlingen bij zich en gaf hun de
macht om elke ziekte te genezen. Hij zond hen
uit met de opdracht om te verkondigen dat het
koninkrijk van God nabij was.
(naar Matteüs 10,1)

overweging bij dit zondags evangelie


Vanaf het allerprilste begin, stond het leven van Jezus
in dienst van kleinen en armen - zegt God. In alles wat Hij
zei en deed, probeerde Hij zichtbaar en voelbaar te maken,
dat Ik een God van liefde ben, en dat met de komst van mijn
rijk, pijn en verdriet voor altijd plaats zouden maken, voor
vreugde en geluk. Vandaag wil Ik aan jou dezelfde zending
meegeven, zodat je in mijn naam, en met het hart van Jezus,
mensen bemoedigt en geneest, en zodat je leven een getuigenis
wordt van mijn liefde.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
********************************************************

Een zending en opdracht van de twaalf, arbeiders om te oogsten


Zondag 18 juni, een mooie datum halfweg juni, een mooie maand, we hebben meer licht, de natuur bloeit
en blijft groeien in volle pracht, er komen straks al vruchten, door werk van de bijtjes en hommeltjes,
en vele kleuren verrassen onze ogen, het is weer een maand om van te genieten. Matteüs schrijft over Jezus,
die zegt:'De oogst is groot, en dat schept vreugde, maar arbeiders zijn er te weinig, het gevolg daarvan is dat
velen er uitgeput en hulpeloos uitzien, als schapen zonder herder, en dat geeft pijn en verdriet.' Hij voegt eraan
toe:'Er is maar één gebod, hou boven al van mijn Vader, en hou evenveel van je naaste als van jezelf. Jezus zendt
zijn leerlingen uit als herders, twee aan twee, om onreine geesten van egoïsme en machtswellust uit te drijven,
om mensen te bevrijden van ziekten en kwalen, van moedeloosheid, wanhoop of radeloosheid, en om ze te verkondigen
dat het Gods Koninkrijk, nabij is, en maak alle volkeren tot mijn volgelingen, en doop hen in de naam van de Vader en
Zoon en heilige Geest. Ook wij zijn volgelingen van Jezus, dus krijgen wij ook een opdracht voor aandacht van mensen
in nood, eenzame en zieke mensen, maar ook vluchtelingen zonder hoop en toekomst. Jezus zei ook:'Ik ben met jullie,
tot aan de voltooiing van deze wereld, maar we moeten wel door én met Hem in leven blijven. Jezus is er immers voor
en ook bij jou alle dagen, iedereen dus, sluit Hij ook niemand uit. Durven we herder te zijn voor medemensen, is de
opdracht van Jezus, er zijn voor anderen. Als Jezus in onze tijd geleefd zou hebben, dan had Hij vast ook vrouwen als
apostelen uitgekozen. Het gaat om herders voor de schapen, mensen die zorg dragen voor hen die het moeilijk hebben,
vrouwen kunnen dat even goed, en misschien nog wel beter dan mannen, zoals Maria Magdalena.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************************

Uitzenden


Jezus zond zijn apostelen uit, om zijn Boodschap verder uit te dragen.
Zo zendt Jezus ons ook, om zijn Goede Boodschap van verzoening en
medeleven met anderen ook uit te dragen. Om hoop te wekken en een
licht te zijn voor medemensen in moeilijkheden. In zijn barmhartigheid,
wil Jezus graag bij ons nabij zijn, met zijn vriendschap, zegen, steun en
hoop en vertrouwen.
(Martien)
***************************************************************

Zending aan elke christen


Toen U de apostelen uitzond, gaf U die zending eigenlijk aan elke christen,
God, en dus ook aan mij, op weg gaan naar het kleine en het zwakke. In uw
naam en met de tederheid van Jezus, zorg dragen vooral wie kwetsbaar en
eenzaam is, en de hemel op aarde voelbaar en ervaarbaar maken. Door met
uw liefde van mensen te houden. Alleen kan ik dat niet. Wil daarom bij me
blijven en me liefhebben, als een Goede Herder, en een trouwe Vriend, in
goede en kwade dagen, altijd tot in eeuwigheid.
(Erwin Roosen)
*******************************************************************

Geloven


Geloof in God, die leven geeft aan mensen, die ons liefheeft als zijn kinderen,
en die er zal zijn, al onze dagen.

Geloof in Jezus, in wie God zichtbaar is geworden, Hij heeft ons Gods liefde
voorgeleefd, zozeer dat Hij zijn leven ervoor heeft gegeven.

Geloof in Gods Geest, die ons oproept tot rechtvaardigheid en vrede.

Geloof in de gemeenschap die werkt aan de droom van God, arme en kleine
mensen een stukje hemel geven op aarde, en zo werken aan Gods Rijk.
*********************************************************************

Aanroepingen


Lieve Jezus, Woord van God, wees mij nabij,
en spreek tot mij in de stilte van mijn hart.

Lieve Jezus, Goede Herder, wees mij nabij,
en verlos mij uit eenzaamheid en moeilijkheden.

Lieve Jezus, Bron van Levend Water, wees mij nabij,
en toon mij waar ik mijn diepste dorst kan lessen.

Lieve Jezus, Brood van Leven, wees mij nabij,
en stil mijn honger naar uw aanwezigheid.

Lieve Jezus, Licht van de wereld, wees mij nabij,
en breng licht in mijn duisternis.

Lieve Jezus, mens van Vrede, wees mij nabij,
en wek in mij zachte moed en geduld.

Lieve Jezus, Beeld van de onzichtbare God, wees mij nabij,
en geef mij vandaag een teken van uw liefde.
****************************************************

Houd goede moed


Aan alle pijn op aarde, maakt Jezus een eind, we mogen toch
vertrouwen, dat lijden dan verdwijnt. Niet langer zul je huilen,
en niet meer eenzaam zijn. Verdriet is dan verdwenen, zo ook
de bittere pijn. Dus met je blik naar boven, je hart op Hem
gericht, helpt Hij jouw lasten dragen, jouw pad wordt weer verlicht.
Maar is je strijd toch moeilijk, voel je Zijn leiding niet, wees dan
vooral verzekerd, dat Jezus jou wel ziet. Hij zal jou nooit vergeten,
kijkt je vol liefde aan. Zegt:'Kom maar naast Mij lopen, en Ik zal met
jou verder gaan!
(Martien)
*************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Wat moet het speciaal geweest zijn, om Jouw vriend te zijn,
en met Jou rond te trekken. Om Jou elke de dag te horen vertellen.
Gelukkig hebben mensen Je verhalen opgeschreven, zodat wij er nu ook
nog naar kunnen luisteren. Ook tegen ons zeg Jij:'Kom, ga met Mij mee.'
En dat willen we graag, help ons om goede vrienden van Jou te worden en te blijven.

Archief preken