Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Twaalfde zondag - 24 en 25 juni 2023

Door het jaar - twaalfde zondag


'Als iemand voor Mij partij kiest bij de mensen,
zal Ik ook partij kiezen voor hem bij mijn Vader
in de hemel', zei Jezus.'Weet dat zelfs alle haren
op je hoofd geteld zijn!'
(naar Matteüs 10,30.32)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik hou van je - zegt God - en Ik wil partij voor je kiezen,
wat er ook gebeurt. Maar soms vraag Ik me af, of onze
liefde wederzijds is, en of jij ook van Mij houdt. De wereld
waarin je leeft, maakt het op dat punt zeker niet gemakkelijker,
voor je. Van mijn aanvankelijke droom, is er nog maar weinig
overgebleven. Of misschien moet Ik nog wat geduld hebben.
Begin er maar aan! Probeer te bouwen aan een gemeenschap,
van gaarne zien, rechtvaardigheid en innerlijkheid. Ik wil je
daar heel graag bij helpen!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Wees niet bang, durf voor je geloof uit te komen


Deze tekst is van een Matteüs evangelie, waarin beschreven staat dat Jezus zijn twaalf leerlingen,
op weg zendt met zijn opdracht, maar het kan ook angst en bang zijn veroorzaken. Zijn leerlingen
gaan op weg, met geen gemakkelijke opdracht van Jezus, zelf was Jezus zich goed bewust van zijn
boodschap, maar naast vrede en hoop, kon het ook verdeeldheid teweeg brengen. Jezus wist dat zijn
vrienden als schapen onder de 'wolven' konden zijn, dus hadden ze soms angst en waren ze bang.
'Wees niet bang voor de mensen', zei Jezus tegen hen, maar in het begin van het christendom hadden
die woorden een bijzondere betekenis, het was een moeilijke tijd voor de nog jonge geloofsgemeenschap,
daarom werden Jezus' volgelingen soms vervolgd en bedreigd. Jezus gaf bemoedigende woorden mee voor
zijn leerlingen, maar ook voor ons, om trouw te blijven aan je geloof, en je niet laat beïnvloeden door wat
anderen deken en zeggen, maar ga de weg die je zelf de juiste vindt. De vrienden van Jezus, werden vaak
vervolgd en bij hun verkondigen van het geloof, kregen ze nogal eens met geweld te maken, het waren bange
tijden voor veel aanhangers van Jezus. Maar Jezus vertelde tegen hen:' Laat je niet door angsten overmannen,
want mijn Vader houdt je vast in zijn handen, dan ben je veilig. Jezus verteld hoopgevend:'Wees niet bang,'
Hij herhaalt het drie keer, 'Wees niet bang voor de mensen, wees niet bang voor de mensen die je ontmoet,
wees niet bang, voor wat je allemaal kan gebeuren, want je leeft in Gods hand.' Want God draagt je elke seconde
van je leven, in wat voor pijn of verdriet je leeft, God is aan je zij. Jezus zegt:'Kom maar naar Mij, als je onder
lasten gebukt gaat, Ik zal je rust geven,'. Hij kan je pijn niet doen verdwijnen, of ziekte genezen, maar geeft je
wel kracht , moed en hoop om ermee om te kunnen gaan en te aanvaarden. De Boodschap van Jezus, is ook voor
ons in deze tijd nog heel actueel. Geloven is getuigen van Jezus, en zijn woorden en daden, tot leven wekken in
ons eigen leven, zijn woorden van liefde en vrede.
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************************

Jezus volgen


Jezus écht volgen, vraagt dat je laat zien wat je dagelijks kunt doen
en laten, gedragen wordt je door Jezus met kijk op je leven, en op
mens-zijn. Dat je Jezus als voorbeeld blijft volgen en uit dragen, want
zijn Vader heeft mensen nodig, om zijn doel met ons en zijn schepping,
waar te maken en tot voltooiing te brengen. Laten we onze Lieve Heer,
loven en prijzen met alle anderen, die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en welzijn van medemensen. Maar ook om zijn schepping
te behouden, en zijn Boodschap te blijven uitdragen, voor een wereld
van vrede en zonder geweld en oorlog.
(Martien)
***************************************************************

Geloven


Geloof in ons geloof in Gods menslievendheid. Geloof dat God het leven
aan je geschonken heeft, als Bron van alle leven en liefde.

Geloof dat je geroepen bent om mee te werken aan een toekomst,
die voor elke mens, menswaardig is. Geloof in die uitzonderlijke mens Jezus,
die niet geleefd heeft voor zichzelf.

Geloof in Jezus, die je kent als Zoon van mensen en Zoon van God, die zich
vooral bezig hield met mensen die het moeilijk hadden.

Geloof dat zijn Geest, onder ons werkt, als we in zijn naam samen zijn in een
viering, en elkaar levenskansen geven. Geloof dat die ons telkens weer aanspoort,
om naar elkaar om te zien, en zo mensen te zijn voor elkaar.

Geloof in de Geest, die de bezieling van ons levende mensen is, in het geloof van
God en Jezus, en zet je aan tot liefde, vrede, vriendelijkheid, goedheid en inspiratie,
en aandacht voor anderen met problemen.
***************************************************************************

Wees niet bang


Fluister het in mijn oor, grif het in mijn hart, roep en schreeuw het me desnoods toe,
maar blijf het alsjeblieft herhalen, God:'Wees niet bang!' Ik hou van je en blijf partij
voor je kiezen. Zelfs als alles en iedereen tegen je lijken te zijn, zal Ik je niet alleen
laten. Jij bent een parel in mijn ogen. Nog vóór je geboren werd, kende Ik je al. Ik weet
wat er in je leeft aan vreugde en verdriet. 'Geloof in Mij, zoals Ik geloof in jou!'
( Erwin Roosen)
******************************************************************************

Bedanken


Laten we onze Lieve Heer en zijn Zoon Jezus, loven en prijzen en dankbaar zijn, voor zijn
schepping. Danken we voor het licht van de zon, en regen uit de wolken, maan en sterren,
de pracht van de natuur, bloemen en planten, en alles wat leeft in onze natuur, en ook voor
het wisselen van de seizoenen, en ons leven op aarde. Wij danken U ook voor uw lieve Zoon
Jezus, die ons de werkelijke waarden van het leven, kenbaar heeft gemaakt, en ons de goede
weg is voorgegaan. Wij danken U ook voor de vele mensen, die zich met hart en ziel inzetten,
voor de medemensen als vrijwilliger. Dank U ook voor het geluk, dat we mogen vinden in kleine
dingen, een luisterend oor, gebaar van troost, een woord van dank, en een warm gevoel bij
intens geluk.
(Martien)
*************************************************************************************************

Aanroepingen


God van alle leven, zend uw Geest om allen te troosten,
die zich machteloos en eenzaam voelen.

Schepper van het licht, zend uw Geest om hoop te brengen,
aan mensen voor wie de toekomst duister en onzeker is.

Stem die ons roept, zend uw Geest over alle gedoopten,
en zet hen aan tot dienstbaarheid.

Schenker van vrede, zend uw Geest om rust te brengen,
waar mensen leven in geweld, ruzie en conflict.

Barmhartige liefde, zend uw Geest om vergeving te schenken,
aan allen die gevangen zitten in schuld en kwaad.

God, onze Redder, zend uw Geest, de trouwe Helper, om allen
bij te staan die ernstig ziek zijn, om hen te sterken,
en voor mensen die rouwen om iemand die gestorven is.
**********************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij houdt van alle mensen en van alle dieren en planten.
Dat is een veilig gevoel. Help ons om net als Jij goed te
zorgen voor iedereen en alles, elkaar niet zomaar pijn te
doen, en respect te hebben voor mens en natuur.

Archief preken