Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - vijfde zondag - 6 en 7 mei 2023

Paastijd - vijfde zondag

'Ik ben de weg, de waarheid en het leven', zei Jezus.
'Als jullie Mij hebben leren kennen, zul je ook mijn
Vader leren kennen. Ik ben in de Vader en de Vader
is in Mij.'
(naar Johannes 14,6-7.11)

overweging bij dit zondags evangelie


Zoals Jezus en Ik één zijn, zo hoop Ik dat ook jij één wordt
met Mij - zegt God - en dat je met heel je hart ingaat, op
het vriendschapsverbond dat Ik je aanbied. Misschien heb je
soms moeite, Mij bij naam te noemen. Misschien schrik je ervoor
terug, om je aan Mij toe te vertrouwen. Kijk dan naar Jezus,
en durf de weg te volgen, die Hij voor je uitgaat. In mijn naam
zal Hij je leven en vrede brengen, in overvloed, en Hij zal je
leren thuiskomen, in mijn warmhartige liefde en tederheid.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Ik ben de Weg


In het evangelie van deze keer, vragen zijn leerlingen aan Jezus, naar de weg van zijn Vader, naar het huis
van God, waarin ruimte is voor velen, Jezus zegt:'Kijk naar Mij: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven,
als je Mij ziet, zie je ook mijn Vader.' Jezus had in zijn leven veel ruimte voor zondaars, zieken en ook tollenaars,
Hij sloot niemand van hen buiten, wat anderen wel deden. Jezus riep ook op tot delen van je talenten, en hulp
en aandacht voor anderen. In het huis van mijn Vader is ruimte voor velen, zeker voor mensen die goede daden
deden voor andere mensen. In ons leven hebben we vele wegen te bewandelen, die we zelf kiezen, of waar
anderen ons voorgaan, wegen van vreugde, maar ook wegen van tegenslag en pijn, wegen van licht en van duisternis,
vertrouwde wegen, en wegen die vreemd voor ons zijn. Eigenlijk hebben we maar één weg te gaan; onze levensweg
naar onze Vader, en die weg wil Jezus voor ons zijn, Hij laat ons nooit alleen achter, maar gaat ons voor, Jezus
is onze tochtgenoot, als we Jezus volgen, hoeven we nooit bang te zijn dat we het doel missen. We mogen op Hem
vertrouwen, en Hij heeft al een plaats voorbereid in het huis van zijn Vader. 'Ik heb ruimte gemaakt voor jullie
allemaal, Ik zal jullie thuisbrengen.' 'Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij.' Jezus is onze persoonlijke weg.
Het is knap als mensen in hun uitzichtloze leven van, ziekte, tegenslag en ontevredenheid, toch zorgen dat ze het
leven kunnen aanvaarden, samen met Jezus en vertrouwend op Hem, ze worden bemoedigd door Hem. 'Van het
concert van het leven, heeft niemand een programma!' Een van de oude spreuken, leven is een tocht, een reis door
de tijd, met ook onverwachte gebeurtenissen, meevallers en tegenvallers. Het is een verrassingsreis ook om van te
genieten.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Jezus als wegwijzer


Jezus wijst niet alleen onze weg, Hij is zelf de Weg, de Waarheid en het Leven.
'Wie Mij ziet, ziet ook mijn Vader,' vertelt Jezus aan zijn vrienden. Er is nooit
zoveel over God te zien geweest, als tijdens het leven van Jezus van Nazareth,
Hij was en is nog steeds Gods Woord voor iedereen. 'Als jullie mijn leven hebben
leren kennen, zullen jullie ook mijn Vader leren kennen, want Ik ben geboren door
mijn Vader, en mijn Vader is ook in Mij,'zegt Jezus tegen zijn vrienden, maar ook
aan ons. Jezus vraagt deze keer in het evangelie, om ook in Hem te geloven, want
juist door Jezus, kunnen we een beeld vormen van onze en zijn Vader.
(Martien)
************************************************************************

Voetsporen


Laat me in Jezus' voetsporen treden, God, want Hij is de weg, waarop ik de waarheid
over mijn leven kan ontdekken: Dat ik uw kind ben, dat ik nu al maar ook later in
eeuwigheid, bij U mag thuiskomen. Alleen door Hem, kan ik U beter leren kennen, God,
en stilaan mijn hart aan U geven, omdat Hij uw warmhartigheid op een bijzondere
manier zichtbaar heeft gemaakt. Leer mij van elke mens, wie hij of zij ook is, te houden,
zoals U van mij houdt.
(Erwin Roosen)
******************************************************************************

Beste Moeder Maria


Weesgegroet Maria, vol verlangen kijken we deze meimaand naar U uit, een maand
voor extra aandacht voor U. Samen met je lieve zoon Jezus ben je ook altijd bij
onze vieringen. Dat we samen met U, mogen hopen op een mooie gelovige toekomst.
Onze Vader, en je lieve zoon Jezus en Jij als onze Moeder Maria, geven ons als
gelovige, hulp, vertrouwen, kracht, troost en hoop. Moeder Maria, Jij bent écht de
gezegende onder de vrouwen, en ook onze Moeder waar we op kunnen vertrouwen,
U bent de Moeder van ons als gelovige, U bidt voor ons. Wij kunnen op veel Maria
plaatsen tot U bidden, vele kapelletjes, maar ook beroemde plaatsen zoals Lourdes,
en Fatima, maar ook bij ons thuis.
(Martien)
**************************************************************************

Jezus geeft ruimte


Lieve Jezus, U maakt ruimte voor ons allemaal, help ons ook ruimte te geven,
aan mensen met verdriet, aan mensen met zorgen. En ook aan mensen, die anders
zijn dan wij. Help ons levensruimte te geven, aan vreemdelingen, asielzoekers,
en vluchtelingen, en aan alle zoekende mensen. We vragen dit aan Jezus, zijn Vader,
en ook zijn Moeder Maria.
(Martien)
**************************************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Schepper, die ons gemaakt heeft, naar zijn beeld;
die ons liefheeft als een Vader, en voor ons zorgt als een moeder, die
ons troost en ons vergeeft, en die ons altijd de mogelijkheid geeft om,
opnieuw te beginnen.

Geloof in Jezus, die door zijn Vader gezonden is, en mens is geworden,
om ons nabij te zijn, die helend en genezend was, en ons de liefde heeft
voorgeleefd.

Geloof in de H. Geest, die ons bezielt en vreugde brengt, die de Bron is
van ons geloof. Geloof dat we samen elkaar nodig hebben, om ook samen
God te dienen, om de schepping voor iedereen leefbaar te maken, door
samen te delen en in eenvoud te leven, en zo mee te werken aan de komst
van Gods Rijk.
*****************************************************************

Moeder Maria


Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizend voudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vóór alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij denken aan wat U geleden hebt onder het kruis van Golgotha,
waar Uw Zoon te sterven hing.
( Toon Hermans)Archief preken