Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - vierde zondag - 29 en 30 april 2023

Paastijd - vierde zondag

'Ik ben de deur', zei Jezus. 'Wie door Mij binnenkomt,
zal gered en bevrijd worden. Ik ben gekomen zodat je
leven mag bezitten, en wel in overvloed.'
(naar Johannes 10,9-10)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik heb je mijn Zoon gegeven - zegt God - zodat je Mij zou
leren kennen en liefhebben, en zodat je leven zou vinden,
in overvloed. Durf te geloven in zijn nabijheid, reddend en
bevrijdend. Vertrouw je aan Hem toe, en probeer te worden
zoals Hij: één en al liefde en vrede. Dan zal je vreugde vinden
en gelukkig worden. En niemand zal je dat geluk ooit nog kunnen
afnemen, omdat het verankerd zit, in het diepste van je hart,
waar jij en Ik één zijn, en waar mijn vreugde jouw vreugde wordt.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**********************************************************

Ik ben de deur die voor je openstaat, en je herder


Johannes vertelt in zijn evangelie over Jezus, Hij ziet zichzelf als een herder, die zijn volgelingen
op het goede pad wil brengen, de weg die God bedoelde, geen weg van een plaats naar een andere plaats,
geen reisweg, maar een levensweg! Jezus had het over een herder, het Joodse volk was bij uitstek een
herdersvolk. De weg die Jezus bedoelde, leidt naar een beter leven van goedheid en naastenliefde, dit
heeft Jezus ons voorgeleefd. Jezus zei ook:'Ik ben de deur, die toegang geeft tot het volle leven.' We
weten dat Jezus graag zulke mooie uitspraken doet, om duidelijk te maken, wie Hij is en wat Hij voor ons
wil betekenen, Hij zegt ook:'Ik ben de goede herder, Ik ben het Licht, Ik ben de waarheid en het leven.'
Deze uitspraken kennen wij wel, maar wat bedoelt Jezus als Hij zegt:'Ik ben de deur'? Een deur verleent
toegang, Jezus is de toegang tot God, en geeft het leven in volle overvloed. Jezus is zelf ook de deur die
veilig en betrouwbaar is voor zijn schapen en herders, de deur voor ons die goed is. Door te geloven in Jezus,
krijgt ons leven een heel andere wending, de kracht van Jezus' Geest wordt in ons leven zichtbaar, door
barmhartigheid, vrede en liefde, en worden we een open deur voor de mensen. Als mensen uit liefde tot Jezus,
luisteren naar het leed en verdriet van anderen, kunnen we een deur van hoop zijn voor anderen. Het is goed
als we als mens, vriendelijk en uitnodigend openstaan tegen over mensen in nood, dat we een open hart hebben,
zoals Jezus zegt:'Kom allen tot Mij die belast en beladen zijn, Ik zal je troost en geruststelling schenken.
Deze zondag noemen ze ook roepingen zondag, voor mensen die zich geroepen voelen om ook herder voor anderen
te zijn, we zijn eigenlijk allemaal geroepen om goede herders te zijn voor medemensen, herders die leven naar
Jezus' woorden en daden. Jezus vertelt ook:'Ik ben gekomen omdat mijn schapen (wij dus), leven zouden bezitten
in overvloed, dus leven in geloof, hoop en liefde én met Mijn aanwezigheid, en onze groene weiden, met andere te
delen. Tot dat leven worden we geroepen, op roepingenzondag, alle dagen van ons leven.
(preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************

Iemand die Liefde is


Jezus van Nazareth is voor ons, iemand die met ons meetrekt, ook
al is de tocht zwaar is, Hij helpt ons overeind, en helpt als we dreigen
te bezwijken. Jezus die ons liefdevol terecht wijst als we ongelijk
hebben, en ons vergeeft als we fouten maken. Hij is aanwezig, als
anderen ons verlaten hebben, onze Herder die we kunnen vertrouwen,
elke dag van ons leven. De 'deur' waardoor we binnen kunnen gaan,
en ons veilig voelen, echt iemand die Liefde is.
(Martien)
**************************************************************

Ik ben de deur


Op zoek naar geluk en vreugde in je leven, moet je daarvoor de toegangs-
deur vinden, om te zoeken in welke richting je die kunt vinden? 'Ik ben de deur,'
zegt Jezus, in dit evangelie. Jezus, is onze toegangsdeur naar een gelukkig en
vreugdevol leven. Je kan je leven richten op, zoals Hij ons heeft voorgeleefd,
Hij deelde ook zijn vreugde en zorgen, laten we die deur, vrij in en uit gaan.
Jezus wil graag onze leider zijn, Herder en hoeder van ons mensen. Hij nodigt
ons uit om Hem te proberen te volgen.
(Martien)
************************************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Bron, die leven geeft en leven doet. Geloof in Jezus, mens geworden
Zoon van God, die liefhad, oog had voor armen en zieken, en voor hun het échte leven was.

Geloof in de goede Geest, drager van het Levende Woord, en ook mensen wil samen brengen.
Geloof in mensen, voor wie Jezus en God het leven is, en die samen een geloofsgemeenschap
willen zijn, en een teken van hoop voor onze wereld.

Geloof in God, die van mij houdt, zoals ik ben, uniek, en enig, en geborgen in zijn liefde.
Geloof dat wij geroepen zijn, om te leven naar Gods Woord, en zijn Zoon Jezus.

Geloof in de mensen, van onze geloofsgemeenschappen, die iets hebben met elkaar,
en samen op weg gaan, en elkaar niet loslaten. Geloof dat Jezus, in ons midden aanwezig is,
als we samen vieren, en het positieve in elkaar zien, en dat wij niemand uitsluiten, maar
iedereen aanvaarden, zoals hij of zij is.

Geloof dat we voor elkaar, een stukje hemel kunnen zijn, een stukje Rijk Gods. Geloof dat
O.L.Heer van ons vraagt, dat we ons samen zouden inzetten om anderen hoop en uitzicht
te bieden.

Geloof dat Jezus, ons vraagt om blije mensen te zijn, en mee willen werken aan een betere
toekomst. Geloof dat we als geloofsgemeenschap, daar samen aan werken, en dat Jezus
ons daarbij zal helpen.
*********************************************************************************

Jezus als goede herder


We zijn er ons soms veel te weinig van bewust, Heer, dat Jezus ook voor ons zijn leven
heeft gegeven, en dat Hij als een goede herder in Jouw naam zorg voor ons draagt.
Geef ons de moed, ons door Hem te laten leiden, en ons leven op Hem af te stemmen.
En misschien ontdekken wij dan, dat die weg van Jezus ook onze weg is, als goede herder,
zorg dragen voor anderen, zonder aan onszelf te denken.
(Erwin Roosen)
*******************************************************************************

Schapen


Schapen kijken 'savonds uit naar hun stal, en 'smorgens naar groene weiden.
Het evangelie van deze keer, leert ons dat verlangen naar écht leven, en dat
het alleen maar mogelijk wordt, dankzij onze verbondenheid met Jezus, die
Herder en Vriend is voor ons. Hij is geen heerser met macht, maar een herder
die als dienaar zijn leven gaf. Hij roept ons als schapen op, om ook goede herders
te worden, en 'deur' te zijn voor anderen. Jezus zegt ons vandaag:' Toegang
proberen te zijn naar zijn Vader, en naar het leven, om mensen echt mens te
laten worden. De goede herder en zijn schapen, zijn vertrouwd met elkaar, Jezus
noemt ze bij hun naam, de schapen (wij) herkennen zijn stem. Jezus kent mij ook,
ben met Hem vertrouwd! Hij kent mijn goede en minder goede kanten, mijn eigen-
heden en eigenaardigheden, maar Jezus aanvaardt mij zoals ik ben. Hij kent ons
van binnen en buiten, en wil graag voor ons zich openstellen, en zijn liefde bevestigen.
(Martien)
***************************************************************************

U bent mijn Heer


God, Vader en Moeder tegelijk, laat mij vaak door de deur van het hart van Jezus
gaan, en bij U thuis komen. Doe mij ervaren dat U mijn Heer bent, en dat ik uw kind
mag zijn. Wil mij vreugde geven, die verankerd zit in het diepste van mijn hart, en die
niemand mij daarom ooit kan afnemen. En help mij om zelf anderen tot bij die deur van
het leven te brengen, door in uw naam en met uw hart van hen te houden, en spiegel te
zijn van uw vriendschap.
(Erwin Roosen)
*****************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij hebt zoveel verteld, dat we nu nog
altijd van Jou kunnen leren, wanneer we op de goede weg zijn.
Help ons om dicht bij Jou te blijven, zoals de schapen,
zodat we samen kinderen van je Vader zijn.
Jij bent een Goede Herder voor ons, en Je houdt van ons.
Je helpt ons om goed te leven, Je laat ons nooit in de steek.
Je geeft ons moed en hoop, dank je wel daarvoor.

Archief preken