Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – achttiende zondag 30 en 31 juli

Door het jaar - achttiende zondag


'Ook al heeft een mens nog zo veel, zijn leven bezit hij niet',
zei Jezus.'Zorg daarom dat je rijke schatten verzamelt voor
God en niet voor jezelf.'
(naar Lucas 12,15.21)

overweging bij dit zondags evangelie


Eigenlijk weet je het al lang - zegt God - echte rijkdom kan je
niet aflezen aan de dikte van een portefeuille, of aan het saldo
van een bankrekening. Echte rijkdom zit van binnen, in de diepte
van je hart, waarmee je kunt liefhebben en bemind worden.
Ik hoop dat Jezus op dat vlak voor jou een voorbeeld mag zijn,
een wegwijzer, een voorganger. Probeer te leven zoals Hij,
ook als de wereld andere dingen in je oor fluistert. Ik wil je
daarbij helpen - zegt God.
(uit: Een vuurwerk van tederheid;Erwin Roosen)
*********************************************************

Waarmee zijn we bezig, je geld of je geluk?


Het Lucas evangelie van deze keer, roept ons op om na te denken over wat werkelijk belangrijk en zinvol is in ons leven.
Als je echt beseft wat werkelijk waardevol is, dan zul je ook de juiste keuzes kunnen maken.'Wacht U voor alle hebzucht':
dat is de kernzin uit dit evangelie. We moeten ons niet druk maken over bijkomstigheden, want veel geld en goederen in
bezit zijn bijkomstigheden in ons leven, natuurlijk heb je ze nodig maar er zijn belangrijkere dingen. We worden eigenlijk
gevraagd, om toch vooral ook te zoeken naar dingen die ons leven echt inhoud en diepgang geven. Jezus zegt o.a. 'Pas op
en bewaar je voor alle hebzucht, want geen enkel bezit, al is dit overvloedig kan je leven veilig stellen.' Dit zijn de woorden
waarmee Hij de parabel van deze keer inleidt. Jezus ontmoet iemand die aan Hem vraagt, of Hij zijn broer zou kunnen
dwingen om de erfenis van hun overleden pa, eerlijk te delen, maar Jezus reageert niet op puur materiële problemen, Hij
wil zich daar niet mee bemoeien en zegt:'Pas op voor bezitsdrang.' En vertelt een passende parabel: 'Een rijke boer die een
fantastische grote oogst had, waarvoor zijn schuren te klein waren, besloot om ze af te breken en grotere nieuwe te bouwen,
zodat hij zijn oogst kon opbergen, en daarna ging hij van zijn rijkdom en leven genieten,' 'Dwaas' zegt Jezus en voegt eraan
toe:'Iemand die schatten verzamelt voor zichzelf is niet rijk bij God.'Waarom denkt die rijke boer uit zijn parabel verhaal,
alleen maar aan zichzelf, en deelt hij niet een gedeelte van zijn grote overschot van de oogst, met mensen die veel minder
hebben? Dat is toch beter dan zijn schuren afbreken en vervangen door grotere, maar hij denkt helaas niet aan delen. In deze
tijd zijn er ook heel veel rijke bezitters, terwijl we ook steeds meer mensen hebben die in armoede verkeren, maar verdelen
gebeurt zelden, ze kopen grote luxe jachten, privé vliegtuigen of gaan de ruimte in. En de arme mensen hebben het steeds
moeilijker. Rijkdom bestaat eigenlijk uit: met mensen samen delen, in vriendschap, genieten van de kleine dingen en de natuur,
mensen ontmoeten en met hun tijd te delen, dat maakt het leven zinvol met waardevolle dingen. En dat is ook wat Jezus wil
bijbrengen, geluk ligt niet in overvloed, maar in liefde en begrip, vrede met jezelf en met anderen, en samen genieten en tijd
hebben voor elkaar.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

De weg van de hoop


Diep in onszelf dragen we de hoop: als dat niet het geval is, is er geen hoop.
Hoop is de kwaliteit van je ziel, en hangt niet af van wat erin de wereld gebeurt.
Hoop is niet te voorspellen of vooruit te zien, het is een gerichtheid van de geest,
voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze krachtige betekenis is niet hetzelfde
als vreugde omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is, afgezien van de afloop, het resultaat.
(Vaclav Havel)
*************************************************************************

Onze handen


Onze handen spreken een wonderlijke taal: ze leven en bewegen,
ze ontroeren en zijn mooi. Ze openen zich om te geven, maar ook
om te ontvangen. Ze kunnen wuiven en groeten, danken en gelukwensen.
Ze kunnen delen en dienen. Vaak zijn ze werkzaam of uitgestoken
tot steun. Soms zijn ze stil of gevouwen tot gebed. Soms zijn ze traag,
soms zijn ze vlug. Vaak zijn ze kalm en zacht en uitgestoken tot vriendschap.
Handen mogen niet breken, tenzij om het brood te delen, zoals Jezus
het deed voor Zijn vrienden.
(uit:even bezinnen)
********************************************************************

GelovenGeloof in God, de Bron van ons leven, die mij het leven ook heeft gegeven,
als enige kans om mens te worden.

Geloof in Jezus, mensgeworden liefde, mens voor anderen,
gekruisigd, maar levend voorgoed, een mens om nooit te vergeten,
Gods gezalfde, die was en is, brood en wijn voor mensen van alle tijden.

Geloof in Zijn Geest, die levend maakt en kracht en hoop geeft,
die toekomst biedt en werkt in mensen, en niet ophoudt de Liefde waar te maken.
************************************************************************

GebedjeLieve Jezus,
Als we iets doen voor iemand, worden we zelf echt blij.
Dat is een grote schat, help ons om die schatten te verzamelen.
Dan zijn we echt rijk! Met Jouw vrede in ons hart.Archief preken