Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Aswoensdag - 22 februari 2023


Veertigdagentijd Aswoensdag


'Wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop.
En wanneer je bidt, ga dan je binnenkamer in en doe de deur dicht.
Je Vader, die je in het verborgene ziet, zal het je lonen.'
(naar Matteüs 6,2-6)

overweging bij dit zondags evangelie


Veertig dagen lang krijg je de tijd,
om je te warmen aan het vuur van mijn hart - zegt God -
en om een barmhartig mens proberen te worden, in wie Jezus straks kan verrijzen en leven.
Veertig dagen lang wil Ik je uitnodigen, om te groeien in je liefde voor Mij,
en voor je medemensen. Probeer af en toe even stil te staan, en met Mij alleen te zijn.
Ontdek wat Ik in je toefluister in het diepste van jezelf, en weet dat Ik je
gelukkig wil maken, en helpen. Wanneer je probeert bidden, laat van Mij dan in jou bidden.
En je zult een mens van vrede zijn!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**********************************************************************************

Je levenstuin wat opschonen


'Het verschil tussen een bloem en onkruid, is een oordeel'

Het is wel eens goed om even stil te staan bij de komende vasten of veertigdagentijd, om wat
die tijd voor je kan betekenen. Je zult het misschien al wel gemerkt hebben, dat de natuur al
bezig is om zich voor te bereiden op de komende lente. Veel voorjaarsbloeiers laten hun bloemen
al zien, diverse heesters en struiken bloeien al, ook staan er alweer knoppen op openspringen, en hier
en daar zie je al lammetjes dartelen in de wei, en vogels zingen alweer vrolijk, waar je blij van wordt.
In deze periode wordt je ook gevraagd, je gelovig en persoonlijk leven ook weer eens voor te bereiden
op een 'nieuwe lente' in je leven richting het Paasfeest. Deze veertigdagentijd is daarvoor bedoelt,
als voorbereidingstijd, om actief je handen uit de mouwen te steken in je eigen 'levenstuin'.
Het is een tijd om na te denken over de vraag: Wat zou ik kunnen veranderen aan mijn levensstijl,
zou ik van wat 'onkruidjes' van mij, moeten proberen er weer bloeiers van te maken, zodat mijn
'levenstuin' straks weer echt in volle bloei kan staan met Pasen? Je hebt altijd wel een motivatie
gedurende deze veertigdagentijd. Je keuze zou een goed 'zaadje' kunnen zijn, dat je richting Pasen als
als een plantje in je symbolische 'levenstuin' kunt zetten, zodat het ook daadwerkelijk zal bloeien als het
symbool van de verrijzenis in het Licht van Pasen.
(Martien)
*********************************************************************************************

Aswoensdag


O.L.Heer, U bent onze Vader en Moeder, we willen samen met U nu veertigdagen verder gaan,
met ieder ons eigen levensverhaal. Het zal een tocht worden waarbij we willen proberen,
erachter te komen wat er dieper in ons zit, dan het oppervlakkige van ons dagelijks leven.
Daarom vragen we U om steun en uw wijze woorden, voor moed, hoop en kracht.
Laten we proberen op Aswoensdag, moedig onze eerste stap te zetten in deze tocht,
om onze manier van leven waar het nodig is wat aan te passen.
Dat het askruisje ons in gedachten mag zegenen en begeleiden op weg naar Pasen.
En blijf bij de gedachte:'Dat je uit liefde geboren bent, en door moeder aarde ook
weer in liefde wordt opgenomen'. Want we zijn niet van stof!
(Martien)
***********************************************************************************

Inspireer ons


Lieve Jezus, inspireer ons, om de komende veertigdagentijd,
enthousiast te laten werken in onze eigen 'levenstuin'.
Om even stil te staan bij de mooie 'levensbloemen' die we in onze 'levenstuin'
kunnen bewonderen, en hiervoor dankbaar zijn, en wat we als
verkeerde niet gewenste plantjes beschouwen in ons leven, er toch maar
uittrekken. Graag een betere verbondenheid met U in deze tijd, om zo samen
stilaan richting Pasen te gaan, en U te verwelkomen in ons hart.
(Martien)
*********************************************************************

Veertig dagen


Lieve Heer, in deze veertigdagentijd roept U ons op,
op te staan uit onze alledaagse gang,
en ons los te maken van alles wat ons teveel bindt,
en bezighoud in onze tijd.
Help ons bij onze tocht in de 'woestijn' van veertigdagen,
en neem ons mee een berg op, zodat we een glimp kunnen opvangen
van wat U met ons mensen voor hebt.

Lieve Heer, in de stilte van dit moment bidden wij tot U:
open onze ogen om écht te zien, open onze oren om écht te horen,
open ons hart om oprecht open te staan voor anderen,
zodat we weer wat positief kunnen veranderen,
om mee te werken aan het besef dat uw Rijk eens zal komen.
***********************************************************

Uw Zoon Jezus


O.L.Heer, van alle leven, sinds lang hebt U uw liefde aan onze mensen getoond.
Vooral in Jezus, uw Zoon, daardoor bent U ons heel nabij gekomen.
Jezus heeft zieken genezing en vrede gebracht, door zijn goedheid en medeleven.
Daardoor heeft Hij ook een nieuwe toekomst geopend, voor mensen die verloren
waren en het moeilijk hadden. Kom ons maar tegemoet met de Geest van je Zoon
Jezus, die ons bezield, in deze dagen van onrust en onzekerheid in veel gebieden.
Geef ons kalmte, rust, wijsheid en moed, om te kunnen herkennen wat we allemaal
doen, om anderen tot steun te zijn, in soms moeilijke tijden. Doe ons groeien in
hoop en vertrouwen in Jezus, nu we allen sterk onze kwetsbaarheid ervaren hebben,
en houd in ons het geloof levend in de praktijk. Dat U alles ten goede leidt, door
uw lieve Zoon Jezus, onze kameraad.
(Martien)
**************************************************************************

Getal veertig


Met Aswoensdag begint de vastentijd, een tijd van rust en inkeer.
Getekend met een askruisje, om bewust te worden van onze kleinheid,
beperktheid en broosheid, maar met behulp van Jezus' levensadem worden
we voortgestuwd, en Hij blijft ons nabij in het gewone alledaagse wat we doen,
in onze zorg en aandacht voor mensen en onze aarde, en in het streven naar
een betere wereld.

Help ons steeds momenten van rust te zoeken, zodat we onszelf niet voorbij lopen.
We zijn samen op weg naar Pasen, om ook te luisteren naar bevrijdende woorden,
van de Blijde Boodschap van Jezus.
We krijgen een opdracht mee, om wat ons teveel bezighoudt wat los te laten.

Waarom duurt deze periode veertig dagen?
Veertig verwijst naar veel gebeurtenissen in de Bijbel, o.a.
veertig jaren zwierf het Joodse volk door de woestijn naar het beloofde land.
De zondvloed duurde veertig dagen en nachten, en Jezus verbleef ook veertig
dagen in de woestijn als voorbereiding op zijn openbare leven, na intens contact
met zijn hemelse Vader.

Veertig heeft betrekking op voorbereiding , overgang en verwachting,
daarom krijgen we nu veertig dagen om te proberen onze min-kantjes
om te zetten in plusjes, om zo als een beter mens verder te gaan,
om het hoogfeest van Pasen te kunnen vieren samen.
(Martien)Archief preken