Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – drieëndertigste zondag 12 en 13 november 2022

Door het jaar - drieëndertigste zondag

'Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam', zei Jezus.
'Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan. Als je volhardt, zul
je je leven winnen.'
(naar Lucas 21,17-19)

overweging bij dit zondags evangelie


Vandaag wil Ik je vragen dat je standvastig blijft - zegt God -
en dat je van Mij blijft getuigen. Ik hoop dat je liefde groot
genoeg is, om mensen te laten ervaren dat Ik van hen hou,
dat je geloof sterk genoeg is om vol te houden, en op Mij te
blijven vertrouwen, en dat je hoop voldoende houvast heeft,
om aan iedereen die het wil horen, een boodschap van vreugde
te brengen. Als je blijft liefhebben, zal geen haar van je hoofd
verloren gaan.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Houd moed, geen paniek, hoe zal het verder gaan?


Het is deze keer geen rooskleurig evangelie van Lucas, hij laat Jezus spreken over het einde der tijden.
Jezus zit in de nabijheid van de schitterende en grandioze tempel in Jeruzalem, samen met zijn vrienden.
'Kijk eens wat een prachtige tempel,'zeggen zijn vrienden tegen Jezus, 'Wat een kostbaarheid en wat een kunst.'
Maar Jezus geniet er niet zo van, Hij zegt:'Hoe lang zal dit prachtige gebouw nog blijven staan?''Het zal verwoest
worden.' Kijkend naar de pracht van de tempel van Jeruzalem, waarschuwt Jezus hen dat mooie uiterlijkheden, niet
altijd blijvend zijn. Voor de Joden was de verwoesting het einde, en ook het einde der tijden, daarom vragen ze aan
Jezus wanneer dit zou gaan gebeuren, het antwoord kwam 70 jaar later toen de tempel in puin lag, met de grond
gelijk gemaakt door de Romeinse bezetting. Jezus zegt nog:'Niets menselijk of natuurlijk is eeuwig, alles is vergang-
elijk.'Maar Jezus doet geen voorspellingen over het einde der tijden, Hij is geen toekomst voorspeller. Hij geeft
wel beeldende voorbeelden van mogelijke natuurrampen, oorlogen, moord en doodslag, epidemieën, hongersnood,
maar laat je er niet door ontmoedigen hou vol, je zult het allemaal zien en kan je overkomen, maar wees niet bang,
wees standvastig dan overleef je. Echter onze wereld is constant in oorlog, er is nooit geen echte vrede geweest.
Jezus zegt: 'Ik zal er zijn voor jullie, Ik zal jullie de wijsheid en moed geven, om sterk te zijn en niet op te geven,
en om in moeilijke tijden trouw blijven in en aan je geloof, en zet je in voor het behoud van de schepping, gerechtigheid
en vrede, laat je niet in dwaling brengen of kapot maken door tegenslag, ziekte, of teleurstelling, maar wees standvastig,
want Ik ben bij je en zal je bijstaan zodat geen haar op je hoofd verloren zal gaan.' Onze wereld zal voorlopig nog niet
vergaan, alhoewel als je om je heen kijkt, en luistert naar wat er gaande is, zou je kunnen gaan denken dat het einde
van de wereld wel nabij is. Hele regenwouden worden gekapt, bomen en planten sterven af, diersoorten verdwijnen steeds
meer, en onze lucht is ook niet meer gezond, en water is vaak vervuild. Maar mensen kunnen zelf in situaties terecht komen,
waarbij ze het gevoel hebben, dit is wel het einde, dit overleef ik niet, bijv. door een ongeluk, ernstige ziekte of het over-
lijden van een dierbare of andere ernstige tegenvallers, maar ze kunnen ook soms sterker uit de strijd komen. Maar velen
denken tegenwoordig negatief over deze tijd en de toekomst, omdat we in een heel andere wereld zijn belandt na de
corona periode, en het geweld in de Oekraïne. We moeten blijven hopen op vrede en gerechtigheid in onze wereld, als
we trouw blijven aan de idealen, waarden en normen die Jezus ons meegegeven heeft. Maar je ziet ook gewone goede
mensen om je heen, die positief zijn en iets moois maken van hun eigen leven en van de samenleving. Het is herfst, het wordt
wat kouder en eerder donker, de bladeren vallen van de bomen, het kan een mooie maar ook een sombere tijd voor je zijn.
Ja, ooit zal de wereld vergaan, maar op Gods liefde staat geen tijd, en als ons einde komt, worden we opgenomen in Gods
eeuwigheid, zo mogen we geloven.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************

Dank zeggen


Lieve Heer, soms zit ons hart en ons hoofd vol zorgen en verdriet.
We voelen ons dan zo alleen, en U lijkt dan niet nabij te zijn.
Op zo'n momenten hopen wij dat U zich laat zien, en laat voelen,
zodat we weer overtuigd geraken van uw nabijheid, en op U ons
vertrouwen durven stellen. Maar we willen U ook dank je wel zeggen,
Lieve Heer, voor de momenten waarop we gelukkig en blij zijn,
en ons door U dierbaar voelen. Stimuleer ons dan om dat geluk en
die blijheid met anderen te delen. Leer ons ook om de goede
dingen te zien om ons heen, als tekenen van uw Rijk dat zal komen,
dat ons is toegezegd door uw Zoon Jezus die onze Vriend is geworden.
**************************************************************

Geloven


Geloof dat het leven mij geschonken werd door God, onze Vader,
de Bron van liefde en alle leven.
Geloof dat ik geroepen ben om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Geloof in die uitzonderlijke Mens Jezus, die niet geleefd heeft
voor Zichzelf.
Geloof in die Mens Jezus, die wij kennen als Jezus van Nazareth,
en de Zoon van God, en mens onder de mensen was, in wie U
zichtbaar werd, en als Vriend begaan met de mensen, en zijn
leven deelde in vriendschap met elkaar.

Geloof dat zijn Geest onder ons werkt, als wij in zijn naam samen zijn,
en wij elkaar levenskansen geven.
Geloof dat zijn Geest ons telkens weer aanspoort om naar elkaar om
te zien, en zo mensen te worden met én voor elkaar.

Geloof dat ons leven niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven bij de Bron van liefde die ons
dit leven schonk.
**************************************************************

Keuze maken

Mijn keuze voor U, God, zal mijn leven niet gemakkelijk maken.
Er zullen altijd mensen zijn, die me belachelijk vinden, omdat ik
mijn leven afstem op de golflengte van uw hart. Wil dan naar mij
knipogen, en me opnieuw toefluisteren, dat U van me houdt, en
dat geen haar op mijn hoofd verloren zal gaan, als ik op U durf
te vertrouwen.
(Erwin Roosen)
********************************************************

Dank


Heer onze God, schepper van hemel en aarde, wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt, voor het licht van elke dag,
voor het geluk en de liefde, die in ons midden ontstaan voor
mensen die zoals U, ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene bijzondere mens, Jezus van
Nazareth, uw geliefde Zoon. Hij is uw evenbeeld geweest,
omdat Hij er was en is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen die het goed hebben in dit leven, door
hen voor te gaan in een leven van dienstbaarheid tot aan het einde.
Daarom zeggen wij U van harte dank je wel, en aanbidden U met
de woorden: Onze Vader ...
***********************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij blijft bij ons, ook als we de moed verliezen,
of niet durven opkomen voor wat goed is.
Help ons en laat ons niet in de steek,
als we aangevallen worden of uitgelachen.
Want Jij bent er altijd.
*****************************************

Sint Maarten - Sint Martinus van Tours


Sint Maarten werd geboren in het jaar 316 in Hongarije, hij diende als militair
in het Romeinse leger, die allemaal een rode mantel droegen. Na vijfentwintig
jaar in krijgsdienst, werd hij christen en later kluizenaar. Hij is bekend als
Sint Martinus, de heilige bisschop van Tours in Frankrijk. Maar het meest bekend
is hij door zijn goede daad van barmhartigheid, toen hij als Romeins militair,
op een koude dag bij de stadspoort van Amiens zijn rode mantel deelde met een
arme naakte bedelaar. In een droom nadien 'snachts, zag hij dat hij zijn halve mantel
met Jezus had gedeeld. Hij verliet toen het leger, liet zich dopen en werd kluizenaar
in Ligugé bij Poitiers. Later werd hij bisschop van Tours, uitgeroepen door het volk.
Hij overleed op een van zijn reizen in 397 in Candes. Al vrij snel werd hij wegens
zijn voorbeeldig leven, heilig verklaard en stond hoog in aanzien bij de toenmalige
Frankische machthebbers. Het is mijn naamgenoot, en heb er écht iets mee!
(Martien)Archief preken