Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – drieëntwintigste zondag 3 en 4 september


Door het jaar - drieëntwintigste zondag

"Wie naar Mij toe komt,'zei Jezus,
'moet zijn eigen familie en zelfs zijn eigen leven
durven achterlaten, anders kan hij geen leerling
van Mij zijn. Hij moet zijn kruis dragen en Mij volgen.'
(naar Lucas 14,26-27)

overweging bij dit zondags evangelie


Als je Jezus van dichtbij wilt volgen, dan kies je niet voor
de gemakkelijkste weg - zegt God. In tegendeel, je keuze
voor Hem zal je soms confronteren met onbegrip en een-
zaamheid. En op bepaalde momenten bots je misschien zelfs
op keiharde weerstand, of onterechte kritiek. Toch wil Ik
je uitnodigen om jezelf weg te cijferen, en van Mij te blijven
getuigen. Want alleen als je je kruis opneemt, zul je het ook
kunnen dragen. En iedereen zal kunnen zien dat je mijn
leerling bent.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
******************************************************

Jezus volgen, denk eerst maar eens goed na


Om het evangelie van deze keer te kunnen begrijpen, moeten we eigenlijk beseffen dat het in een heel
andere tijd geschreven is, dit is opgeschreven zo'n 30 à 40 jaar na Jezus' dood, de christenen voor wie
het geschreven is, werden af en toe vervolgd en geweld aangedaan, het kon gebeuren als ze voor Jezus zijn
weg kozen, dat ze risico liepen om in elkaar geslagen te worden, of hun leven verloren. Het waren moeilijke
tijden voor de eerste christenen, ze konden ook door hun ouders verstoten worden, of vrouw en kinderen
kwijt raken, dus het volgen van Jezus weg, kon grote consequenties hebben, denk dus na over de stap die je
gaat doen. Lucas wilde die eerste christenen een hart onder de riem steken, want het christendom, was toch
iets anders dan de toen gekende godsdiensten. Jezus waarschuwt dat volgeling van Hem worden, niet betekent,
dat je een zorgeloos leventje hebt, ook voor ons is dat nog altijd een belangrijke boodschap, wijd je aan Gods Rijk.
Jezus is onderweg van Galilea naar Jeruzalem, velen willen Hem leren kennen en volgen, willen dus volgelingen
worden, fijn dat jullie met zovelen zijn, maar pas op waar je aan begint, als je voor Mij kiest, gaat dat niet zomaar'
zegt Jezus,'want wie mijn leerling of volgeling wil zijn, moet er veel voor over hebben.'Het betekent: niet enkel
voor jezelf leven, maar ook voor je medemensen, en meewerken aan het Koninkrijk van mijn Vader op aarde, het
Rijk van liefde en vrede. Hij zegt ook;'Niemand van jullie kan mijn leerling zijn, als je je niet losmaakt van je per-
soonlijk bezit.'Maar er klinken ook nog hardere woorden wat Jezus gezegd zou hebben volgens Lucas:'Je moet
je vader en moeder, broers en zussen en familie en ook je eigen leven haten, en je moet je kruis dragen.'Doe je
dat niet, dan kun je geen volgeling van Jezus zijn! En dan ook nog:'bezint, eer je begint.'Wat zou Jezus toch
bedoelen met deze harde uitspraken, terwijl Hij ook heeft gezegd:'Eer je vader en moeder.'Zou Jezus echt deze
krasse woorden hebben uitgesproken, of zou de evangelist deze woorden Hem in zijn mond hebben gelegd? Wat
Jezus oorspronkelijk heeft gezegd, weten we natuurlijk niet, maar Lucas heeft vooral zijn tekst toegespitst naar
situatie in zijn tijd, en dat gebeurd met meer woorden en uitspraken van Jezus. Dat woord 'haten' klinkt ons toch
wel vreemd in de oren, zeker als het wordt toegeschreven aan Jezus. Het is door mensen verder vertelt, en door
een mens weer opgeschreven, kortom het is weer gewoon 'mensenwerk'. Dingen loslaten kunnen ook pijn veroor-
zaken, Jezus noemt die pijn:'Zijn kruis opnemen.' Hij bedoelt daar niet mee dat we het kruis moeten zoeken, dat
komt immers van zelf, kijk maar rond je heen. We zijn als gelovigen ook volgeling van Jezus, of we er over hebben
nagedacht is niet zeker, onze ouders hebben ons laten dopen, en toen dus voor ons gekozen om christen te worden.
We kunnen nadenken over de inhoud en betekenis van Jezus' Boodschap voor deze tijd, kiezen voor Hem is kiezen
voor een leven van zorg en aandacht voor anderen. Was Jezus van Nazareth maar een momentje bij je, dan zou je
Hem kunnen vragen, wat Hij met deze woorden allemaal heeft bedoeld, je zou Hem kunnen zeggen:'Eer je vader en
en moeder, dat heb je toch zelf eens gezegd, ze haten kun je toch niet maken!'
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************

VriendschapWaarom volg ik Jezus, als mijn vriend? Uit traditie of is het vanuit mijn geloof,
of een persoonlijke keuze? Als ik eerlijk ben moet ik zeggen, dat de waarheid
denk ik ergens tussen in ligt, Heer. Open daarom mijn hart voor Jezus' vriendschap,
zodat ik Jou nog meer kan beminnen, dan wie of wat ook. Laat mij met alles wat ik
heb en met wie ik ben, in de voetsporen van je Zoon Jezus treden. En geef mij de
kracht om ook naar zijn Woorden te luisteren, en de gevolgen van die keuze op
mijn schouders te nemen. Dankjewel.
(Erwin Roosen)
**************************************************************************

Jezus


Lieve Jezus, op zovele momenten van ons leven,
heb Jij ons al aangesproken, in het diepst van ons hart.
Jij hebt ons getroost en opgeroepen, Jij hebt ons bemind
en ons beschermd. Geef dat wij met heel ons hart, U blijven volgen,
vanuit de kracht en inspiratie van uw Geest.
Geef dat we een steun kunnen worden, waarop anderen kunnen
rekenen. Wij vragen het U, Lieve Jezus, Jij die leeft bij je Vader,
nu en tot in eeuwigheid.
************************************************************

GelovenWij geloven in Jezus van Nazareth,
die leefde en werkte tussen armen als een van ons, én onder ons.
Hij was machtig in woord en daad, kwam op voor de verdrukten,
en anderen die het moeilijk hadden, Hij was écht mens onder de mensen.
Hij liep langs de wegen en nodigde de mensen uit om van mekaar te houden.
Hij doorstond de vernedering van de machtigen, en stierf uiteindelijk
voor ons allemaal, om te verrijzen en herleven naar Gods openbaring.

Wij geloven in Jezus en in zijn doel: een wereld van iedereen én voor
iedereen, een wereld van vrije mensen, zonder geweld en oorlog.
Wij geloven in Jezus en in zijn doel: een stad zonder hongerige kinderen
op straat, zonder uitsluiting en discriminatie, geen bedelaars en vluchtelingen,
en geen honger in de wereld, geen vernietiging van de schepping, maar
een wereld van vrede.

Wij geloven in de verrezen Jezus; de Weg, de Waarheid en het Leven,
en zijn aanwezigheid die ons sterkt, vertrouwen en moed geeft.
Wij geloven in Jezus die bij ons is, wij geloven in Jezus die ook
aanwezig is in onze medegelovigen, maar ook aanwezig als we in angst zijn,
ook in de rustige en mooie natuur als we daarvan genieten.

Wij geloven in Jezus,'God van de armen', hoop van de zwakke.
Wij geloven in Jezus en in onze bezigheden om mee te werken aan zijn Rijk.
Wij geloven in zijn en onze Vader, de Bron van alles wat leeft en bestaat,
het middelpunt van verzoening, rechtvaardigheid, liefde en vrede.
(Martien)
**********************************************************************

Toons Gebedje


Heer, U bent de diepere zin van mijn bestaan.
Door U en met U sta ik in dit leven.
De grote lijn van mijn leven wordt door U bepaald.
Maar mag ik U ook vragen mij te helpen in de kleine dingen van alledag.
Ik voel mij vaak in die kleine zo hulpeloos, en met U gaat het beter.
Blijf bij me, Heer, in alles wat ik denk en doe.
(Toon Hermans)
**************************************************************

Loslaten


De zieken die Jezus genas, en de verhalen die Hij vertelde, boeide heel
veel mensen zo intens, dat ze graag Jezus' leerling wilden worden.
Maar als je echt helemaal bij Mij wilt horen, zegt Jezus, is er meer nodig
dan dat je voor Mij in je handen klapt. Dan moet je ook proberen dingen
los te laten, om net als Ikzelf altijd klaar te staan voor mensen die een
trooster en helper nodig hebben, en iemand die hun weer een weg wijst
door het leven. Als je zegt dat je bij Mij wilt horen, zal je dat ook waar
moeten maken, geen woorden maar daden! Heb je veel bezit, een familie
en nog hobby's, dat is prima, maar die moet je wel kunnen loslaten, als
er ergens mensen zijn die je hulp nodig hebben. Als je daartoe bereid bent,
kun je mijn volgeling worden. Kijk naar Mij, als je echt bij Mij wil horen,
je moet dus ook je hele hebben en houden kunnen loslaten, om anderen
te helpen en voor anderen te zorgen, die niet voor zichzelf kunnen zorgen.
Wil je dat echt? Denk er maar eens goed over na, voordat je ja zegt.
*******************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Het is niet altijd makkelijk om bij Jou te horen.
Soms willen we gewoon plezier maken, en niet hoeven
denken aan wat goed en eerlijk is.
Help ons om toch trouw te blijven aan Jou, elke dag opnieuw.Archief preken