Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – eenendertigste zondag 29 en 30 oktober


Door het jaar - eenendertigste zondag 

Om Jezus goed te kunnen zien, klom Zacheüs in een grote boom.
En toen Jezus voorbijkwam, zei Hij tegen hem:'Graag wil Ik jouw
gast zijn!' En Zacheüs gaf de helft van zijn bezit aan de armen.
(naar Lucas 19,2-5.8)

overweging bij dit zondags evangelie


Mijn droom is het dat je mag openbloeien, en dat je mag worden
wie je in wezen bent - zegt God - zoals met Zacheüs gebeurde
toen hij Jezus ontmoette. Graag wil Ik je daartoe een duw in de
rug geven, maar de eerste stap moet jezelf zetten. Als je Mij een
teken geeft dat Ik welkom ben, dan wil Ik ook bij jou te gast zijn.
En misschien maakt die ontmoeting ook van jou een nieuwe mens,
die alles wat hij heeft, durft te delen met anderen, en juist daarin
zijn vreugde vindt.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************************

Jezus en Zacheüs, zoeken en zien


Lucas vertelt deze keer weer over Jezus en zijn leerlingen en hun reis naar Jeruzalem, Jezus goedheid en mensenliefde
komt heel duidelijk in beeld bij de ontmoeting met Zacheüs in Jericho. Voor Hij de stad binnenging heeft Jezus eerst nog
een blinde genezen die altijd aan de stadspoort zat om te bedelen. Het werd erg druk in de smalle straatjes van de oude stad Jericho, ze wilden vooral Jezus zien en ook de blinde persoon die ze kenden van de stadspoort waar hij vaak zat. Het was Jezus laatste stopplaats voor Jeruzalem. Zacheüs was er ook, maar omdat hij maar een klein manneke was, klom hij in een oude vijgeboom, om Jezus ook te kunnen zien, hij was niet geliefd onder de bevolking omdat hij een tollenaar (hoofdontvanger) van de belastingen was in dienst van de Romeinse bezetter. Door oneerlijke praktijken, werd hij rijker en stak veel geld in eigen zakken, daardoor werd hij uitgestoten door de andere Joodse bevolking. Niemand ziet hem zitten in de boom, hij ziet Jezus aankomen, Jezus ziet hem wel in de vijgeboom zitten en roept hem bij zijn naam:'Zacheüs, kom vlug naar beneden, want Ik moet dadelijk bij jou te gast zijn in je huis.'
Ik vind je de moeite waard om bij jou op visite te komen. Deze opmerking werd door de andere mensen niet begrepen, ze waren teleurgesteld in Jezus, dat Hij bij een zondaar op visite ging, maar Jezus maakte daar geen punt van, kijkt anders naar mensen dan wij.
Als Jezus bij hem thuis aankomt, ontvangt Zacheüs Hem met blijdschap en tranen in zijn ogen, en zegt tegen Hem:' Jezus al jaren zegt niemand nog iets tegen mij, ze mijden en pesten mij.''En U noemt zomaar mijn naam, en wilt ook nog bij mij te gast zijn, ik weet niet waaraan ik het verdien, maar U hebt iemand van mij gemaakt, een mens gemaakt.' Ze gaan samen fijn koffie drinken en daarna lekker eten.
Jezus heeft blijkbaar een wonder verricht bij Zacheüs, want hij vertelde Jezus, dat hij zijn rijkdom gaat verdelen en een goed mens wil worden voor anderen, geld en kapitaal waren plots niet meer het belangrijkste in zijn leven, door de ontmoeting met Jezus, veranderd hij als een blad aan een boom, al het goede wat in het hart van Zacheüs verborgen lag kwam plots weer tot leven. Zacheüs is heel dankbaar en
blij met de vriendschap en waardering van Jezus. Jezus ziet hem nu als een 'schone' mens, Jezus verwijt, oordeelt en veroordeelt niet,
Hij sluit geen mensen uit, ook al kunnen ze soms zondig zijn, Jezus kijkt toch anders dan wij. Leven is zoeken, dat weten we zoeken naar de zin en waarheid, naar bemoediging en inspiratie en ... zoeken naar God, die met je meegaat in alle tijden van je leven, Hij laat je nooit in de steek, wat je ook uitgespookt en gedacht hebt. Hij geeft niet op zoals Hij Zacheüs ook niet opgaf. Zo was Zacheüs ook een zoeker, en daar mee staat hij model voor ons, hij veranderde zijn leven na de ontmoeting met Jezus, misschien kunnen we dat ook in ons leven. Zoals Jezus
Zacheüs zocht, zo zoekt Hij ons ook, Hij wil graag dat wij ook nooit mensen mogen opgeven, maar bereid zijn om hen nieuwe kansen te geven.
Wellicht zit in ieder van ons wel wat van Zacheüs, een klein mens die ondanks alles wat er gebeurd is, toch steeds waardevol blijft, om door
Jezus graag gezien te worden. Gods aangeboden liefde doet ons leven, de dankbaarheid daarvoor maakt ons 'kleine' mensen groter.
(preken.be + Martien)
****************************************************************************************************************************

Zacheüs


Net zoals Zacheüs het aan Jezus vroeg, wil ik het ook aan U vragen, Heer,
ziet U mij, ziet U mij graag? Toon mij dan Uw vriendschap, zodat ik kan
voelen dat U op een unieke manier van mij houdt, en dat U wilt wonen in
het diepste van mijn hart. Laat mij delen in Uw vreugde, en geef mij de kracht
om die vreugde door te geven, ook aan anderen, door ook hen graag te zien.
(Erwin Roosen)
*********************************************************************Archief preken