Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Paastijd - derde zondag - 22 en 23 april 2023

Paastijd - derde zondag

Toen de leerlingen van Emmaüs Jezus herkend hadden
bij het breken van het brood, zeiden ze tegen elkaar:
'Was het niet hartverwarmend, zoals Hij onderweg
met ons sprak?'
(naar Lucas 24,30-33)

overweging bij dit zondags evangelie


Telkens als je het brood van het leven breekt, en
deelgenoot wordt van de zorgen en de pijn van anderen,
zul je Mij herkennen - zegt God - net zoals de leerlingen
van Emmaüs , die mijn Zoon herkenden. Wanneer je luistert,
naar het verhaal van kleine mensen, zul je op het spoor
komen van mijn verhaal. Je hart zal warm worden, omdat je
ervaart dat Ik van je hou, en warmte uitstralen, omdat je
in mijn naam liefhebt. Die warmte wens Ik je graag toe -
zegt God. Moge het in je binnenste, een vuurwerk van
tederheid ontsteken.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************

Emmaüs is overal, Jezus wandelt met je mee!


Het verhaal van Lucas over de Emmaüs gangers is een reisverhaal, we kunnen het lezen als een
verhaal van onze eigen reis door het leven, zelf op onze weg kunnen we ook twijfel en teleurstellingen
hebben, en een geliefde missen die er niet meer is. De zekerheden van ons geloof zijn niet altijd
de oplossingen daarvoor, wel als we geholpen worden door anderen.De Emmaüs gangers is een bekend
en geliefd verhaal van Lucas, het gaat over twee teleurgestelde leerlingen van Jezus, die onderweg
wandelde van Jeruzalem naar hun dorp Emmaüs, ze waren moedeloos, ze zagen het niet meer zitten,
ze hadden al hun hoop gesteld op hun Heer Jezus, maar hij was dood en begraven, het was voor hun
allemaal voorbij. Maar onderweg komt er ineens een vreemdeling met hun mee lopen, ze waren er blij
mee, de vreemdeling vertelde, over wat er allemaal met Hem gebeurd was, Hij vertelde dingen uit de
Schrift, en over zijn eigen leven en lijden, en de verwachtingen en teleurstellingen die Hem overkwamen,
maar Hij deinsde niet terug voor zijn opdrachten, en het kruis vond Hij ook geen nederlaag. De twee
leerlingen, Kleopas en zijn vriend vroegen aan de vreemdeling:'Blijf maar bij ons, je bent onze gast.'
Ze gingen samen eten, en toen herkenden ze Hem,toen de vreemdeling het brood brak, hun ogen gingen
open, het is Jezus onze Heer, ze herinnerde zich toen het Laatste Avondmaal, waar Jezus ook het brood
brak om te delen. Niet het breken van het stuk brood, maar het breken van jezelf voor anderen, dat was
Jezus' testament. Als we zelf aandacht geven aan verdrietige mensen, of iemand die in de put zit, als we
willen luisteren naar iemand die zijn problemen vertelt, en iets doen voor anderen, dan zien ze misschien
ook Jezus in je, en zo wil Jezus verder leven onder ons. Jezus zegt:'Alles wat je doet voor een ander met
problemen, dan doe je dat voor Mij!' De Emmaüs gangers, dat zijn wij ook met zijn allen, we zijn allemaal
mensen onderweg, reizend door de tijd, van gisteren naar morgen. Jezus loopt met ons mee op onze weg van
ons leven, maar we hebben het niet altijd in de gaten. Hij dringt zich niet op, Hij blijft een vreemdeling,
tot we Jezus willen herkennen in zijn woorden, daden, steun en vertrouwen, ook in zijn liefde en vrede,
in zijn meeleven om mensen die in moeilijkheden zitten. In zijn breken van het brood, wil Jezus met ons
meegaan, en ons dragen, blijf bij ons Jezus, zodat we de weg naar God en elkaar vinden, de weg die ons
leven voert naar een wereld van liefde, vrede en vreugde voor elkaar. Jezus leeft onder ons, als je er
voor open staat.
(Preken.be + Martien)
***********************************************************************************************

Emmaüs gangers


Na Jezus' verrijzenis, ging zijn vriendenkring daarna uiteen,
ze namen hun vroegere leven weer op. Zo ook de twee die op weg
waren naar Emmaüs, hun geboorte dorp, ze wandelde er naar toe,
en kregen onderweg ineens gezelschap van iemand die met hen
meewandelde. Ze kende Hem niet, maar 'savonds nodigde ze Hem
wel uit om samen met hun te eten en te slapen. Eenmaal aan tafel,
worden de rollen omgekeerd, de 'vreemdeling' werd hun gastheer,
Hij zegent het brood, breekt het en deelt het uit, nu herkennen ze
Hem als Jezus hun Vriend en Meester, en herinneren zich aan het
Laatste Avondmaal, waarop ze samen als vrienden aan tafel zaten,
daarom herkennen ze Hem nu ook bij het breken van het brood.
De twee vrienden werden getroffen door Jezus' warme woorden
en zijn gebaar van breken en delen, Jezus deelde zijn liefde samen
met hen. Daarna gingen de twee weer terug naar Jeruzalem, en
vertelden tegen hun andere vrienden, wat ze onderweg hadden mee-
gemaakt, en ze Jezus herkenden bij de maaltijd. Jezus en God,
breken dagelijks voor ons het brood, maar we moeten hen wel willen
herkennen en aanvaarden.
(Martien)
************************************************************

Geloven


De Emmaüs gangers, erkenden in Jezus hun Heer en God.
Geloof, in God, Schepper van hemel en aarde, Bron van alle leven.

Geloof, ook dat God zijn schepping aan ons, mensen heeft toevertrouwd,
zodat wij zijn werk zouden kunnen voortzetten, en deze aarde voor alle
mensen bewoonbaar zouden maken.

Geloof, in Jezus, de Verlosser van onze wereld, geloof dat wij uitgenodigd
worden om mee te werken, aan de bevrijding van de mensen, en aan de op-
bouw van een betere wereld, door ons in te zetten voor meer levenskansen,
voor iedereen, en om Jezus' werk verder voort te zetten.

Geloof, in de H.Geest, die de mensen tot eenheid wil brengen, in één grote
gemeenschap. Geloof dat je persoonlijk wordt aangesproken, om aan deze
gemeenschap mee te werken, samen met alle mensen van goede wil.
******************************************************************

Jezus is er voor jou


Ik ben er voor jou, in alle situaties die je meemaakt.
Ik ben er ook, als je angst hebt.
Ik ben er voor je als je alleen bent.
Ik ben er zeker voor je, als je denkt dat het zo niet meer verder kan.
Ik ben er ook als voor je, als je het niet meer ziet zitten.
Ik ben er als je jezelf niet meer kunt verdragen.
Ik ben er als je verlangt naar tederheid.
Ik ben er ook als je moeite hebt om te beslissen.
Ik ben er voor je als je sterk zou moeten zijn, maar je zwak voelt.
Ik ben er als je je overvraagd voelt, en bijna niet kunt slapen van je zorgen.
Ik ben er voor je als een Vriend, die je nooit in de steek laat.
Ik ben er als een moeder, die met je meevoelt, en die je wil begrijpen.
Ik ben er ook als een vader, die je hulp en leiding biedt.
Altijd ben Ik er voor jou, groeten van Jezus.
*******************************************************************

Natuur wondertjes


Het mooie van ons leven is, als we kunnen en mogen genieten van de mooie
natuur dingen om ons heen. Geniet van bloemen, planten, insecten, dieren,
mooie bomen, vogels, zon, regen en mooie lucht met soms een regenboog.
Zelf heb ik al div. mooie natuur wondertjes meegemaakt, dat dringt écht tot
je door, maakt je vrolijk en ben er erg dankbaar voor, dat je zo'n mooi contact
mag hebben met onze Schepping. Begin oktober vorig jaar, toevallig op wereld-
dierendag, zag ik een mooie hommel op een bloem zitten rusten, aaide over
haar rug, wat voelt als fluweel, ze keek mij aan en stak een voorpootje naar me
op. Dit was zo'n geweldig momentje, dat ik dank je wel zei tegen haar. Ongeveer
een half jaar later, was ik in mijn garage bezig, en kwam er ook weer een mooie
hommel binnen gevlogen, en ging op mijn rechterschouder zitten, vond het prachtig,
daarna ging ze voor een raam zitten, heb haar weer over haar rug geaaid, en ze keek
me weer aan en stak ook weer haar voorpootje omhoog. Misschien was het wel
dezelfde hommelkoningin van vorig jaar, zei weer tegen haar, dank je wel en tot
nog eens. Zulke contacten met onze levende natuur, doet je wel zó goed, je wordt
er erg blij van en het is écht uniek, en maakt je leven mooi, fijn dat die momenten
er zijn, daar kun je écht van genieten, maar ook van vele andere natuur, mooie bloemen,
bijv. en ben er ook veel en graag mee bezig, in mijn tuin wat mijn hobby is, waar ik vele
soorten vogels heb, ook een zanglijster als die zingt, fluit ik naar ze en zingt ze terug,
ben je bezig in de tuin, is er al snel een roodborstje vlakbij je, die met je meegaat in
de tuin, verder veel bijen, hommels en vlinders door de planten die ik voor hun heb geplant.
Ook natuurwandelingen zijn heel erg mooi, als je op natuur let, wat eigenlijk ook allemaal
wondertjes zijn, het versterkt je geloof in de Schepping, je kunt onze Heer bedanken,
voor het licht van de zon, regen van de wolken, de pracht van bloemen en planten, en alle
dieren die je tegenkomt, maar ook de seizoenen en voor ons leven hier op aarde.
(Martien)
*********************************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
hoe meer wij over Je praten, hoe beter we begrijpen
hoe bijzonder Jij was en bent. Daarom willen we altijd
opnieuw, luisteren naar verhalen over Jou.
Help ons om dichtbij Jou te blijven, nu en altijd.

Archief preken