Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Pasen - 9 en 10 april 2023

Paastijd - Pasen


Toen Maria van Magdala merkte dat de steen
voor het graf weg was, haastte ze zich naar
Petrus en Johannes. En ook zij gingen naar het
graf. Johannes ging naar binnen, hij zag en geloofde.
(naar Johannes 20,1-3.8)

Overweging bij dit Paas evangelie


Ik ben blij - zegt God - dat je vandaag het feest, van mijn
verrijzenis wilt vieren. Ik heb je bezig gezien, in de voorbije
veertigdagentijd, en gemerkt hoe je hebt volgehouden, met
vallen en opstaan. Vandaag leg Ik in jou mijn leven, en Ik
plaats mijn hart in het midden van jouw pijn, en jouw droefheid.
Want met Pasen, krijgt het kruis in het leven van mensen,
een hart, mijn hart - zegt God - dat klopt van liefde en tederheid.
Het moge je goed gaan, paasmens!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
**********************************************************

Opstaan tot nieuw leven, Jezus is onze hoop


De derde dag na de kruisiging van Jezus, was een dag van verwarring én verrassing, zijn vrienden van Jezus,
waren erg bedroefd, hun vriend en meester was als misdadiger gekruisigd door de Romeinen. Dankzij Jozef van
Arimatea, kreeg Jezus toch een eervolle begrafenis, het was gedaan met Jezus. Maria Magdalena trok in de
Paasochtend al vroeg naar het graf, ze vond het graf geopend, en ging het snel vertellen aan Jezus' vrienden,
Petrus en Johannes. Ze zaten nog opgesloten en moedeloos in een gebouw in Jeruzalem, het duurde wel enige
tijd, voor ze geloofden dat hun Jezus verrezen zou zijn. Maria Magdalena voelde dat zijn vrienden hun vertrouwen
in hun vriend Jezus kwijt waren, en ze zei tegen hen:'Ze hebben mijn en jullie Heer weggenomen, en we weten niet
waar ze Hem hebben neergelegd.'Maria Magdalena ging zelf zoeken, en heeft Jezus gevonden als 'tuinman'.
Daarna ging ze terug naar zijn vrienden van Jezus, en verdiende daarmee de titel van: 'Apostel van de apostelen.'
Pasen is opstaan, weer tot leven komen, het is weer licht, ook om de droom van Jezus levend te houden, die droom
van het Rijk Gods op aarde, dat rijk van vrede en liefde voor alle mensen. Op Goede Vrijdag werd die droom vermoord,
maar met Pasen vieren we dat dat die droom weer tot leven komt, in mensen van goede wil, in ieder van ons. Wij
kunnen licht zijn voor anderen, vuur om anderen te verwarmen, en levend water in een geloofsgemeenschap, zo moeten
wij Jezus levend houden, ook door onze goede daden en in onze manier van leven. Jezus van toen, geeft ons nog steeds
toekomst, ondanks wat we allemaal meemaken, en wat erin de wereld gebeurt van vandaag. Pasen is ook een lentefeest,
niet omdat het in de lente valt, maar er begint ook nieuw leven in de natuur. Jezus' heengaan leek het einde van alles
waar Hij voor bezig was, maar zoals in de lente 'dode' natuur weer tot leven komt, zo komt Jezus ook weer tot leven
in mensen die in zijn Boodschap geloven, en ermee bezig zijn, die het waar maken in hun leven. De natuur gaat weer tot
leven komen, bomen en struiken worden weer groen, en bloemen gaan weer bloeien, vogeltjes maken weer nestjes, dit
gebeurt allemaal door de groeikracht, die de natuur in zich draagt door de schepping van God. Pasen is het feest van
nieuw leven, die wij aan elkaar geven. Zoals de natuur ook haar frisse en mooie voorjaarskleuren laat zien, zo zouden wij
als gelovigen en volgers van Jezus, nieuw vuur en licht kunnen zijn, om ons leven en samenleven ook warme kleuren te geven.
Moge Pasen voor ons een zalig feest zijn, voor onszelf en onze omgeving, dat onze levende Jezus ook weer zichtbaar wordt
in onze manier van leven.
(preken.be + Martien)
*************************************************************************************************************

Pasen


Pasen vieren, is het leven vieren, het is iedere dag opnieuw 'opstaan'.
Beseffen dat O.L.Heer liefdevol en krachtig is, en we daarom met frisse
moed verder durven gaan. Pasen brengt nieuw leven in en rondom ons door
de lente, lentekriebels zijn fijn om mee te beleven. Verlangend naar warmte
en de zon, roept Jezus ons weer naar buiten. Pasen richt onze blik op het
positieve, de verrijzenis maakt een nieuw begin. Laat ons niet moedeloos
blijven, maar hopen tegen alle hoop in. Pasen stemt ons blij en hoopvol, geen
steen is blijkbaar te zwaar om weg te rollen. Jezus leeft waar mensen elkaar
overeind helpen, in ieder bevrijdend gebaar.
(uit: Even bezinnen)
********************************************************************

Pasen


Met Pasen voel ik, sterker dan ooit, Heer, dat U mij roept om verbonden te zijn,
met U en met mijn medemensen. Pasen is liefde, door dik en dun, van U voor ons,
én omgekeerd. Pasen doet een bron van hoop ontspringen, en geeft aan het kruis
van mensen een hart, uw hart Heer, dat overloopt van liefde en tederheid. Laat
mijzelf zo'n paasmens worden, en aan de medemensen nieuwe hoop geven, wanneer
ze in hun hart gestorven zijn.
(Erwin Roosen)
*************************************************************************

Geloven


Op deze Paasdag, willen wij samen als blije bevrijde mensen ons geloof belijden.
Wij geloven in O.L.Heer, die Schepper is en de schepping heeft toevertrouwd
aan ons mensen, en laat ons nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus onze Vriend, als geen ander is Hij van O.L.Heer.
Wij geloven in Hem, als iemand die zijn leven deelde met de minsten,
tot Hij dat niet meer kon, zo is Jezus levend gebleven onder ons tot
op deze Paasdag.

Wij geloven in de Geest van O.L.Heer, die ons met warmte bezielt, en
ons aanzet tot gelovig handelen. Deze Geest, leefde ook in de gemeenschap
rond Jezus hier op aarde.

Wij geloven in onze opdracht, om in Jezus' naam deze aarde in alle opzichten,
leefbaarder te maken. Met Jezus durven wij te geloven, dat het leven geen
einde kent, en voortgaat, dat wij allen eens thuis mogen komen bij Hem en
onze Vader.

Jezus was niet te vinden in het graf, maar wel onderweg, en in ons midden.
Ook in mensen die Hem in weldoening nabij brengen, om anderen te helpen,
bij ziekte, problemen, angst en verdriet.
************************************************************************

Een nieuw begin


Eeuwige en liefdevolle Heer, wij vragen U: help ons moed te putten uit het overlijden,
van die bijzondere Mens: Jezus van Nazareth Uw Zoon, die liet zien dat de dood geen
eindpunt is, maar een nieuw begin. Geef dat wij beseffen dat er tussen hemel en aarde,
meer is dan wij kunnen zien. Dat onze grenzen niet uw grenzen zijn. Dat wij in ons leven,
en sterven geborgen zijn in uw handen.
(Martien)
*****************************************************************************

Zware steen

Soms zie ik het echt niet meer zitten, Heer, en lijkt het net alsof er voor mijn hart,
een zware steen is gerold. Wil je dan vrienden op mijn weg zenden, die in uw naam van
mij blijven houden, altijd. Laat me ervaren wat 'verrijzenis' betekent, en geef me de
kracht om vanuit mijn geloof, ook bij anderen 'nieuw leven' te motiveren. Maak van mij
een 'Paasmens', Heer, met de vreugde van het Paasverhaal.
(Erwin Roosen)
****************************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jezus gaf alles wat Hij had, omdat Hij zoveel van ons en van U hield.
U liet Hem niet in de steek, liefde is sterker dan de dood.
Wie dichtbij Jezus leeft, blijft in uw warme liefde, ook na het heengaan.
Samen maken wij uw droom waar, elke dag opnieuw met de hulp van uw Geest.
Lieve Jezus, Jij bent er nog altijd, na je dood ben Jij er nog meer dan ooit.
We spreken tot Jou, en voelen dat je dicht bij ons bent als goede Vriend.
Je laat ons niet in de steek, Je helpt ons om te leven zoals Jij: vol liefde,
voor alle mensen, wij willen voor altijd bij Jou horen, Alleluja. Jezus leefde
ooit bij de mensen, Hij vertelde veel over Jou. Nu is Hij weer bij Jou, maar
Hij leeft verder in ons hart. Wij vergeten Jezus nooit, en we willen voor altijd
bij Hem horen, en zo horen we ook bij Jou. Help ons alsjeblieft omdat goed
vol te houden.
**********************************************************************

Vertrouwen


Lieve Heer, we zouden alleen mooie, en goede dingen willen meemaken,
maar er gaat helaas zoveel kapot. Mensen verdwijnen zomaar uit ons leven.
Vriendschappen lopen stuk, we zouden graag willen dat er minder agressie
meer zou zijn, en zinloos geweld niet bestond, maar onze samenleving is zó
veranderd. Soms stort onze wereld in, en voeren mensen oorlog met elkaar,
door dictators. We voelen ons kwetsbaar in zo'n wereld, waarin dat allemaal
gebeurt. Mensen kunnen ervoor elkaar zijn, maar soms ook breken. Lieve Heer,
geef ons vertrouwen, geef ons de kracht om beter met elkaar om te gaan.
Doe ons ontdekken dat liefde voor elkaar wonden kan helen. Geef ons vertrouwen
in de toekomst, in onszelf en U.

Archief preken