Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Veertigdagentijd - Witte Donderdag - 6 april 2023

Veertigdagentijd - Witte Donderdag

Het gebeurde tijdens een maaltijd. Jezus goot water in een kom,
en begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij zei:'Laat dit
een voorbeeld zijn: je moet doen zoals Ik voor jullie deed!'
(naar Johannes 13,2.5.15)

overweging bij dit Witte Donderdag evangelie


Ik heb mijn Zoon naar de wereld gezonden, om jullie een voorbeeld
te geven van tedere dienstbaarheid - zegt God. Als Hij het brood
breekt en de beker met wijn ronddeelt, als teken van zijn gegeven leven,
dan is dat een uitnodiging, om net hetzelfde te doen, en je leven te
geven in dienst van de vreugde, en van het geluk van anderen. Als Hij
de voeten wast van zijn leerlingen, die zijn vrienden waren geworden,
dan is dat een uitdaging om ook je eigen handen, vuil te maken en
dienend lief te hebben.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************************

Samen aan tafel en voeten wassen


Het Laatste Avondmaal van Jezus samen met zijn vrienden en vriendinnen, was in een bovenzaal in Jeruzalem,
ze zaten samen allemaal aan tafel, maar jammer genoeg wist Jezus dat Hij nog maar even tijd had om te leven.
Jezus kijkt rond en staat op, Hij wil aan zijn gasten duidelijk maken, wat nou de echte betekenis van zijn leven
hier was. Jezus begint van iedere aanwezige de voeten te wassen, daarmee drukt Hij zijn nederige houding uit.
Het voeten wassen was wel een vies werkje, want in die tijd liepen ze met sandalen over stoffige wegen, dus hadden
ze erg vuile voeten, maar Jezus waste het vuil en het zweet bij allemaal af. Ook Judas zijn voeten, die Hem zou
verlaten en verraden. Als Jezus klaar is zegt Hij:' Ik heb jullie allemaal een voorbeeld gegeven van onbegrensde
liefde, nederigheid en dienstbaarheid.' Hij zei ook tegen zijn tafelgasten, en ook aan ons:'Heb ook zorg en aandacht
voor je medemens, ben nederig en dienstbaar om anderen te helpen.'Hierna ging Jezus weer aan tafel, voor Hem
staat er brood en een beker wijn, brood als het teken van Zijn leven, brood dat hun maar ook wij met elkaar breken
en delen, in de zorg en moeite die we voor elkaar overhebben. De beker is het symbool van ons leven dat God
gegeven heeft, ieder van ons krijgt zijn 'levensbeker', een beker met voor en tegenspoed, met geloof en twijfel, om
die samen met God tot op de bodem toe leeg te drinken, net zoals Jezus heeft gedaan. Met het brood en de 'vriend-
schapsbeker' zit Jezus met zijn vrienden aan tafel, en zich bewust van zijn naderende einde. Jezus doet dat ook samen
met ons in onze vieringen, het brood staat voor Jezus' eigen leven, en de beker wijn, een teken van Zijn eigen bloed en
eigen leven. Jezus zei nog:'Eet het brood en drink uit deze beker, zo kun je Mij volgen en verbonden met Mij blijven.'
'Zo kun je samen met Mij, je leven ook in dienstbaarheid geven aan medemensen, doe dit allemaal in gedachtenis aan Mij!'
(preken.be + Martien
***********************************************************************************************************
Laatste avondmaal


'Samen met mijn vrienden aan tafel is het goed,'zei Jezus,
in een bovenzaal in Jeruzalem.'We delen samen het brood,
en geven de beker met wijn door, doe dat voortaan ook als
Ik er niet meer bij ben, maar aan de rechterhand van mijn
Vader ben. 'Herinner dan bij het brood Mij in levende lijve,'
zei Jezus. 'En denk bij de wijn aan Mij als mens van vlees en
bloed, blijf dit doen wat Ik zei, tot mijn gedachtenis.'
(Martien)
******************************************************

Archief preken