Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – zestiende zondag 16 en 17 juli


Door het jaar - zestiende zondag

Toen Jezus bij hen op bezoek was, klaagde Marta erover dat Maria
haar alleen liet bedienen, en gewoon bij Jezus bleef zitten. Maar
Jezus zei:'Maria heeft het beste deel gekozen!'
(naar Lucas 10,38-42)

overweging bij dit zondags evangelie


Als christen moet je een evenwicht proberen te vinden,
tussen inzet en inkeer - zegt God - tussen je motivatie
voor een betere wereld, en de inspiratie van waaruit je
dat doet. Maak daarom regelmatig tijd vrij én voor je
verbondenheid met Mij, én voor je verbondenheid met
medemensen. Blijf stilstaan bij hun levensverhaal van
pijn en vreugde, en durf dan bruggen te leggen met mijn
verhaal van liefde, en je zult een bron van geluk ontdekken.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
****************************************************

Jezus als gast, bij Martha en Maria


Gastvrijheid daar gaat het in dit evangelie van Lucas over. Opweg naar Jeruzalem gaat Jezus samen met zijn apostelen
op bezoek bij Martha en Maria, de twee zussen van zijn Lazarus, Jezus hield veel van hen, en ging dan ook graag bij hun
op bezoek. In dit verhaal komen de twee zussen, Martha en Maria naar voren als twee heel verschillende karakters, Martha
is een bezige bij, die meteen de keuken in gaat, want je zult maar opeens dertien mensen over de vloer krijgen. Wil je die
gastvrij onthalen met lekker eten en drinken, dan heb nog heel wat werk te doen, dus gaat Martha meteen aan de slag,
ze is echt een bezige bij. Martha houdt van een gulle onthaal, dat hun gasten niets tekort komen. Haar zus Maria is duidelijk
een ander type, zij gaat meteen bij de gasten zitten, misschien was ze wel een beetje nieuwsgierig, of gefascineerd door
Jezus zodat ze nergens anders meer aandacht voor had, ze liet haar zus haar gang gaan. Maria ging bij Jezus aan zijn voeten
zitten om naar Hem te luisteren, Jezus zal zeker geen moppen hebben zitten tappen, maar praatte over wat Hem bezielde,
en Maria stond daar voor open en nam de tijd om verder naar Jezus te luisteren. Jezus geeft ondertussen een pluimpje aan
Martha voor al haar werk. Martha, vertegenwoordigde de meer materiële gastvrijheid: je gasten welkom heten en zorgen voor
eten en drinken en laten voelen dat ze echt welkom zijn. Maria, symboliseert de meer geestelijke gastvrijheid: anderen welkom
heten in je hart en dan is luisteren heel belangrijk, als teken dat je eerlijke aandacht hebt voor de ander. Jezus maakte even
duidelijk dat Hij die geestelijke gastvrijheid het belangrijkste vindt, slechts één ding is nodig, voegde Hij eraan toe: 'En dat is:
gastvrij zijn, aandacht hebben voor de mensen die op een of andere manier bij je aankloppen.' Echt luisteren naar de ander, dat
vraagt veel meer dan we vaak beseffen, dat je je aandacht houdt om echt te luisteren naar die ander, maar is niet altijd zo een-
voudig, soms is het moeilijk voor aandacht naar de ander. Als je hart uitgaat naar de ander en met genegenheid, dan kun je aan-
voelen waar de ander meezit, dan kom je echt aan goed luisteren toe. Door goed te luisteren, kun je ook leren van een ander, van
ideeën, idealen maar soms ook van hun verdriet of problemen waarmee ze zitten. Wij leggen heel wat bezoekjes bij elkaar af, bij
verjaardagen, of een bezoekje om eens met elkaar te praten, of een ziekenbezoek, als het kan allemaal gastvrij, want dat hebben
we nodig om met elkaar om te gaan. Wie van beide zussen komt bij je het meest sympathiek voor: Martha, die zich bezorgd maakt
voor Jezus en zijn vrienden voor een goede maaltijd en drinken, of Maria, die rustig met de handen in haar schoot naar Jezus wil
luisteren? Jezus komt ook nog steeds op bezoek in onze geloofsgemeenschappen, die wij samen vormen, Hij komt als gast, Jezus
is bij ons te gast.
(preken.be + Martien)
*******************************************************************************************************************

De Bron


Lieve Heer, laat ons in de drukte van ons leven, tijd maken en rust vinden
om steeds opnieuw te ontdekken, dat U de Bron bent van ons geloof, liefde
en van al wat er leeft. Maak ons tot luisteraars en doeners van uw woord.
En leer ons vooral dat uw Boodschap bevrijdend wil zijn, voor onderscheid
tussen mensen op basis van huidskleur, geslacht, bezit, afkomst of geloof.
Dat vragen wij U in naam van uw Zoon Jezus.
******************************************************************

Onze Vader


Onze Vader, graag zouden wij in deze wereld uw naam meer geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen, als God-met-ons.
Uw Rijk kome! Een rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede, want U wilt dat wij gelukkige mensen zijn, die zich
inzetten voor de anderen. Wij vragen U om het dagelijks brood, om het nodige
voedsel voor wie honger heeft, en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld, want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving te schenken, steeds opnieuw, zonder afgunst.
Leid ons weg uit de bekoring van hoogmoed en oneerlijkheid.
En verlos ons van het kwade, want U bent de vrede en de vreugde, de kracht
en de heerlijkheid, tot in de eeuwen der eeuwen.
*********************************************************************

Luisteren naar Jezus


Wil mij de eenvoud en de rust geven, Heer, om heel regelmatig
aan de voeten van Jezus te gaan zitten, en te luisteren naar
wat Hij mij te vertellen heeft. Want vaak ben ik met zoveel dingen
te gelijk bezig, dat ik vergeet wat echt belangrijk is in mijn leven:
Uw liefde en vriendschap. Leg dan opnieuw uw droom in mijn hart.
En geef mij ook de durf om uw woord om te zetten in echte naastenliefde.
(Erwin Roosen)
*****************************************************************

Geloven


Geloof in God, onze Vader, Hij is de Bron van alle leven,
liefde en ons geloof, en houdt van alles wat bestaat.

Geloof in Jezus, zijn Zoon, hij was een mens zoals wij,
in Hem was God midden tussen de mensen,
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven, en blijft hij voor alle
mensen een licht, kracht en iemand om op te vertrouwen.

Geloof dat Jezus een Blijde Boodschap bracht, voor alle
mensen van alle tijden.

Geloof dat wij zijn spoor moeten volgen en proberen vrede
en eenheid te bewerken tussen alle mensen als het mogelijk is.

Geloof in de heilige Geest, die ons inspireert en aanzet tot
goede daden in ons leven, en die in volheid aanwezig was in Jezus.

Die Geest blijft ook werken in onze geloofsgemeenschappen,
en overal waar leven groeit en bloeit, en ons mensen niet loslaat.
**********************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij weet hoe druk mensen het vaak hebben.
Help ons om tijd te vinden, om even stil te staan,
om te praten met elkaar, om vrede te vinden in ons hart,
en om dicht bij Jou te blijven.
**************************************************

Gebedje voor de natuur


Dank U, Lieve Heer, voor alle mooie dingen op de wereld in de natuur.
Voor de zon aan de hemel, de regen als zegen, en de vogels in de lucht,
voor de vissen in het water en de dieren in het bos.
**************************************************************

Oekraïne


Laten we ook nog steeds tijdens ons bidden, denken aan de toestand
in de Oekraïne, hun vijand blijft maar door gaan met vernietigen,
en zorgt ook voor vele problemen in Europa.Archief preken