Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning door het jaar – Zevende zondag - 18 en 19 februari 2023

Door het jaar - zevende zondag


verzoeningsmonument,katholiek-protestant in Londenderry,N.Ierland


'Heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen,'zei Jezus,
'dan worden jullie kinderen van je Vader in de hemel.
Probeer onverdeeld goed te zijn, zoals Hij onverdeeld goed is.'
(naar Matteüs 5,44-45.48)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil dat je groeit in heiligheid en in goedheid - zegt God -
en dat je steeds meer zoals Jezus gaat leven. Bid daarom
voor de mensen die het moeilijk met je hebben, en met wie
jij het moeilijk hebt. Geef, zonder iets terug te verwachten
en heb lief, zomaar, zonder voorwaarden. Laat zien dat je niet
voor niets de naam van 'christen' draagt, van Jezus mijn Zoon,
en dat je 'leerling' van Hem wilt zijn, aarzelend misschien, maar
toch ... Graag noem Ik je dan mijn kind, en laat Ik je delen in mijn
tederheid en liefde.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*********************************************************

Heb je vijanden lief?


Deze keer nog een gedeelte van Jezus' Bergrede, Matteüs geeft een kleine samenvatting van Jezus' denkwijze.
'Bemin je vijand en bid voor hen die je vervolgen', dat vertelde Jezus aan zijn apostelen, zou het écht ook voor ons
bedoeld zijn? Het is wel een moeilijke uitspraak! Jezus zegt ook:'Kwaad moet je beantwoorden met goedheid, maar
niet kwaad met kwaad beantwoorden.' Goed zijn voor iemand die je graag mag, is heel anders dan goed zijn, voor
iemand die je niet zo graag mag, of voor iemand voor wie je bang bent. Je vrienden liefhebben en je vijanden niet,
is een gewone zaak in de wereld, toen en nu. Maar Jezus zegt:' De goede levenshouding is, niet enkel van je vrienden
houden maar ook van je vijanden, dat is toch een onmogelijke uitspraak, vijanden beminnen dat is toch niet normaal,
zou Jezus dan echt het onmogelijke vragen? Het goede willen voor je vrienden, dat is normaal, maar het goede willen,
voor je vijanden, dat is een moeilijke opgave, maar toch een weg naar een betere samenleving.Als je van iemand houdt,
dan is het normaal dat je hem of haar alle goeds wenst, maar als iemand je kwaad doet en haat, ga je er toch anders
mee om. In Jezus' tijd bestond de uitspraak:'oog om oog, en tand om tand', dat was de gedragsregel van het Joodse
volk, van de wet van Mozes. Jezus had het daar moeilijk mee, zoals: 'iemand op je linkerwang slaat, keer hem ook de
rechterwang toe.''Geweld niet beantwoorden met geweld, maar met liefde, want die overwint alles, je vijanden beminnen?
Laat maar! Begin daar niet aan, want dat kun je toch niet, stapel geen geweld op geweld, mopper niet.' 'Doe het anders,
zegt Jezus:'Kijk naar de zon, die gaat op voor alle mensen, en maakt geen onderscheid, of kijk naar de regen, die vrucht-
baarheid schenkt aan iedereen, probeer ook een zon te zijn, die elke dag opgaat voor iedereen die je ontmoet, en zijn
als de regen, die anderen verfrist, als ze dreigen uit te drogen.' Maar iedereen zal toch moeten toegeven, dat onze wereld
nog verre van Jezus' ideaal is. Jezus zelf had ook niet enkel vrienden, maar ook vijanden, mensen die Hem echt niet moesten,
bijv. de schriftgeleerden en farizeeën, zij waren tegen Jezus en zijn uitspraken, ze vonden dat Hij de oude Wet van Mozes
afbrak, maar ook omdat ze vonden dat Jezus zichzelf de Zoon van God noemde. Als we steeds het goede willen voor iedereen,
dan kan onze samenleving gelukkiger worden, en Jezus zegt daarbij:'Ik zal altijd met jullie zijn, tot aan het einde der tijden.'
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

Hoop

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister.
Hopen is weten dat er liefde is, is vertrouwen in de morgen, is in slaap vallen en
wakker worden, als de zon weer opgaat. Is bij de storm op zee land ontdekken.
Is in de ogen van de ander lezen, dat hij je heeft verstaan. Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden en zolang zal God je in zijn handen houden.
(Henri Nouwen)
**************************************************************************

Morgen gebed


Een nieuwe dag, een morgen om het leven weer op te pakken,
naar sommige dingen kijken we al uit, Lieve Jezus, sommige
andere dingen zouden we liever overslaan. Geef ons vandaag
en iedere dag, de kracht en steun om samen met U te leven.
Door alles wat we meemaken, bent U bij ons, we leven onder
Jouw ogen. Moge dit besef ons vandaag en ook andere dagen
bijblijven, zodat ons doen en laten, ons hopen en vertrouwen
en gedrag, gevolgd worden doordat U naar ons kijkt. Jezus,
U bent ons nabij in ieder mens en elke gebeurtenis. Draag
ook ons op deze dag weer, en geef ons de kracht om goed
en met liefde te blijven leven, en te genieten van de mooie
dingen van elke dag, natuur en andere momenten.Dank je wel!
(Martien)
******************************************************

Geloven


Geloof in het verhaal van O.L.Heer met de mensen: dat Hij ons tot leven riep,
en dat Hij ons bestemde voor elkaars geluk en vrede. Geloof in O.L.Heer, die
leven geeft aan mensen, en die ons liefheeft als zijn kinderen, en er zal zijn
in al onze dagen.

Geloof in een wereld zonder grenzen, en in mensen die samen op weg willen gaan.
Geloof in open handen van mensen, die elkaar begroeten met woorden van vrede
en alle goeds, en in vertrouwen elkaars vreugde willen zijn.

Geloof in de houding van mensen wereldwijd, die elkaar bevestigen en bemoedigen.
Geloof in de goedheid van mensen, die in liefde elkaar alle ruimte bieden, om vrije
en gelukkige mensen te worden.

Geloof in de hand die deelt, en in het Woord dat Hij spreekt, en in de liefde die in
de mensen is neergelegd, zodat wij elkaars bondgenoten worden, op weg naar morgen.

Geloof in O.L.Heer met ons, die mensen voorgaat en die met ons meegaat in zijn Zoon
Jezus. Geloof dat Jezus zal voltooien, wat zijn Vader in mensen begonnen is: want zie
Hij maakt alles nieuw.

Geloof in Jezus van Nazareth, in wie zijn Vader zichtbaar is geworden, Hij heeft zijn
en onze Vaders liefde voorgeleefd, zozeer zelfs dat Jezus zijn leven ervoor heeft
gegeven. Geloof in zijn Geest, die ons oproept tot rechtvaardigheid en vrede.

Geloof in de geloofsgemeenschappen, die werken aan de droom van O.L.Heer, arme en
kleine mensen met problemen, om die een stukje hemel te geven op aarde, om zo mee
te werken aan zijn Rijk.
****************************************************************************

Bidden


Bidden we om Jezus' kracht, voor de vele mensen die nu nog leven
in oorlogsgebieden. Bidden we voor de slachtoffers van het vele geweld
in onze huidige samenleving, en voor hen die op de vlucht zijn voor de
onrust in hun land. Dat de goedheid en steun van ons, hen mag helpen
om een nieuw en ander leven op te kunnen bouwen in vrede en rust.
(Martien)
*********************************************************************

Gebedje


Lieve Heer,
Jij vraagt ons om altijd wat meer van mensen te houden.
Niet alleen van onze familie of onze vrienden, niet alleen
van wie al van ons houdt. Maar ook van mensen die we niet
kennen, of die we een beetje vreemd vinden. Als dat lukt,
wordt het een beetje de hemel op aarde. Help Je ons?
Dank je wel!Archief preken