Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – derde zondag 30 april en 1 mei


Preek als bezinning voor de Paastijd – derde zondag – 30 april en 1 mei 2022.


Na het ontbijt vroeg Jezus aan Simon Petrus:'Simon, hou je van Mij?'
'Uiteraard, Heer', antwoord die. Maar pas nadat Jezus het hem drie
keer had gevraagd, zei Hij tegen hem:'Volg Mij!'
(naar Johannes 21,15-19)

overweging bij dit zondags evangelie


Vandaag vraag Ik het ook aan jou - zegt God: Zie je Mij graag?
En wordt die liefde voor Mij ook zichtbaar in je liefde voor anderen,
in het bijzonder voor armen en mensen in nood? Je moet niet te snel
antwoorden, Ik zal het je nog wel eens vragen en Ik zal vooral naar je
manier van leven kijken: hoe je zorg draagt voor je medemensen, en
hoe teder je met anderen omgaat. Ik vraag geen onmogelijke dingen
van je, alleen dat je lief hebt, in mijn naam en met mijn hart. Alleen
zo kun je in de voetsporen van mijn Zoon gaan en 'mens van liefde'
worden.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*************************************************************

Hou je van Mij?


Deze keer zijn we niet te gast op het Laatste Avondmaal van Jezus met zijn vrienden, maar wel op het ontbijt bij de verrezen Jezus.
Zijn leerlingen zijn nog veel bezig met het verdriet om de vreselijke dood van hun Meester Jezus. Drie jaar lang waren ze bij Hem, en
trokken ze samen met Hem op, Hij had op alles een antwoord, maar helaas is Hij er nu niet meer, ze waren weer terug gekeerd naar
Galilea waar ze vandaan kwamen. Ze begrepen het allemaal niet meer, ze hadden alles achtergelaten om Jezus te volgen, hadden gehoopt, op een mooie toekomst in zijn koninkrijk, maar helaas is daar niets van terecht gekomen. 'Ik ga weer vissen', zei Petrus, en de anderen, antwoorden:'Dan gaan wij mee',ze waren met zevenen en gingen samen in een boot op het meer van Galilea, ze ploeterden de hele nacht, maar vingen niets, toen ze 'smorgens terug aan land kwamen, zagen ze al iemand daar staan, maar ze wisten niet wie het was. Deze man vroeg om wat vis, want Hij had al een vuurtje gemaakt en gezorgd voor brood en vis, en dan opeens herkennen ze Hem:'Het is Jezus onze Heer!' Ook wij moeten moeite doen om Jezus te herkennen in onze medemensen. Maar ze hadden geen vis gevangen, Jezus zei tegen Petrus:'Werp je net eens uit rechts van de boot, en jawel ... geheel onverwacht raken hun netten helemaal vol, gelukkig scheuren ze niet.
Jezus vroeg nogmaals om wat vis, en gingen toen samen heerlijk ontbijten, Jezus deelde het brood en de vis aan hen uit. Dit was de derde keer dat ze Jezus zagen na zijn dood, Petrus wilde nog wat goed maken met Hem, want hij hoorde nog steeds die haan kraaien in zich, van toen hij drie keer gezegd had dat hij Jezus niet kende. Jezus vroeg nu drie keer aan Petrus,:'Heb jij Mij lief, en zie je Mij graag?' 'Ja Heer' zegt Petrus, en bij de derde keer kreeg Petrus tranen in zijn ogen. De apostelen dachten dat ze er alleen voor stonden, dat alles verloren was, maar ze vergissen zich: Jezus leeft! Voor hen en voor ons, altijd opnieuw wacht Hij ons op aan de oever van het meer waarop je vaart met het bootje van je leven, en net zoals aan de apostelen, vraagt Jezus ook aan ons of je wat vis hebt, vis van liefde en inzet voor elkaar van geloof en vertrouwen, daarom is dit verhaal ook ons verhaal. En ook voor ons bereidt Jezus een heerlijke barbecue, die ons weer moed en kracht geeft, en ook voor ons geloof, want dat gaat ook als golven van op en neer. Ook wij herkennen Hem niet altijd in het goede dat we mogen ontmoeten of zelf tot stand brengen, soms dreigen ook de netten van ons leven te scheuren, door ellende, treurnis en narigheid.
Soms kunnen we ons ook door iedereen verlaten voelen, maar aan de oever van het meer van ons leven, staat Jezus altijd op ons te wachten. Jezus nodigt ons ook elke week uit voor zijn maaltijd die Hij heeft bereidt, laten we met zijn allen aanschuiven bij Hem.
(preken.be + Martien)
******************************************************************************************************************************

Hou je van Mij?


God, hemelse Vader, steeds opnieuw hoor ik hoe Jezus dat ook mij vraagt:
'Hou je van Mij?' En als ik denk met heel mijn leven een antwoord klaar te hebben,
dan vraagt Hij het opnieuw, en moet ik mijn antwoord vaak inslikken, omdat ik er
toch niet helemaal zeker van ben. Open daarom mijn hart, leer mij van U en van
Jezus te houden, en mij door U te laten beminnen. En geef mij ook de durf om uw
liefde voor mij, en mijn liefde voor U een duidelijk gezicht te geven, in de zorg
voor armen en mensen die het moeilijk hebben.
( Erwin Roosen)
*************************************************************************

Een nieuw inzicht


Mensen kunnen na het verlies van een dierbare, lang blijven steken in verdriet
en moedeloosheid, heel begrijpelijk is dat. En toch is er na een tijd, aanvaarding
nodig en moed om verder te leven, uit ervaring weten we dat dit mogelijk is.
Dat overkwam ook de apostelen na Jezus' dood. Het duurde nogal even vooraleer
Pasen ook Pinksteren werd, eerst wilde de apostelen het opgeven, maar hun ervaringen
met Jezus, bracht hun echter een nieuw uitzicht. Moge dat ons ook overkomen,
nieuw inzicht durf en kracht.
****************************************************************************

Liefde sterft niet


Als je in Mij gelooft en probeert te leven zoals Jezus het je voor leefde,
zul je nooit verloren gaan - zegt God. Zelfs als het uur van sterven er is,
zul je leven vinden, eeuwig leven, omdat jij en Ik één zijn geworden,
en van elkaar zijn gaan houden. Liefde sterft immers niet maar maakt je
mooi, nu reeds vandaag, en morgen wanneer wij elkaar zullen zien van
aangezicht tot aangezicht, en mijn Leven jouw leven is geworden:
bron van tederheid en vrede.
(Erwin Roosen)
*****************************************************************

Bedankt, Maria


dat je 'ja' hebt gezegd terwijl je voelde dat er veel van je gevraagd werd.
Bedankt, Maria, dat je 'ja' hebt gezegd en je zo tot dienstmeisje hebt willen
maken van God.
Bedankt, Maria, dat je 'ja' hebt gezegd en zo hebt gekozen voor Gods bedoelingen.
Wij vragen je:'Help ons ook 'ja' te zeggen, want jouw verhaal is ook ons verhaal,
omdat ook wij in het kleine leven van elke dag, Gods bedoelingen mogen en moeten
waar maken, in de naam van uw kind Jezus.

Maria, bid voor ons

Maria, moeder van Jezus en ook onze moeder, wij vragen om uw voorspraak bij Jezus:
Bid voor ons dat we vaster gaan geloven; bid voor ons dat we met meer graagte
dienstbaar zijn; bid voor ons dat we ons niet afsluiten van de nood van anderen;
bid voor ons dat ons hart wijsheid leert; bid voor ons dat Jezus' vrede in ons moge
wonen; bid voor ons dat we beseffen wat Jezus van ons vraagt.
****************************************************************************


Laten we bij ons bidden, ook nog steeds aan de situatie in de Oekraïne denken.
*********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jouw vrienden misten Jou heel erg na je dood.
Toch voelden ze ook dat Jij nog bij hen was.
Daarom vertelden ze aan iedereen over Jou.
Dat ging altijd maar door, tot ook wij hoorden over Jou.
Wij willen ook Jouw vrienden zijn, en proberen te leven zoals Jij.
Help ons daar maar bij.Archief preken