Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – tweede zondag - Beloken Pasen 23 en 24 april


Preek als bezinning voor de Paastijd – tweede zondag - Beloken Pasen – 23 en 24 april 2022.

'Vrede', zei Jezus tegen zijn leerlingen.
'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.'
En na die woorden ademde Hij over hen.
'Ontvang de heilige Geest,'zei Hij.
(naar Johannes 20,19-22)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik wil over je ademen - zegt God - mijn Geest in je binnenste leggen
en je mijn levenskracht schenken. 'Vrede' wens Ik je, niet om die
voor jezelf te houden, maar om door te geven aan alle mensen die je
lief zijn. Ik hoop dat je mijn vreugde uitzaait in de akker van de wereld
en dat je handen en voeten geeft aan mijn boodschap van geluk.
Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met nieuwe mensen die elkaar graag zien, omdat ze weten dat Ik hen
graag zie. Jij mag mijn liefde voelbaar maken!
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
*****************************************************************

De 'ongelovige' Thomas


De apostel, die we kennen als de 'ongelovige' Thomas is deze keer in de hoofdrol van het evangelie van Johannes.
Bij het Laatste Avondmaal had Jezus gezegd:'Jullie kennen mijn opdracht en weten waar ik heenga',Thomas zegt:
( wat de anderen misschien ook dachten),'Heer, wij weten niet waarheen U gaat, hoe kunnen wij dan uw weg kennen?'
Jezus' leerlingen zitten na de dood van Jezus ontredderd bij elkaar, ze waren bang, verward, verdrietig en rouwend,
in een ruimte met gesloten deuren en ramen, uit angst voor de Joden. Ze zaten over Jezus te praten met elkaar, over
allerlei dingen die Hij gezegd en gedaan had. Dan doen wij ook als iemand is heengegaan, om zo iemand toch in 'leven'
te houden. Het zou ook gekund hebben, dat ze ieder hun eigen weg gegaan waren na Jezus' dood, maar in de jaren dat
ze met Jezus opgetrokken waren, was er toch een hechte band ontstaan, waardoor ze ook nu bij elkaar bleven. Ze
zoeken troost bij elkaar en halen herinneringen op die ze met Hem meegemaakt hadden, en wat Hij voor hen betekende.
Zo hielden ze al pratend over Hem hun Jezus in leven, iemand is pas echt dood, wanneer er niet meer over gesproken
wordt en vergeten. Jezus bleef bij hun in gedachten, Jezus is niet dood, Hij leeft door in hun en ons, en door ons.
En opeens kregen ze een bijzondere ervaring, Jezus stond plots in hun midden levensecht, terwijl alles op slot was, Hij
zei:'Sjalom, vrede zij U', als Hij de leerlingen begroet, om hen te overtuigen dat Hij geen spook is toont Jezus zijn door-
boorde handen en zijde, en zegt nogmaals:''Vrede zij U', en voegt eraan toe:'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend
Ik jullie om Mijn werk voort te zetten in Mijn Geest die ik jullie geef.'Thomas echter was er niet bij met deze eerste ont-
moeting met Jezus, misschien dwaalde hij rond door de straten van Jeruzalem, Thomas was wat in zichzelf gekeerd, omdat
volgens hem een dode niet weer tot leven kan komen, zouden wij met dezelfde vraag zitten? Ook wij krijgen niet de kans
om Jezus in levende lijve te ontmoeten. Echter een week later maken ze zo'n zelfde ervaring mee, en Thomas is er nu wel
bij, hij zegt tegen Jezus:'Als ik de wonden van de nagels in je handen zie, en mijn hand in je zij kan leggen, dan zal ik in
Jouw geloven.' Jezus zegt tegen Thomas:'Kijk maar en betast Mij, Ik ben het wel degelijk.'Wees niet langer ongelovig,
maar gelovig,'Thomas reageert er meteen op:'Mijn Heer en Mijn God!' Jezus zegt daarop:'Gelukkig die zonder gezien te
hebben, toch tot geloof komen.' Maar ook nu kunnen gesloten ramen en deuren Jezus niet tegenhouden, zijn Geest blijft
ons mensen in beweging houden, de geloofsgemeenschappen van Jezus hebben wel degelijk toekomst. Als we allemaal iets
van de ongelovige Thomas in ons hebben, dan zouden we waarschijnlijk meer nadenken over de Boodschap van Jezus zijn
idealen, en het meer zichtbaar maken in en door ons. Deze tweede Paaszondag wordt 'Beloken Pasen' genoemd, 'beloken'
betekent gesloten. Gesloten omdat de apostelen zich achter gesloten deuren en ramen hadden opgesloten, uit schrik voor
de tegenstanders van Jezus, en toch ... staat Jezus in hun midden. Moge ook ons dat overkomen, dat Jezus onze nog al eens
'gesloten' harten opent en dat Hij ons vrede brengt, zoals Hij vrede bracht aan zijn angstige vrienden, en moge ook wij,
samen met onze 'tweelingbroer' Thomas in volle overgave zeggen:'Mijn Heer en mijn God!' Ubi caritas et amor, deus ibi est;
Waar liefde is daar is God.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************

Hart openstellen


Als er één ding is dat ik uit onze evangelielezing onthoud, Heer,
dan is het wel dat christenen geen grafdelvers zijn,
maar dragers van hoop moeten zijn.
Geef mij daarom de durf heel mijn hart voor U en uw Zoon open te stellen.
Schenk mij uw Geest en uw vrede.
En laat me in uw naam mensen nabij blijven, ook wanneer het leven pijn doet.
( Erwin Roosen)
*******************************************************************

Geloven ...


Wij geloven in God, die de zin en oorsprong is van ons bestaan,
die almachtig en overal aanwezig is en ook eeuwig is,
waarvan alles uitgaat om uiteindelijk weer in zijn Licht terug te keren.
Wij geloven in God, die ons de aarde heeft toevertrouwd,
om samen met ons zijn schepping te voltooien,
om er samen een goede en mooie wereld van te maken,
waar mensen in zijn naam elkaar tot zegen kunnen zijn.

Wij geloven in Jezus, Zoon van God,
die - mens als wij - Gods nabijheid belichaamde,
en die ons leerde God als Onze Vader te mogen zien.
Wij geloven in Jezus, het Licht van onze wereld.
Hij wijst ons de weg nar het koninkrijk van God,
dat alleen binnen onszelf te vinden is.
Jezus heeft de dood overwonnen, zodat ook wij - op Hem
vertrouwend - durven te geloven dat de dood het laatste woord niet is,
maar dat God ons thuisbrengt naar zijn Licht.

Wij geloven in de Heilige Geest, die Gods kracht is en ons bezielt,
die ons duidelijk maakt, dat God eenieder van ons nodig heeft.
Wij geloven in zijn kracht en inspiratie,
die mensen aanzet om op weg te gaan naar een ander,
om met een vrolijk hart Gods liefde uit te dragen, en zichtbaar te maken.
Wij geloven met hart en ziel, dat God overal te vinden is,
waar mensen Hem binnen laten, en waar mensen in zijn naam bij elkaar komen.
********************************************************************

Nieuwe kans


Lieve Heer,
Jij houdt zoveel van mensen, veel meer dan wij ons kunnen voorstellen,
ook als we soms domme fouten of dingen doen, zoals de verloren zoon.
Toch sla Jij toch altijd opnieuw je armen om ons heen.
Help ons om ook zo ruimhartig te worden als de vader van de verloren zoon,
en mensen niet afwijzen als ze iets fout doen.
Leer ons altijd om ze een nieuwe kans te geven, zoals wij ook van U steeds weer
een nieuwe kans krijgen.
Jezus leeft met je mee, daarom past deze regel uit een bekend lied van Simon
en Garfunkel hier goed bij:'Jezus loves you more than you will know,' vertaald:
'Jezus houdt meer van je dan je zult weten!'
***********************************************************************

Droom


Lieve Jezus, Jij was zo vol van je droom, dat je er helemaal van straalde.
Elke droom naar het hart van de Heer, laat ons stralen.
Help ons om die dromen beetje bij beetje, werkelijkheid te laten worden.
Meer dan ooit, willen we vrede en hartelijkheid brengen, voor mensen dichtbij ons
maar ook in alle landen waar het niet goed gaat, zoals nu in de Oekraïne.
************************************************************************

Vredeswens


Lieve Jezus, kom binnen met uw vredeswens,
ook al lijken de deuren van mijn hart gesloten door allerlei beslommeringen
en drukke bezigheden.
Kom binnen met uw vredeswens, daar waar mensen deuren gesloten houden
uit angst en teleurstelling, uit machteloosheid en verdriet.
Kom binnen met uw vredeswens, daar waar de wereld afgesloten is door oorlog
en geweld, door onrecht en verdeeldheid.

Lieve Jezus, ik zou graag - zoals Thomas - mijn handen in uw wonden leggen,
de pijn voelen en bidden: Mijn Heer en mijn God.
Ik zou graag - zoals Thomas - mijn handen in de wonden leggen
van mensen om mij heen, hun pijn voelen en hen troostend nabij zijn,
zodat zij U ook kunnen herkennen.
Ik zou graag - zoals Thomas - mijn handen in de wonden van deze wereld leggen,
de pijn voelen en meewerken aan uw Rijk op aarde.
Ik zou wel willen, Heer, maar geef me meer geloof.
(uit: Even bezinnen)
***********************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Je Had zoveel pijn te verduren gehad,
en Thomas wilde graag Je wonden zien om te geloven.
Nu ben Je bij God, onze en Jouw Vader.
En Je blijft bij ons, voor altijd.
Jouw Geest laat ons dromen, en helpt ons om goed te zijn.
Stuur Jouw Geest naar ons hart, elke dag opnieuw.
***************************************************Archief preken