Kies uw kerk

Preek van de week

Preek als bezinning voor de Paastijd – vijfde zondag zondag 14 en 15 mei


Preek als bezinning voor de Paastijd – vijfde zondag – 14 en 15 mei 2022.

'Ik geef jullie een nieuw gebod', zei Jezus,' dat je elkaar liefhebt
met de liefde die Ik jullie heb gegeven. Daaraan zal iedereen
kunnen zien dat jullie leerlingen van Mij zijn!'
(naar Johannes 13,34-35)

overweging bij dit zondags evangelie


Ik vraag niet veel van je - zegt God - geen onmogelijke dingen,
enkel dat je liefhebt met heel je hart. Want alleen daaraan zal
iedereen kunnen zien dat jij mijn kind bent, en dat Ik jouw God
mag zijn. Wees een oase van tederheid voor álle mensen om je
heen. Heb lief, met een grote warmhartigheid en een intense
eenvoud; en durf je leven te breken als brood en te delen als
wijn, op dezelfde manier zoals Jezus mijn Zoon dat ooit heeft
voorgedaan.
(uit: Een vuurwerk van tederheid; Erwin Roosen)
***********************************************************

Een nieuwe leefregel: Heb elkaar lief


Liefde! Wat een woord! Door alle tijden is het door dichters beschreven, en door heel veel artiesten
bezongen in bijna al hun liedjes. In het woordenboek wordt liefde omschreven als: warme genegenheid,
en gehechtheid aan een persoon, belangstelling en elkaar liefhebben. Liefde is iets waar iedereen
hartstochtelijk naar verlangt, het is een ongrijpbaar gevoel, is onmisbaar het brengt rust in je gemoed
om te weten dat je bemind wordt, daarom is het ook belangrijk het te kunnen geven. Het is een verlangen
in elk mensenhart, we hunkeren er allemaal naar. Liefde betekent bij Jezus vooral: jezelf geven voor een ander
en leven volgens Jezus' richtingwijzer dat het vooral op liefde aankomt, Hij heeft het niet over het gevoel,
van 'vlinders in je buik' of dat romantische, maar dat we elkaar lief moeten hebben, zoals Ik jullie heb lief
gehad. Tijdens het Laatste Avondmaal, had Jezus ook nog gesproken met zijn vrienden volgens Johannes
die dit opschreef,'Ik geef jullie een nieuwe leefregel', zegt Hij tegen hun, 'Jullie moeten elkaar liefhebben,
zoals ik jullie heb lief gehad.' De liefde van Jezus kwam tot uiting voor zijn inzet en aandacht voor alle mensen,
die in nood waren, ziek of gezond, buitengesloten of zondigen rijk of arm, Jood of niet-Jood, gelovig of ongelovig
kortom voor iedereen. Jezus vult het woordje liefde in met zichzelf, in het liefhebben verlegt Hij de grenzen,
Hij geeft zijn leven niet alleen voor zijn vrienden, maar zelfs voor zijn vijanden! Maar we leven in een tijd, waarin de
menselijke aandacht vaak lijkt te gaan naar het eigen ik, het eigen voordeel, rijkdom en bezit. Het zou goed zijn,
als wat meer mensen zouden luisteren naar de woorden van Jezus' Boodschap, en proberen te doen wat Hij vraagt:
'Elkaar liefhebben zoals Hij ons liefheeft', als we dat doen maken we van deze wereld een wereld die God bij zijn
schepping gedroomd heeft, en die Jezus ons heeft voorgeleefd. Een wereld van liefde en vrede, van vreugde en geluk,
van barmhartigheid en rechtvaardigheid. Maar helaas zijn er altijd van die 'figuren' die daar lak aan hebben, en er
niets mee hebben, die vreselijke ideeën hebben en nog meer macht willen hebben, zich boven ieder verheven voelen,
mensen kwetsen, veel leed en schade veroorzaken en zelfs mensen laten vermoorden. Een wereld om je heen die beter
leefbaar is voor iedereen, daar kunnen we voor bidden, het is ook de leefregel van Jezus, van de wereld houden, zoals
Hij van ons houdt. Phil Bosmans van de Bond zonder Naam zei:'Mensen gaarne zien, da's m'n hobby, als dat maar eens
zou doordringen bij die machthebbers.
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************************

Meimaand


Meimaand is Mariamaand, als moeder van Jezus staat ze immers symbool voor het nieuwe leven,
en de gevende liefde die voor een nieuw leven nodig is. Haar zoon Jezus, gaf zijn liefde tot het
uiterste toe, maar dat kunnen we ook van Maria zeggen. Zij werd deel van al het lijden van haar
zoon Jezus, en zo was ze niet alleen zijn Moeder, maar ook onze Moeder. Maria brengt ons samen
in deze maand bij bijv. kapelletjes of Lourdesgrotten, om daar samen te bidden, en ze blijft dat
doen, zoals ook Jezus ons samenbrengt in onze vieringen en richting geeft aan ons leven. 'Een nieuwe
lente en een nieuw geluid': dat is de Blijde Boodschap die Jezus ons brengt, en die Hij zelf is, en
heeft voorgeleefd, 'Hou van elkaar zoals Ik van jou houd.'
*****************************************************************************************

Elkaar liefhebben


Het is geen gemakkelijke opdracht die Jezus ons geeft:
elkaar liefhebben met dezelfde liefde als waarmee Hij liefhad,
zonder voorwaarden en zonder beperkingen. Toch besef ik, Heer,
dat ik alleen op die manier van U kan getuigen. Geef me dan de
kracht om mijn eigen leven te breken als brood en te delen als wijn,
net zoals Jezus mij dat ooit heeft voorgedaan. En wil mij vergeving
schenken wanneer mijn liefde nog maar eens te klein is.
(Erwin Roosen)
***********************************************************

Maria


Maria, een mens zoals wij, een gewone eenvoudige vrouw.
Maria, een moeder zoals zoals we onze moeder kennen.
Zij geloofde en bleef vertrouwen, en nooit hield zij op
om liefde voor anderen te zijn.
Geef Heer, dat wij mensen ook van vergevende liefde worden.
Leer ons de zachte moed om dienaars te zijn van uw woord,
dit vragen wij aan Jezus uw Zoon en onze Heer.
******************************************************

Bezinning


God is zoiets als je diepste zelf. In Hem geloven is in zekere zin
een vorm van zelfvertrouwen. Al zou ik nooit hebben gehoord van
religie, ik geloof dat ik uit mijn eigen hulpeloosheid en uit mijn
eigen verdriet zou moeten kunnen afleiden dat er een God bestaat.
Ik ken mensen die niet nadenken over God, maar voortdurend door
Hem worden bezield. Ze spreken nauwelijks gebeden maar zijn in
hun doen en laten, zelf gebed geworden.
(Toon Hermans)
***********************************************************

Nooit gezien?


Wij danken U, barmhartige Onze Lieve Heer,
omdat u onze Lieve Heer bent,
en dat U ook zo genoemd wilt worden,
en dat U onze namen kent,
en onze wereld in uw handen houdt.

Gezegend bent U, de Schepper van al wat bestaat en leeft,
gezegend bent U, die ons ruimte geeft en tijd om te leven,
gezegend bent U, om het licht in onze ogen,
en ook om de lucht die we kunnen inademen.

Wij hebben U nooit gezien, Lieve Heer,
maar wij mogen U wel ontmoeten waar mensen van elkaar houden,
en goed zijn voor elkaar, en genieten van uw schepping.

Ook al hebben wij nog U nooit gezien, Lieve Heer,
U geeft uzelf aan ons in een medemens, in iemand waar je van houdt,
maar ook in iemand die het moeilijk heeft, of in een zieke,
maar ook in Jezus, onze Dienaar van deze wereld.
************************************************************

Gebedje


Lieve Jezus,
Jij hield zoveel van alle mensen die Je ontmoette.
Zo weten wij hoeveel onze Vader God van ons houdt.
Als wij ook van elkaar houden, wordt de wereld een hemel op aarde.
Help Jij ons daarbij, elke dag opnieuw?
Dank je wel!Archief preken