Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week bij de derde zondag van de veertigdagentijd-18 / 19 maart 2017


Toen de Samaritaanse verwonderd was dat Jezus aan haar drinken vroeg, zei Hij tegen haar:
'Ik kan je levend water geven, dat in jou zal opborrelen als een bron van eeuwig leven.'

(Lees ook Johannes 4,5-42)

Bij de bron...

Bij een bron ergens in een gebied tussen Galilea en Jeruzalem
ontspint zich een gesprek tussen Jezus en een Samaritaanse vrouw.
Eerst ging het over het alledaagse 'water', later meer over de 'bron' van het leven.
Het gewone levensnoodzakelijke water, krijgt door de woorden van Jezus aan de Samaritaanse
een uiterst diepe betekenis.
Hijzelf wordt tot bron waaruit wij mensen kunnen putten.
Meer nog: Jezus zelf boort in mensen nieuwe 'levengevende' bronnen aan.
Bij de bron van levend water , die Jezus dus is, mogen we ons steeds weer neerzetten.
Gewoon om wat uit te rusten of om even bij te tanken.
Het is weldadig om even uit te blazen en om echt tot jezelf te komen.
Even , zomaar zittend aan de bron mag je je gedachten laten gaan,
opzoek naar jezelf, naar je eigen ik.
We mogen de woorden van Jezus door ons heen laten gaan, als levend en verfrissend water.
In de vredige rust van deze bron ontdek je wie je bent.
Je voelt de verbondenheid met je eigen oorsprong, en... word je zelf een bron van 'levend water'.
Je mag er in gesprek gaan met je diepste zelf, met de gever alle leven.
Je word een ander mens van zomaar even zitten aan de bron, het is geen verloren, maar kostbare tijd.
Het geeft je nieuwe energie.
( Wim Holterman osfs)

***********************************************************************************************
Woestijn

Elke mens moet in zijn leven
wel eens of meermaals door de woestijn.
Dat kan een tegenslag of een depressie,
een keuze, een ruzie of een ziekbed zijn.

Woestijn is het naakte bestaan met de dagen
vol leegte of pijn, vol twijfel of eenzaamheid.
Het is een zoektocht met een hart vol vragen en verlangens
en misschien een oase vinden na heel veel strijd.

Onrecht en armoede, uitbuiting en uitsluiting,
vervuiling en fraude, in het groot en in het klein.
Honger en dorst, geweld en onverdraagzaamheid.
De wereld lijkt soms wel een dorre woestijn.

Ook Jezus moest op tocht door de woestijn.
Hij kende er ontbering, bekoring en strijd.
Daarna sprak Hij woorden van bevrijding:
een Blijde Boodschap, ook voor deze tijd.
( uit: Even bezinnen)

Archief preken