Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week door het jaar - SacramentsdagPreek van de week door het jaar - Sacramentsdag

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit,
brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:'Neem dit brood en deel het,
dit is mijn lichaam, mijn leven.'
( naar Marcus 14,22 en Johannes 6.51-58)

overweging bij dit zondags evangelie

Vandaag vieren we Sacramentsdag, met extra aandacht voor de maaltijd des Heren, hier wordt de
'afscheidsmaaltijd' van Jezus met zijn vrienden en vriendinnen mee bedoelt. Jezus gebruikte

brood en wijn om in die eenvoudige alledaagse tekens, duidelijk te maken dat Hij zijn leven
en zijn liefde aan zijn leerlingen en aan ons geeft. Brood is niet enkel voedsel.

Jezus gebruikt het bijv. bij de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, maar ook in zijn gebed
wat Hij ons gegeven heeft: het Onze Vader:'Geef ons heden ons dagelijks brood.' En bij zijn Laatste avond-
maal zegt Hij tegen de aanwezigen:’ Dit brood is mijn lichaam.' En verder zegt Hij nog op zijn laatste avond:

'Blijf vooral zo samenkomen, om Mij te gedenken’
Jezus heeft zichzelf helemaal gegeven, Hij was a.h.w. zelf brood, Hij voedde de mensen met Zijn levensvisie.

Zou ik ook zo 'brood' kunnen zijn voor een ander? Je kunt delen met een ander die daar
behoefte aan heeft, want je kunt van alles delen en je kunt veel voor een ander betekenen, wanneer je er écht
bent voor die ander,bijv. een luisterend oor, een lach een toereikende hand of een
complimentje, kortom noem het maar een 'Jezus momentje'.

Samengevat: de woorden die Jezus uitsprak op de laatste avond van zijn leven"' Dit is mijn
lichaam, en dit is mijn bloed, samen is dit Mijn leven dat Ik geef als voedsel voor jullie allemaal, opdat
jullie leven zoals Ik jullie heb voorgedaan en blijf vooral aan Mij denken!' De bedoeling is dan natuurlijk dat we dat
wat wij gedenken in de viering, ook gaan uitdragen en gebruiken in ons leven van alle dag.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************

Aanroepingen

Heer Jezus, Woord van God, wees ons nabij
en spreek tot ons in de stilte van ons hart.

Heer Jezus, Goede Herder, wees ons nabij
en verlos ons uit eenzaamheid en verstrooiing.

Heer Jezus, Bron van Levend Water, wees ons nabij
en toon ons waar wij onze diepste dorst kunnen lessen.

Heer Jezus, Brood van Leven, wees ons nabij
en stil onze honger naar uw aanwezigheid.

Heer Jezus, Licht van de wereld, wees ons nabij
en breng licht in onze duisternis.

Heer Jezus, Koning van Vrede, wees ons nabij
en wek in ons zachte moed en geduld.

Heer Jezus, Beeld van de onzichtbare God, wees ons nabij
en geef ons vandaag een teken van uw liefde.
***************************************************

Gebed

Heer, laat mij opzien naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan,
mijn gebed als verse bloemen neerleggen aan Uw gekruisigde voeten.
Wees de bron waaruit ik put als de rivier van mijn leven opdroogt.
( Toon Hermans)
************************************************************

Houden van

God je houdt van ons,
groot of klein, dik of dun, blank of zwart, geel of bruin,
God, jij houdt van ons allemaal.
Je wilt, dat we ons goed voelen en dat we anderen blij maken.
Ik wil dat wel, maar het lukt niet altijd.
Ik kijk uit naar jouw duwtje in de rug, bedankt daarvoor, God.

Archief preken