Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Kersttijd het feest van de Heilige familie 29 en 30 december 2018

Preek van de week in de Kersttijd het feest van de Heilige familie 29 en 30 december 2018

Toen Jezus twaalf was, bleef Hij op een dag in de tempel, zonder dat iemand dat wist.
Zijn ouders spraken Hem daarover aan, maar Hij zei:
'Wisten jullie dan niet dat Ik bij mijn Vader moest zijn?'
Hij bedoelde zijn hemelse Vader.
( naar Lucas 2,42-43.48-49)

overweging bij dit zondags evangelie

Het 'vreemde' kind


Het feest van de H. familie is een heel recent feest, het werd immers pas ingevoerd in 1921 en sinds 1969 gevierd op de zondag na Kerstmis.
Een heilige familie, wat is dat eigenlijk? Is dat een model gezin waar alles op rolletjes gaat, in evenwicht is en alles in vrede verloopt?
Kan dat wel, een gezin met een opgroeiend kind waar nooit problemen zijn ook niet met de partners onderling?
En hebben wij iets aan dat gezin uit Nazareth?
Over de jeugdjaren van Jezus is weinig bekend zodat we ons geen beeld kunnen vormen van de kleuter, de puber of jongeling.
Toen Hij 30 jaar was, en zijn wilde haren kwijt was en bereid Gods weg te volgen, hebben de evangelisten Hem opgepikt.
Waarom vinden wij het gezin van Nazareth een Heilig gezin? Omdat van bij de boodschap van de engel, Maria zich heeft geschikt naar de vraag en de wil van God, maar ook Jozef heeft God in zijn leven toegelaten.
Wanneer hij Maria tot zijn vrouw nam en zorg droeg voor haar en het ongeboren kind, dat duidelijk niet van hem was.
Meer nog, door deze daad bracht hij Jezus onder in de stam van David, want het was Jozef die tot de nazaten van David behoorde.
Later zal hij als stiefvader, Jezus opvoeden volgens de Joodse wetten, vandaar ook de reis naar Jeruzalem voor het Paasfeest in de tempel.
Maar dit jaar gaat het fout: wanneer ze na het Paasfeest terug naar huis gaan, komen ze 's avonds tot de vaststelling dat hun twaalfjarige zoon, niet bij hen, en ook niet bij familie en vrienden is.
Ze missen hun kind, en stellen zich waarschijnlijk pijnlijke vragen, hadden ze misschien op de verkeerde plaatsen gezocht?
Een geluk dat er toen nog geen kinderbescherming bestond, anders waren Jozef en Maria onder toezicht gesteld.
Drie dagen lang zochten zij Hem, ze waren Jezus gewoon kwijt, nu weten we dat de getallen in de bijbel geen telgetallen zijn, maar wel om te vertellen.
Drie dagen is een lange tijd om je kind kwijt te zijn, stel je maar eens voor!

Lucas, die dit verhaal van de kwijtgeraakte Jezus vertelt, heeft heel zeker aan die drie dagen na Jezus' dood gedacht toen hij dit opschreef.
Hij wist maar al tegoed hoe lang drie dagen kunnen duren als je Jezus kwijt bent, want in drie dagen kun je door een hel gaan, die eindeloos lang is.
Dit hele verhaal over de verloren Jezus gaat ook over mij. Ik kan Hem heel lang kwijt zijn, drie dagen en nog langer, het kan in mijn leven lang donker zijn.
Als iemand je in de steek heeft gelaten; als iemand van wie je zielsveel hield komt te overlijden; als het met je partner niet meer zo goed klikt; als je kinderen een verkeerd pad opgaan; als je radeloos bent omdat je ziekte ongeneeslijk is; als je hele geloof in elkaar stort; dan kun je wanhopig zoeken naar een oplossing, dan kun je heel verdrietig zeggen: de Heer is niet meer bij mij.
Maar de geweldige boodschap van dit jeugdverhaal van Jezus is echter dat je Jezus altijd weer kan vinden, als je maar zoekt op de juiste plaats, in het huis van de Vader, dat huis is niet een echte plaats, het gaat meer om een levenshouding waar Jezus zich bij thuis voelt. In het huis van de Vader voelt iedereen zich verbonden met iedereen, als liefhebbende vrienden en vriendinnen van één en hetzelfde  gezin.
Wanneer ze Jezus weer hebben teruggevonden zwijgt Jozef, Maria voert het woord en zegt:
'Mijn kind, je vader en ik zochten je met droefheid, hoe kon je ons zoiets aandoen'. 
Het gezin is ontregeld, er is een groot opvoedingsprobleem, en het wordt er niet beter op als Jezus antwoord:
'Wisten jullie dan niet dat ik in het huis van mijn Vader moest zijn'! Het lijkt wel een verwijt in plaats van een excuus.
De meeste ouders zouden hier kwaad over worden, Maria en Jozef waren ook geschokt, verslagen ook omdat Jezus met de schriftgeleerden sprak. Dat was helemaal hun stijl niet om daar mee te spreken, ze waren immers stille mensen, die hun mening voor zich hielden, volgens Jezus kon dat wel.
Want in de tempel stond iedereen verbaasd over zijn kennis en inzicht, Jezus was op religieus gebied een bijzonder pienter ventje voor zijn twaalf jaar, en dat hebben zijn ouders tot dan toe blijkbaar niet opgemerkt, anders waren ze wel meteen in de tempel gaan zoeken.
Zijn ouders begrepen Hem niet echt en zwegen, soms is het beter om als ouder je mond te houden, vooral als je zoon er verder geen punt van maakt.
De volgende 18 jaren leefde Jezus als gehoorzame zoon in Nazareth, pas later zal Maria aan het gebeurde terugdenken, zij bewaarde het in haar hart. Weet je het nog toen die keer in Jeruzalem, het was toch geen gewone jongen!
Doch al die tijd voelde Jezus zich thuis bij de 'heilige familie', het gezin van Maria en Jozef. Hoe zit dat bij mij?
Zou Jezus in mijn gezin, huis of familie zich thuis voelen?
We naderen het nieuwe jaar, moge dat jaar ons doen groeien in het besef dat we allemaal behoren tot één heilige familie,
waar iedereen werkt aan hetzelfde huis, een plaats waar Jezus zich thuis voelt.
( preken.be + embe)
**********************************************************************************************************************************************

Op de drempel van het nieuwe jaar

Deze bijna laatste dag van het oude jaar, laat ons weer even op een drempel staan.
Straks zullen we met met zijn allen weer hoopvol een nieuw jaar in gaan.

Het gebeurt heel vaak in ons leven, dat we voor een of andere drempel staan.
Het vraagt soms veel moed of voorbereiding om een andere deur of een nieuwe periode in te gaan.

We moeten of mogen het oude achterlaten, om een nieuw begin mogelijk te maken.
Het kan een feestelijk gebeuren zijn of een hindernis waar we moeilijk over geraken.

God, op de drempel van het nieuwe jaar willen we uw hulp en zegen vragen,
om onze wensen waar te maken en elkaar in liefde verder te dragen.
( uit: Even bezinnen)

Archief preken