Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week in de Paastijd de vierde zondag op 2 en 3 mei 2020

Preek van de week in de Paastijd de vierde zondag op 2/3 mei 2020

'Ik ben de deur', zei Jezus.
'Wie door Mij binnenkomt, zal gered en bevrijd worden.
Ik ben gekomen opdat je leven mag bezitten, en wel in overvloed.'
( naar Johannes 10,9-10)

overweging bij dit zondags evangelie

Ik ben de deur die openstaat

Het is deze keer niet bepaald een makkelijk evangelie van Johannes, zouden we de woorden en gelijkenissen
die Jezus gebruikt wel op de juiste manier begrijpen? De vergelijking met een kudde schapen zal niet bij iedereen
goed overkomen, een kuddedier zijn in deze tijd van individualisme, zal niet overal in goede aarde vallen.
We moeten natuurlijk niet vergeten dat Jezus tegen het Joodse volk sprak, dat bij uitstek een herdersvolk was.
Jezus ziet zichzelf als een herder die zijn volgelingen op het juiste pad wil brengen nl. de weg die God
voor hen bedoelde, geen weg van de ene plaats naar een andere plaats, geen reisweg, maar een levensweg!
Een weg die leidt naar een beter, voldaner leven van goedheid, mededogen en naastenliefde. Dit leven is wat Jezus
ons werkelijk heeft voorgeleefd. Jezus zei ook:'Ik ben de deur van de schapen', er waren in Jezus' tijd heel wat kuddes
en herders, en gevaar was er ook; voor dieven en roofdieren die het op de schapen hadden gemunt. Vandaar dat de
schaapskuddes 's nachts in ruime kooien werden ondergebracht, een herder hield daar dan de wacht, 's morgens kwamen
de andere herders hun kudde weer ophalen, via de enige deur die de kooi veilig kon afsluiten, de deur die bewaakt werd.
Het is van die deur dat Jezus spreekt, Hijzelf is de deur die veilig en betrouwbaar is voor zijn schapen en herders.
En die deur, dat is Hij ook voor mij, en dat is goed, want er zijn zoveel deuren in mijn leven, en welke heb ik genomen?
De deur die alleen maar de weg opent naar bezit, rijkdom en ontspanning? Of de weg die geen enkele zijweg kent, die enkel
kan leiden naar mijn eigen genoegen en eigen voordeel kortom die naar mijn eigen leidt. Of heb ik de deur gekozen die
ook andere wegen opent? De weg die mij bezielt om Jezus' weg te gaan, die weg die niet alleen naar mijzelf maar ook
naar anderen leidt. Naar medemensen in nood en aandacht voor elkaar, mededeelzaamheid en hartelijkheid, de weg naar
goedheid en verbondenheid. Zo'n weg heb ik die gekozen, en neem ik die altijd? En stel ik ook de deur van mijn hart open
voor Hem, door naar zijn stem te luisteren? Jezus is niet alleen de deur die toegang geeft tot de Vader, Hij is tevens
de deur die toegang geeft tot het hart van ons mensen. Waar we eerlijk geloven in Jezus vinden we ook toegang tot elkaar.
Daar gaan gesloten deuren weer open en worden mensen bevrijd van achterdocht en angst. Wanneer we onze oren goed te
luisteren leggen, dan spreekt Jezus in dit verhaal van de vrijheid van de 'open' deur: je mag vrij naar binnen, maar ook weer
vrij naar buiten. Niemand wordt verplicht om te komen en niemand wordt vastgehouden, vrijheid in de betekenis die Jezus
er aan geeft. Maar geloof ik ook écht in de figuur van Jezus? Want geloven betekent je durven toevertrouwen aan... Ik durf
dat allemaal aan als het goed met me gaat, maar in het evangelie staat; dat ik dat altijd mag doen, zeker wanneer ik het
moeilijk heb, als het leven tegenzit,... Het is geen vertrouwen dat nuttig is in de zin van; 'God lost alle problemen wel op.'
Het doet je eerder diep vertrouwen dat er Iemand is die je aanvaardt zoals je bent, je liefheeft zoals je bent en er altijd
voor je wil zijn. Zoals Jezus zou ik ook op mijn beurt een open deur voor anderen kunnen zijn, die geborgenheid en veiligheid
kan betekenen, en bereid te zijn de 'groene weiden' met ieder ander te delen.
( preken.be + embe)
**************************************************************************************************************

Meimaand - Maria maand

Moeder Maria
Maria, over de gehele wereld roepen mensen U aan.
In alle talen wordt U vereerd en bezongen.
Men heeft U in duizend voudige namen geprezen,
maar of men U Ivoren Toren noemt of Gulden Huis,
vòòr alles bent U de Moeder.
Moeder Maria, geef mij de kracht U te zien als mijn moeder.
Kom onder mijn dak, in mijn huis.
Laat mij bij alles wat we doen eerst even met U overleggen,
doe mij denken aan wat U geleden hebt onder het kruis van Golgotha,
waar Uw Zoon te sterven hing.
( Toon Hermans)

 

 

Archief preken