Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week op het weekend van de zesde zondag in de paastijd 25 en 26 mei 2019.

Preek van de week voor de zesde zondag in de Paastijd 25/26 mei 2019

'Vrede laat Ik jullie na', zei Jezus tegen zijn vrienden,'mijn eigen vrede geef Ik jullie.
Je moet je dus niet laten verontrusten en de moed niet verliezen, wat er ook gebeurt.'
( naar Johannes 14,27. Lees ook Johannes 14,23-29)

overweging bij dit zondags evangelie

Mijn vrede geef ik u...maar niet cadeau!

Jezus is gestorven, hoe moeten zijn leerlingen, hoe moeten wij verder zonder Hem?
De leerlingen zijn na Zijn lijden en dood in een levensfase beland die hen confronteert met een leegte,
ze zijn ontredderd, ze hebben tijd nodig om hun droefenis en verbittering te boven te komen en opnieuw hun leven op te pakken.
Hetzelfde maken wij mee wanneer wie ook iemand dierbaars hebben verloren.
Er zijn de verschijningsverhalen, maar ook Jezus' woorden waarin Hij zijn vrienden voorbereidt op Zijn dood, het terugkeren naar Zijn Vader.
Hij belooft hun echter hoop te bieden: ze zullen er niet alleen voor staan, want Hij zal een helper sturen,
een Geest die hun ogen en hun geest zal openen.
Wat waren die woorden dan die Jezus heeft gezegd? 'Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord onderhouden,
en mijn Vader en Ik zullen tot hem komen en verblijf bij hem nemen, en Hij zegt ook: 'Vrede laat Ik u na; mijn vrede geef Ik u.'
Hij zegt niet: 'Ik wens u vrede, wel: 'Ik geef u mijn vrede.' En... Hij zegt ook:'Wie Mij niet liefheeft, onderhoudt mijn woorden ook niet.'
De woorden die Jezus tot zijn vrienden sprak zijn ook voor mij en alle generaties bedoeld, het noodzakelijk contact met God door gebed,
door liefdevol om te gaan met mijn medemensen, en respect voor onze prachtige wereld en alles wat er op leeft, groeit en bloeit.
Het zijn die waardevolle en gelukkige ogenblikken die God dichterbij je kunnen brengen...
het zijn die 'gouden' momenten die je leven zijn volle waarde kunnen geven.
Andere bekende woorden waar Jezus vol van was waren; liefde, vrede, vergeving, trouw, barmhartigheid,
en nog meer van die heerlijke dingen die van ons leven op deze aarde een hemel kunnen maken, als we ernaar leven.
Maar we zien ook wat er gebeurt als die mooie woorden niet onderhouden worden, dan groeit er een enorm egoïsme en een immens gevoel van:
'ikke en de rest kan stikken',  dan zegevieren onverschilligheid en ieder voor zich.
Op vele plekken in onze wereld oogt deze niet aangenaam om in te leven, door niet al te fraaie menselijke verhoudingen, de reden daarvan is dat velen weigeren te leven naar Jezus' woorden, en niet geïnspireerd raken door zijn Geest van liefde en vrede.
Als christen kan en mag ik niet zo zijn, want dan ben ik geen christen meer, maar het lukt lang niet altijd om te leven naar Jezus' woorden en geraakt te worden door zijn Geest, maar ik mag nooit opgeven om te proberen dat wél te doen.
Want alleen dan zal ik de vrede vinden die Hij mij gegeven heeft, en zal onze wereld ooit een wereld van hoop, van liefde en van vrede worden, zoals God hem bij de schepping heeft gewild.
( preken. be + embe)
******************************************************************************************************************************

Gebedje
Zie Zijn Hand in zee en land en in het jonge groen.
Weet dat Hij er altijd is in alles wat wij doen.
In 't licht of in de duisternis in alle eeuwigheid.
Diep in jezelf kom je tot rust wanneer Zijn Hand je leidt.
( Toon Hermans)

Archief preken