Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week vanaf kerstmis 2019 tot en met Nieuwjaar 2020

Preek van de week vanaf kerstmis 2019 tot en met Nieuwjaar 2020

Opeens stond er een engel bij de herders en de heerlijkheid van God omstraalde hen.
Hij zei;'Ik heb een goede boodschap voor jullie.
Vandaag is jullie Redder geboren!'
( naar Lucas 2,9-11)

overweging bij dit zondags evangelie

Wonder
Het wonder van de menswording gebeurt.
Niet in en zee van licht niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar waar het leven wordt doorgegeven,
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is, waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld, pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft,
waar men grootmoedig een stap zet naar vrede.
Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen
God, wat een wonder!
( naar: K. Gelaude)
*******************************************************************

Kerstmis 2019
Eenvoudige Joodse herders zijn de eersten om het goede nieuws te vernemen:
in Bethlehem, de stad van David, is de messias geboren!
En déze messias zal het volk redden.
Er waren voordien immers ook anderen geweest die de messiaanse mantel hadden omgeslagen.
Hoe zullen de herders deze pasgeboren messias kunnen herkennen?
Het antwoord is opnieuw het evangelie ten voeten uit: aan het feit dat het kind in een voederbak ligt!
De redder van Israël ligt in een trog, een voederbak voor beesten.
Maar het aanschouwen van dit kind, omringd door zijn uitgeputte maar van vreugde stralende ouders,
zal de herders overtuigen: hier is de hand van God te zien!
Het is werkelijk niet te geloven!
********************************************************************************************

"Dit zal U een teken zijn:
ge zult een kindje vinden, dat in doeken gewikkeld is en in een kribbe ligt".
( Lucas 2.12)

Kersttijd - Heilige familie
In een droom verscheen aan Jozef een engel van de Heer, die zei:
'Sta op, neem het kind en zijn moeder mee en vlucht naar Egypte.
Want Herodes staat het kind naar het leven.'
( naar Matteüs 2,13)

overweging bij dit zondags evangelie

Modelgezin?

Vandaag is het feest van de H. familie, we kijken naar het gezin van Maria, Jozef en hun zoon Jezus.
Eigenlijk weten we niet zoveel over de heilige familie, en uit de eerste kinderjaren van Jezus is nagenoeg niets bekend.
Maar hoogstwaarschijnlijk heeft Jezus broers en zussen gehad, sommige broers worden met name genoemd, zoals Jacobus.
En waarom zou dat niet kunnen, het verandert niets aan Jezus' boodschap. Wij praten altijd over de heilige familie,
maar was het gezin uit Nazareth wel zo'n modelgezin, kun je je afvragen? Het begon al met een ontvangenis, waar Jozef veel
moeite mee heeft gehad, er was een engel voor nodig om hem van het idee van een scheiding met Maria af te brengen.
Al snel na de geboorte van Jezus worden zijn ouders en Hij asielzoekers in den vreemde, in Egypte.
Zij moeten in dat land bij de absolute onderkant van de samenleving gehoord hebben, weer thuis, raakt Jezus - twaalf jaar oud
verloren in de grote stad Jeruzalem, Hij blijkt ondernemend te zijn. Als zijn ouders hem na lang zoeken eindelijk vinden,
blijkt Hij achtergebleven in de tempel, en had Hij weinig begrip voor de zorg en de droefheid van zijn ouders. Op de bruiloft van Kana
zegt Jezus ronduit tegen zijn moeder, dat ze zich niet moet bezighouden met zijn taken.En als Hij tijdens zijn openbaar leven
steeds feller wordt tegen de machthebbers en de officiële religie, komt zijn hele familie, die er niets van begrijpt,
daar tegenop ze willen Hem zelfs naar huis halen. Wanneer Hij een keer in Nazareth is, ontmoet Hij daar veel terughoudendheid
en zegt dan: 'Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen vaderstad en in zijn eigen familie'.
Al deze  voorvallen veranderen natuurlijk niets aan Jezus' eigenlijke  boodschap, zijn roeping, maar daardoor kwam wel zijn gezin
onder druk te staan, door die roeping, die eigen weg die Hij moest gaan. Het benadrukt wel dat de heilige familie een heel gewoon gezin was,
een gezin waarin de eigengereide Jezus eigenlijk altijd een soort eigenzinnig buitenbeentje is geweest. En dat brengt Hem eigenlijk een heel stuk dichterbij, want heilige families bestaan niet, toen niet en nu niet, wel families en gezinnen, waarin een goede geest leeft
waarbij de gezinsleden zorg hebben voor elkaar, waar ook kinderen hun eigen weg gaan, buitenbeentjes zijn en het ook niet altijd
koek en ei is. En daarom lijkt het gezin van Nazareth als twee druppels water op vele gezinnen van onze tijd.
( preken.be + embe)


Op de drempel van het nieuwe jaar

Deze laatste dagen van het oude jaar laat ons weer even op een drempel staan.
Straks zullen we met zijn  allen weer hoopvol een nieuwjaar in gaan.
Het gebeurt heel vaak in ons leven dat we voor een of andere drempel staan.
Het vraagt soms veel moed of voorbereiding om een andere deur of een nieuwe periode in te gaan.
We moeten of mogen het oude achterlaten om een nieuw begin mogelijk te maken.
Het kan een feestelijk gebeuren zijn of een hindernis waar we moeilijk over geraken.
God, op de drempel van het nieuwe jaar willen we Uw hulp en zegen vragen.
Om onze wensen waar te maken en elkaar in liefde verdragen.
( uit: Even bezinnen)

Oud en nieuw

Voor het nieuwe jaar wens ik jullie: tijd om van de kleine dingen te genieten,
rust om stil te staan bij mooie momenten, sterkte om tegenslagen te overwinnen,
vriendschap om je hart te verwarmen, humor om wat somber is te kleuren,
en een glimlach om elke dag mee te beginnen.
Moge het licht en de hoop, de vreugde en de vrede van het kerstkind Jezus,
U tot zegen zijn voor elke dag van het nieuwe jaar 2020.
 

Archief preken