Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de 31e week door het jaar voor 1 november 2020 - Allerheiligen

Preek van de week voor de 31e week door het jaar voor 1 november 2020 - Allerheiligen

'Gelukkig die arm zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die streven naar gerechtigheid of die barmhartig zijn,
want zij zullen kinderen van God worden genoemd!'
( naar Matteüs 5, 3.6-8)

overweging bij dit evangelie

Een beetje heilig zijn

Allerheiligen, wat is het eigenlijk? Gaat het hierom de heiligen die officieel heilig verklaart zijn
door de kerk, of de heiligen tot wie ik me went als ik in de problemen zit? Bijv. Maria, de H. Rita
of H.Antonius als ik iets kwijt ben, en zo zijn er nog ontelbaar veel andere heiligen die aanbeden en
vereerd worden om iets te verkrijgen, om hulp in te roepen, voor genezing en kracht, of mooi weer!
Neen, het is het feest van alle mensen die zich door de eeuwen heen hebben ingezet om de droom
van God uit te bouwen en onze wereld te verbeteren, maar dat geldt ook voor de mensen die zich nu
vandaag de dag daarvoor inzetten, want we zijn allen geroepen om 'heilig' te zijn! Dus om in de naam
van God mee te werken aan een wereld van liefde en vrede, van respect voor de schepping en iedereen,
om hulpvaardig te zijn en mee te voelen en te denken met elkaar. Een zalige wereld, zoals Jezus het zo mooi
uitdrukt, wat een prachtige wereld zou dat zijn! Zou ik het ook verdienen om opgenomen te worden in de
geborgenheid van de Heer? Dat kan ik, als ik probeer te leven naar de verkondiging van Jezus, en wat we deze
keer in het evangelie lezen kun je bestempelen als de grondwet van het christendom, van ons geloof: nl.
de Zaligsprekingen. En zoals bij alle woorden en parabels van Jezus moet ik me ook deze keer weer afvragen
waar ik in die Zaligsprekingen zou staan, ze vormen het begin van de bekende Bergrede, en die hield Jezus
voor een grote menigte, waarin Hij zijn boodschap samenvat en uitlegt. Je zou je kunnen afvragen hoe je
gereageerd zou hebben als je deelgenoot was geweest van die uitleg samen met die menigte. Zou je met
aandacht en belangstelling hebben geluisterd? En vooral: zou je willen doen wat Jezus je aan leefregels mee
gaf? Zou je arm van geest willen zijn, de eerste weg die Hij aanwijst? Jezus bedoelt daar helemaal niet mee
dat je een sukkelaar moet zijn, met zo'n beperkt verstand dat je niet kunt nadenken, nee, zeker niet.
Wat hij wel bedoelt, is dat je nederig bent en niet altijd gelijk moet hebben met een opgeheven hoofd, dat je
niet alleen in jezelf geloofd, en niet iedereen naar je opkijkt, en je de knapste, machtigste, beste en rijkste
wilt zijn. Niet doen, zegt Jezus, wees arm van geest en nederig, zodat je getroost kan worden als dat nodig is,
en je vriendelijk en zachtmoedig kunt zijn, zodat je je ook kunt bekommeren om de ellende van anderen en
probeert mee te helpen het verdriet in onze wereld uit te roeien. Velen die ons voorgingen hebben geleefd
naar Jezus' woorden en daden, zij maken dus ook deel uit van alle heiligen die we gedenken met Allerheiligen.
Met daarbij de vraag: Wil ik daar ook deel van uitmaken, en ben ik ook bereid de weg te gaan die Jezus mij
is voorgegaan? We kunnen proberen ook deel uit maken van alle heiligen.
( preken.be + Martien)
*************************************************************************************************

De Zaligsprekingen van Jezus

Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.
Zalig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Zalig de zuiveren van hart, want zij zullen God zien.
Zalig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Zalig die vervolgd worden om de gerechtigheid, want hun behoort het Rijk der hemelen.
Zalig zijt gij, wanneer men u beledigd, vervolgt en lasterlijk van alle kwaad beticht om Mijnentwil:
Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de hemel.
**************************************************************************************

Allerheiligen

De heiligen zijn ons voorgegaan.
En nee, het zijn geen supermensen, geen volmaakte wezens en geen engelen.
Heiligen zijn gewone mensen die de weg zijn gegaan die Jezus hun voorging.
Mensen die oog en oor hadden voor anderen, die met hartelijkheid en zorg leefden voor hun naaste dichtbij en veraf.
Allerheiligen, het is uitgenodigd worden om te leven voor de liefde en gerechtigheid.
*******************************************************************************************************


Archief preken