Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de 8e zondag door het jaar feest van de H. Drie-eenheid 29 en 30 mei 2021Preek van de week voor de achtste zondag door het jaar feest van de H. Drie-eenheid 29/30 mei 2021

Na zijn verrijzenis kwam Jezus naar zijn vrienden en zei:
'Maak alle volkeren tot mijn leerling. Doop hen in de naam
van de Vader, de Zoon en de Geest. Ik ben met jullie, alle dagen!'
( naar Matteüs 28,18-20 en Johannes 3,16-18)

overweging bij dit zondags evangelie

Drie personen en één God: hoe zit dat nu?

Hoeveel boeken zouden er al vol geschreven zijn over het mysterie van de H. Drie-eenheid?
En zijn we daar wijzer ook van geworden? Augustinus, die leefde in de vierde en vijfde eeuw was bisschop,
theoloog en kerkvader en vond dat het mysterie niet te doorgronden was. Het gaat hier nl. om een gedeelte
van een evangelie van Matteüs: Jezus vraagt aan zijn leerlingen om te dopen in de naam van de Vader, Zoon
en de Geest, vele bijbelgeleerden geloven dat deze woorden van Jezus, Hem in de mond zijn gelegd door Matteüs.
Maar dat komt wel vaker voor in de verhalen over Jezus, maar ze liggen wel in de geest van zijn Blijde Boodschap.
De H. Geest van God de Vader, vormt samen met zijn Zoon Jezus de H. Drie-eenheid, die deel kan uitmaken van ons
leven, want tenslotte zijn we allemaal 'kinderen' van God, en we kunnen aan de Boodschap van God, die het goede wil
voor iedereen, handen en voeten geven op onze eigen manier en naar onze eigen mogelijkheden in ons leven voor
anderen. En daar hebben we de H.Geest voor nodig, de Geest van de Vader en zijn Zoon Jezus, die ons inspireert en
aanspoort, en zo wordt God een beetje zichtbaar in elke mens die goed leeft, en die ons in beweging houdt op de weg
die Jezus ons voorging in de Geest van zijn Vader. Niemand heeft God ooit gezien, ook Jezus niet in zijn aardse leven,
je kunt dus niet zeggen dat je God kent en weet wie Hij is, zijn beeldvorming verandert naar gelang je leeftijd, en wat
je allemaal doorstaan hebt in je leven. God wordt weleens vergeleken met de zon: je kunt niet in de zon kijken want dan
wordt je verblind, maar om je heen kun je wel alles zien zoals het verlicht wordt door de zon. God kun je niet zien, maar
zijn licht schijnt wel in Jezus, de mensenzoon van God genoemd, als je naar Hem kijkt, heb je ook een beeld van God
want in Hem werd Hij toch zichtbaar, door zijn goedheid voor mensen in nood en aandacht voor de zwakken
en gekwetsten. Hij was als een Zoon die echt een aardje naar zijn Vader had, Gods Geest was op een bijzondere wijze
werkzaam in Hem. Over het mysterie van God is al héél veel geschreven, maar als je niet kijkt naar het wonder van het
leven, de schoonheid van de natuur en het goede dat mensen voor elkaar doen, dan zie je niets van Gods gezicht in de
wereld. Onze Vader in de hemel, schitterend zichtbaar geworden in zijn Zoon Jezus van Nazareth, wil in de Geest
zichtbaar worden in ieder van ons, als we daarvoor ontvankelijk zijn. Maar als ons hoofd en hart vol zitten van allerlei
aardse zaken en dingen, dan wordt het moeilijker om aandacht op te brengen voor spirituele zaken omtrent God. En daar
ligt ook precies het grote probleem van deze tijd, velen hebben het zo druk met van alles en nog wat, dat God de kans
niet krijgt hun 'leegte' te vullen met zijn aanwezigheid, en dan hoor je ook geregeld: God bestaat niet. Maar God bestaat
wel, echter velen kunnen Hem niet meer vinden omdat ze in hun leven geen ruimte meer voor Hem hebben. Terwijl er staat
geschreven:'Ik ben bij jou, alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld,' en die garantie kan enkel God alleen geven.
(preken.be + Martien)

************************************************************************************************************

Verhaal van Augustinus

Heel lang geleden leefde er een grote geleerde en theoloog: Augustinus bisschop van Hippo, hij kende de hele bijbel,
en was veel met God bezig. Maar... één ding begreep hij niet, hij had in de bijbel gelezen dat God uit drie personen bestond:
Vader, Zoon en H.Geest. En toch bestaat er maar maar één God, en dat kon hij niet bevatten, jarenlang liep hij hiermee rond,
en bleef erover piekeren. Op een dag, het was mooi weer dacht Augustinus: 'Laat ik vandaag maar eens een strandwandeling
gaan maken. Je ziet dan de oneindige zee, en kun je daarbij goed aan de oneindige God denken die zee en land heeft gemaakt.'
Hij ging dus naar het strand en al wandelend dacht hij weer aan het grote geheim van God, tot hij opeens in de verte een
jongetje bezig zag die een kuiltje in het zand gegraven had, en met een emmertje op en neer liep naar de zee. Het jongetje
schepte telkens zijn emmertje vol water en liep terug naar het kuiltje, goot zijn emmertje leeg en liep weer terug naar de zee.
Toen Augustinus dichterbij kwam, bleef het jongetje gewoon heen en weer lopen om water te halen. Augustinus bleef verwonderd
naar het jongetje staan kijken;'Wat ben je eigenlijk aan het doen?'vroeg hij aan het manneke. 'Ik ben de zee aan het leegscheppen',
zei het jongetje. 'Ik ga de zee in mijn kuiltje scheppen.' Augustinus begon hard te lachen,'Maar dat kan toch helemaal niet,'zei hij,
die grote zee past toch nooit in jouw kleine kuiltje, die is véél te klein om de zee te bevatten.' Het jongetje giet zijn emmertje weer
leeg en kijkt op waarop hij zei: 'U bent toch die grote geleerde Augustinus nietwaar?' 'U denkt toch heel veel na over God, en wilt toch
begrijpen dat Hij Vader, Zoon en Geest is en toch één God'. 'God is net als de grote zee, en uw verstand als dat kleine kuiltje in het
zand' vertelt het jongetje, 'hoe kan die kleine mens nu die grote God helemaal begrijpen. Dat kan toch niet? Ons verstand is tè klein
om God te kunnen bevatten.' Augustinus stond perplex, en met verbaasde ogen staarde hij voor zich uit, toen hij weer rond keek, was
het jongetje opeens verdwenen.

************************************************************************************************************************

Hoop

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed,
geef elkander hoop als je elkaar ontmoet
niet met dure woorden een rede of een preek,
nee, zomaar bij de slager of in de apotheek
op een café-terrasje of in de bioscoop
als is het nog zo vluchtig, maar geef elkander hoop.

( Toon Hermans)

*********************************************

Maria gebed

Maria,

Ik vraag U, dat het kaarsje dat ik bij jouw laat branden
licht mag zijn, dat mij verlicht in donkere tijden.
Dat het kaarsje vuur mag zijn dat mijn hart verwarmt.


Maria,
Lang kan ik niet blijven, maar het kaarsje dat ik bij jouw
branden laat, is een stukje van mezelf dat ik U wil geven.


Maria,
Sterk en bemoedig mij, zodat dit lichtje als een stil gebed
mag schijnen in mijn leven, elke dag.

****************************************************

Gebedje

Lieve Jezus,
jij bent altijd bij ons, ook als wij het even vergeten
of als we soms de moed verliezen.
Laat ons altijd opnieuw weten dat jij er bent,
en help ons om mee te werken aan die grote droom van God,
voor een mooie en goede wereld voor iedereen.

****************************************************
Archief preken