Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achtste zondag in de paastijd 20 en 21 mei

Preek van de week voor de paastijd - Pinksteren 20/21 mei 2018

'Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend ik jullie', zei Jezus tegen zijn leerlingen.
En na die woorden ademde Hij over hen.
'Ontvang de heilige Geest', zei Hij.
( Lees ook Johannes 15,26-27;16,12-15 en dit is: 20,21-22)

Overweging
Pinksteren gebeurt vandaag


Dit weekend vieren we Pinksteren, wat betekent: de vijftigste dag na Pasen,
het is de dag van de volheid; 7x7+1= 50, het kan niet voller.
Het is een bijzonder feest want dan gedenken we dat Jezus niet dood en vergeten is,
maar dat de Geest die Hem heeft bezield ook leeft in ieder van ons.
Voordat Jezus stierf had Hij tot zijn leerlingen gezegd: 'Ik laat jullie niet alleen,
als ik gestorven ben en opgenomen bij mijn Vader dan vraag Ik Hem dat Hij over jullie dezelfde Geest laat neerdalen,
die ook op Mij rustte en Mij inspireerde, en dan zullen jullie dezelfde inspiratie krijgen die Ik ook had'.
En zo is ook gebeurd, nadat Jezus gestorven was waren alle leerlingen, mannen en vrouwen,
weer naar huis gegaan, diep ongelukkig en moedeloos, hoe nu verder zonder Jezus.
Maar na enige tijd zeiden enkelen: 'Kom, laten we weer eens bij elkaar komen en samen praten over over hoe het was, en nu met ons gaat.
En weet je wat:  we vragen ook Maria, de moeder van Jezus of zij komt, want die zal ook wel ongelukkig zijn'.
Zo gezegd zo gedaan, en toen gebeurde iets wat niemand had verwacht:
ze troosten niet alleen elkaar, ze voelden zich bij die samenkomsten ook heel blij en sterk.
Ze dachten niet enkel aan alle mooie bijzondere gebeurtenissen uit het leven van Jezus, neen,
ze voelden dat dezelfde kracht die Jezus had bezield ook in hen was gekomen, ze raakten enthousiast, in vuur en vlam.
Ze namen brood en een beker wijn en deden zoals ze Jezus hadden zien doen, en ineens waren ze 'andere' mensen:
met een prettig gevoel, iedereen uitnodigend om bij hun in de ronde te komen zitten,
ze gingen leven als Jezus met veel respect voor elkaar, heel eenvoudig en eerlijk.
Ook gingen de leerlingen 'vreemde' talen spreken, zodat iedereen hun boodschap kon verstaan.
Maar kan ik die boodschap ook verstaan? Hoe dikwijls verstaan wij elkaar niet!
Allemaal kennen we wel voorbeelden, waarin we zelf anderen verkeerd verstaan of begrepen hebben, waarbij we achteraf,
soms met rooie oortjes van schaamte moesten bekennen dat je fout zat.
Of situaties waarin anderen mij niet begrepen hadden, of dat je het gevoel had dat ze je niet wilden verstaan.
Het gebeurt in allerlei variaties, heel veel keren, soms om te lachen, maar het kan ook heel pijnlijk zijn.
Maar waar Gods Geest waait, de Geest van Jezus, kun je ook zeggen; de Geest van de liefde, welwillendheid,
daar blaast die Geest onbegrip weg, ruimt Hij muren van verschillen op, daar schept Hij een mentaliteit van respect en openheid naar elkaar.
'I have a dream', zei dominee Martin Luther King vijftig jaar geleden in de beroemdste redevoering van de vorige eeuw.
'Een droom van gelijkheid tussen blank en zwart, en een droom van rechtvaardigheid en vrijheid voor wie onderdrukt wordt.'
Wel, laat ik óók een droom koesteren: de droom dat Gods Geest zal neerdalen over de wereldleiders en kerk,
zodat ze zullen luisteren naar de stem van het volk en zullen streven naar rechtvaardigheid voor iedereen.
En dat de Geest ook mag neerkomen over fanatici en fundamentalisten, zodat ze kunnen zien dat niet zij, maar God de Waarheid is!
Maar ook dat Hij mag neerdalen over autochtonen en allochtonen, zodat we elkaar verstaan,
ook al spreken zij een andere taal en hebben ze een andere cultuur.
En laat Gods Geest ook neerkomen over zieken en gezonden, rijken en armen, ondernemers en werknemers, jongeren en ouderen,
zodat ze elkaar als MENS zouden zien, en niet als tegenstrevers of lastposten.
Laat ik dromen dat Gods Geest over mij komt, dat Hij mij mag blijven bezielen, inspireren en blij maken.
( preken.be + embe)
****************************************************************************************************************************

Gebed om de Heilige Geest
Dit is de dag, Heer God,
dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld,
dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen.
Vandaag is het de dag, dat wij bijeen geroepen worden,
om uw boodschap uit te dragen.
Wij danken U met de woorden die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid.
Kom Heilige Geest daal over ons,
verwarm wat koud is en versteend, en doe ons zingen van vreugde om uw aanwezigheid.
Kom Heilige Geest! Veni Sancte Spiritus!

 

Archief preken