Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achttiende zondag door het Jaar 1 en 2 augustus 2020


Preek van de week voor de achttiende zondag door het Jaar -A- 1/2 augustus 2020

Toen zijn leerlingen opmerkten dat ze met vijf broden en twee vissen
geen vijfduizend mensen te eten konden geven, brak Jezus de broden
en liet ze uitdelen totdat iedereen verzadigd was.
( naar Matteüs 14,17-21)

overweging bij dit zondags evangelie

Wonderbaarlijke picknick

Jezus is bedroeft en verdrietig, en wilde zich eigenlijk terug trekken na het bericht over de dood van
zijn  goede vriend en achterneef Johannes de Doper, die was vermoord. Hij neemt samen met zijn leerlingen een boot
en vaart naar de overkant van het meer van Galilea voor rust, maar duizenden mensen volgen hem omdat ze hulp komen
zoeken bij Hem, en om te luisteren naar zijn woorden van liefde en vrede. Jezus zag die al die mannen, vrouwen en
kinderen en Hij voelde medelijden met hen, want ze zagen er verloren uit. Hij ging naar de oever en zette zich
bij hen neer, en begon uitvoerig te vertellen over het Rijk Gods en genas de zieken die onder hen waren.
De mensen hingen aan zijn lippen en de menigte werd alsmaar groter, wel vijfduizend mannen want vrouwen en
kinderen werden in de oudheid niet meegeteld. Dit is het begin van het verhaal over die wonderlijke picknick
op een met gras begroeide helling langs het meer, waar meer voedsel overbleef dan er was uitgedeeld de bekende
'wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging' naar het verhaal van Matteüs. Dit broodverhaal is door de eeuwen
heen verteld. Tegen de avond zitten al die mensen daar nog, en zijn leerlingen beginnen zich zorgen te maken, daarom
gaan ze naar Jezus toe en zeggen:'Meester, stuur die mensen toch weg dan kunnen ze eten kopen in de naburige
dorpen, maar Jezus antwoordt:'Ze hoeven toch niet weg te gaan geven jullie hun maar te eten, help die mensen maar
want ze zijn in nood, en zulke mensen moeten geholpen worden.' Geschrokken antwoordden ze:'Maar Heer, hoe kunnen
wij eten gaan kopen voor zoveel mensen? Hier is wel een jongen met vijf broodjes en twee visjes, maar dat is dan
ook alles.' Jezus liet de jongen bij zich komen en deed een teken dat de mensen moesten gaan zitten.'Wil jij van je
broodjes en visjes delen?'vroeg Jezus. "Ja, natuurlijk zei de jongen heel spontaan. Daarop nam Jezus het brood
en de vis in zijn handen, sprak er een zegen en dankgebed over uit, brak een broodje en zei:'Hier, deel maar verder uit
en geef iedereen zijn deel. Zijn leerlingen begonnen uit te delen, en iedereen kreeg zoveel hij maar wilde en at zijn
buikje rond tot ze geen honger meer hadden. Daarna bleek dat er meer dan voldoende was, er waren nog twaalf manden
met brokken over om aan anderen uit te delen. Vijf broden en twee vissen, samen zeven, het symbool van volheid en
overvloed. Er is honger en er lijkt maar weinig brood te zijn, maar als men eenmaal aan het breken en delen gaat is er
kennelijk genoeg om iedereen tot verzadigens toe te voeden, en... dat geldt ook nu nog! Deel van datgene wat je hebt,
al is het nog zo weinig, denk maar aan die jongen met zijn broodjes en visjes, en er blijft zelfs nog over. Pas als je met
elkaar het leven durft te breken en te delen, dan geef je alles wat die ander nodig heeft. Bijv. even de tijd nemen om
bij te praten, of even wat aandacht te schenken of proberen met anderen begaan te zijn...door bijv. te geven voor goede
doelen voor medemensen die het minder hebben. Dan pas verandert deze wereld in de wereld van God's droom, geen mens
leeft van brood alleen, er zijn veel andere dingen die je ook broodnodig hebt om te kunnen leven. Dit is een les die Jezus
ons over de eeuwen heen wil leren, zolang het egoïsme voorrang krijgt op de solidariteit met anderen, zullen ook de tegen-
stellingen tussen arm en rijk steeds aanleiding blijven geven tot haat en geweld. Pas als iedereen bereid is om te delen van
datgene wat hij of zij heeft, en iedereen heeft wel iets om te delen bijv. het goede wat je in je hebt, dan draag je een
steentje bij aan de vrede van het Rijk van God.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************

Brood vermenigvuldiging

Vijf broden en twee vissen zo weinig uit te delen,
de wanhoop sloeg haast toe ze waren met zovelen.

Maar Jezus nam de broden en nam een wijs besluit,
terwijl de mensen zaten sprak Hij de woorden uit.

En kijk, meer dan vijfduizend mensen aten hun buikjes rond,
toen men was uitgegeten lag brood zelfs op de grond.

Jezus beval zijn helpers de resten op te rapen,
wel twaalf manden vol men zat zich te vergapen.

een wonder was voltrokken opdat man nooit vergeet,
dat Jezus Redder is de Trooster, een Profeet.

Mijn heer, Hij deelde broden en voelde zich bewogen,
zo leeft Hij met ons mee de God van mededogen.

Als wij ons op Hem richten kijkt Hij nooit van ons weg,
ik weet dat ik mijn leven vast in Gods handen leg!
******************************************************

Gebed

Lieve God,
We zijn blij dat we genoeg te eten hebben.
Dank U daarvoor.
Help ons om van ons eten te delen met anderen,
ook met degenen die wie niet goed kennen.

We hebben genoeg om te delen.
Leer ons om te doen wat Jezus deed,
delen en delen en delen,
want we hebben genoeg spullen.

Help ons dat we aan iedereen durven te geven.
Help ons dat we de ander aankijken,
zodat die zich welkom voelt bij ons
en we één gemeenschap in Christus worden.


Archief preken