Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de achttiende zondag door het jaar 31 juli en 1augustus 2021Preek van de week voor de achttiende zondag door het jaar 31 juli en 1augustus 2021


'Mijn Vader zal je het echte brood uit de hemel geven', zei Jezus.
'Want het brood dat God geeft, is Hij die uit de hemel neerdaalt
en aan de wereld leven geeft.'
(naar Johannes 6,32-33)

overweging bij dit zondags evangelie
Hemels Brood, Brood dat voedt


Vorige week ging het over de wonderbaarlijke broodvermenigvuldiging, deze keer gaat het wederom om eten!
Maar het gaat ook om honger, maar die wordt deze keer anders uitgelegd. Vijfduizend mensen hadden genoten
van het overdadige brood dat Jezus hun gegeven had. Ze hadden daar niets voor hoeven te doen, en hadden er
niet eens om gevraagd; 'wat een leven' dachten ze, gratis voedsel het leek wel een luilekkerlandje met 'tafeltje
dek je'. Er werd rondverteld van: 'Dit is dé profeet die in de wereld moet komen.' Jezus begreep dat ze Hem
wilden overhalen om Hem tot koning uit te roepen, maar dat wilde Hij écht niet, en daarom verdween Hij in stilte.
Maar zo gemakkelijk kwam Hij niet van hun af, want ze gingen Hem achterna, en vonden Hem in Kafarnaüm het
dorpje aan het meer van Galilea waar Jezus woonde. En daar gaat Hij met hun in gesprek, Hij maakt hen duidelijk
dat ze niet mogen blijven stilstaan bij de schijnbare werkelijkheid van het brood dat zij gekregen hadden. Jezus
zegt:'Werk niet niet enkel voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat blijvend is, geestelijk voedsel dat Ik
je zal geven, want Ik ben de Mensenzoon van God mijn Vader.' Zo werd ook duidelijk dat het brood dat Hij hun
gegeven had, meer is dan een overdadige voedsel uitdeling, Hij noemt zichzelf het voedsel voor het eeuwige leven.
'Ik ben het brood om van te leven,'zegt Jezus,'Wie naar Mij toe komt, krijgt geen honger meer, en wie in Mij
gelooft, krijgt ook geen dorst.' Voor Jezus was de broodvermenigvuldiging een teken, een uitnodiging tot geloof in
Hem, als Hij de lichamelijke honger kan verzadigen, kan Hij ook de geestelijke honger verzadigen, 'Ik wil mezelf als
voedsel geven voor het leven van de wereld, voor iedereen!' Jezus laat ons inzien dat het 'levende' brood belangrijker
is dan het brood dat vergaat, 'Je voeden met mijn Boodschap en dan proberen te leven zoals Ik deed', 'Ik ben de bron
van kracht in je leven'. Breken en delen: je brood, je tijd en aandacht, je zorg en talenten, kortom je leven. Om die
houding van dienstbaarheid daar gaat het nou net om, maar velen kijken daar niet naar, vinden dat niet zo leuk, teveel
gevraagd, te moeilijk, vraagt teveel van je tijd, begrijpen niet waar het om gaat. Daarom hebben er veel soms moeilijk
mee om in God te geloven, om Hem te zien in de natuur, in de mensen, in Jezus en zijn Boodschap van dienstbaarheid,
Hij is zichtbaar in gewone dingen en in gewone mensen. Jezus wil voor ons een inspiratie zijn, de 'gist' voor ons leven
zijn, maar dat kan alleen als we Hem in ons toelaten, luisteren naar zijn Boodschap en zijn idealen, Hij als brood uit de
hemel, wordt ons niet zomaar in de schoot geworpen, je moet het gaan zoeken elke dag. Heb je honger dan ga je vanzelf
op zoek naar voedsel totdat je lichamelijke honger gestild is, maar het grote probleem van onze tijd is: dat er veel geen
'geestelijke' honger meer voelen, en niet bemerken dat er ook pijnlijke honger bestaat, zoals honger naar liefde, aandacht
geborgenheid en vriendschap. ( preken.be + Martien)
************************************************************************************************************

Jezus als kado?Heer, wij komen samen in Jezus naam.
Hij heeft ons gezegd: 'Ik ben brood om van te leven', ons dagelijks brood.
Toch is er honger in de wereld.
Maak ons vindingrijk en vastberaden om hongersnood uit te bannen.
Heer, Gij hebt ons Jezus gegeven, Uw woord op onze levensweg.
Wij breken en delen het brood in herinnering aan Hem.
Wij delen het brood in verbondenheid met allen, in verbondenheid met Jezus en met U.
Zegen ons samenzijn hier en nu.
Gij hebt ons Jezus gegeven, Uw Woord tot ons gesproken.
Hij heeft getoond wie Gij zijt, een God van liefde voor alle mensen.
Heer, wij willen U horen en willen U zien, Gij God van oneindige stilte
en leegte, Gij God van levenden en niet van doden.
Onze namen staan geschreven in de palm van Uw hand, houd ons in leven over de dood heen.
Wij danken U voor Jezus, brood om van te leven voor altijd.
Heer, wij geloven, kom ons ongeloof te hulp.
********************************************************************************

Dankgebed


Ik dank U, God, voor mensen die mij vertrouwen geven.
Ik dank U, voor mensen die zien wat ik kan.
Ik dank U, voor mensen die me niet de mindere laten zijn.
Ik dank U, voor mensen die me aanspreken op mijn kracht,
zij houden mijn leven gaande.

Ik dank U, God, voor mensen die mijn verdriet zien.
Ik dank U, voor de mensen aan wie ik mij kan toevertrouwen.
Ik dank U, voor mensen die zorgvuldig zijn in hun spreken.
Ik dank U, voor mensen bij wie ik niet dichtsla,
zij houden mijn leven gaande.

Ik dank U, God, voor mensen die mij kunnen inspireren.
Ik dank U, voor mensen die mij niet loslaten.
Ik dank U, voor mensen die mij wakker en attent maken.
Ik dank U, voor mensen die doen wat ik niet kan.

Ik dank U, God, voor wie ik mag zijn, en voor alles wat ik kan.
Ik dank U, voor de talenten die ik van U heb ontvangen.
Ik dank U, voor alles waarvan ik kan genieten in uw schepping.
Ik bid U, dat ik mezelf niet begraaf, maar creatief
en als hoopvol mens door mijn leven mag gaan.

Archief preken