Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Aswoensdag - 1 maart 2017

'Wanneer je barmhartig bent, loop er dan niet mee te koop.
En wanneer je bidt, ga dan je binnenkamer in en doe de deur dicht.
Je Vader, die in het verborgene ziet, zal het je lonen.
(Lees ook Matteüs 6,1 - 18)

overweging bij dit evangelie

Veertig dagen lang krijg je de tijd om je te warmen
aan het vuur van mijn hart van God en om een barmhartig mens te worden,
in wie Jezus kan verrijzen en leven.
Veertig dagen lang nodigt de hemelse Vader ons uit om te groeien in liefde voor Hem
en voor je medemensen.
Probeer af en toe stil te vallen en alleen met God alleen te zijn.
Ontdek wat God je toefluistert in het diepste van jezelf en weet
dat Hij je gelukkig wil maken.
Wanneer je probeert te bidden, laat de H. Geest dan in jou bidden.
En je zult een mens van vrede zijn!

Nieuwe wegen om te gaan...
Aan het begin van deze voorbereidingstijd voor Pasen wordt ons gevraagd
ruimte te maken voor het belangrijkste in ons leven en om anders te gaan leven.
Om terug te keren naar God, de bron van ons leven, om onze verhouding met Hem weer te herstellen.
Ook al vergeten we God, Hij zal ons niet vergeten.
Hij is ons altijd voor met zijn liefde.
Genadig is Hij en barmhartig, er is altijd ruimte voor inkeer en ommekeer, nu zijn wij aan zet.
Op Aswoensdag ontvangen we een askruisje, 'Bedenk wel: stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren,
bekeert u en ga levens volgens het Evangelie [ het goede nieuws!].'
Vroeg of laat moeten wij allemaal door het stof,
moeten we alles wat we ooit hebben gekregen, uit handen geven en loslaten je kunt niks meenemen.
Het zou in onze dagelijkse leven een tweede levenshouding kunnen worden,
 loslaten aan jezelf en aan je egoïsme.
Je leven gericht op God, delen met anderen.
In deze vastentijd kunnen we dat proberen in de praktijk te brengen,
en ons afvragen hoe het zit met onze vastgeroeste gewoontes.
Kunnen we onszelf nog wel iets ontzeggen, zodat de ander die het minder heeft, er wat aan heeft?
Laten we proberen gewoon bewuster te leven, onze gebreken en tekortkomingen onder ogen zien
en er wat aan proberen te doen.
( Eelke Ligthart, diaken)
 

Archief preken