Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de derde zondag van de Veertigdagentijd 03 en 04 maart 2018

Preek van de week voor de derde zondag van de Veertigdagentijd 3 en 4 maart 2018

Kort voor Pasen begaf Jezus zich naar Jeruzalem en Hij zag hoe men in de tempel
 dieren verkocht en geld zat te wisselen, en Hij zei: 'Weg ermee!
Maak van het huis van mijn Vader geen markt!'
( lees ook Johannes 2, 13-25)

God woont in alle mensen

Jezus gaat de confrontatie aan met de handelaars in de tempel,
en Hij moet wel goed kwaad zijn geweest om zo te keer te gaan.
Blijkbaar heeft Hij zich groen en geel geërgerd aan een soort koehandel in het brengen van offers,
 zoals duiven, schapen en runderen om in de gunst van God te komen, hen te beschermen en fouten af te kopen.
Het brengen van offers was bedoeld om God te vriend te houden, dat was het belangrijkste, als je dat maar deed zat je goed.
Nee, zegt Jezus, wil je God eren dan moet je goed zijn voor je medemensen, want God woont in hen,
en dat is veel belangrijker dan de tempel.
Jezus werd niet boos op zondaars of publieke vrouwen, wel op schijnheilige en zelfvoldane vromen,
 omdat deze rechtstreeks de eer van God aantasten.
'Maak van het huis van mijn Vader geen markthal', zegt Jezus,  godsdienst is geen handel met God.
Jezus leert dat de ware godsdienst altijd een dienst is van bevrijding van de mens,
 Hij reageert tegen een godsdienst die verstard is tot een instituut, tot wetten en gewoonten waar niet alleen de mens maar ook God gevangen wordt. 'Breek die tempel van starre structuren af, Ik wil met jullie een levende kerk opbouwen, die niet om zichzelf draait,
maar die zichzelf tot doel stelt om de mensen de nabijheid van God te laten beleven'.
Een kerk die haar eigen regels en wetten steeds weer toetst aan mijn Blijde Boodschap, brengers van vreugde zijn, en die enthousiasmeert. Vieringen waar de mensen zich thuis voelen omdat ze de taal begrijpen,
 opgenomen worden, en er gesterkt uitkomen in het bewustzijn dat God hen ook in hun dagelijkse leven steeds nabij is.

'Breek die tempel maar af', zegt Jezus ook tegen mij, als godsdienst en leven elkaar niet meer verdragen.
Breek die tempel maar af, als je 's zondags de viering bijwoont maar je daarna niet gedraagt als een gelovige.
Breek die tempel maar af, als je het huis van mijn Vader bezoekt, maar geen vreemdeling in je huis binnenlaat.
Breek die tempel maar af, als je het Onze Vader bidt, maar je naaste niet wilt vergeven...
waar je het Brood  breekt met medegelovigen, maar niet wilt delen met de armsten van de wereld.
Als dat zo is, zegt Jezus, walg Ik van je wierook, Ik wil je gezangen niet meer horen, zolang je me eert met je lippen, maar in je hart ver van Mij af bent.
Deze vasten periode vraagt van mij ook een tempelreiniging in mijn hart.
Wil ik God zoeken, of ontmoeten, dan moet ik niet op de eerste plaats aan een kerk denken, maar aan een medemens.
De tempel is het huis van God, daar is God te ontmoeten, dat idee leefde heel sterk bij de Joden.
Maar, zegt Jezus weer: God woont ook in mij, is ook in mij te ontmoeten, net als bij jou.
God aanbidden en dienen doe je niet met duiven, schapen of runderen te offeren, maar door dienstbaar te zijn aan je medemens.
Het gaat niet om het gebouw, maar het gaat om mij, ik ben een levende steen in de geestelijke tempel,
 die Jezus zelf is, als wij aan het evangelie handen en voeten geven.
Zoals Jezus ook verwijst naar zichzelf als Hij zegt: 'Breek deze tempel af en in drie dagen doe Ik hem herrijzen'.
Jezus is de geestelijke tempel waarin wij worden samengebracht, om samen te bidden en zijn zending voort te zetten.
( preken.be + embe)

 

Archief preken