Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 26 en 27 juni 2021

Preek van de week voor de dertiende zondag door het jaar 26/27 juni 2021


Jaïrus, een van de synagogebestuurders, kwam naar Jezus toe
en smeekte Hem zijn dochtertje te genezen. Jezus pakte het kind
bij de hand en zei haar:'Talita koemi', 'meisje, sta op'.
(naar Marcus 5,22-23.41)

overweging bij dit zondags evangelie

Alleen maar geloven, Zijn kracht doet leven!

Regelmatig worden wij mensen geconfronteerd met ziekte, niemand van ons ontkomt eraan.
Het kan je eigen gezondheid zijn die het wat laat afweten, maar je kan ook bezorgd zijn om
een ander die ziek is, of iemand in je omgeving die je eraan verloren hebt. Maar het kan ook
zo zijn dat je door een bepaalde aandoening, eigenlijk moet accepteren dat je mogelijkheden
minder worden. Onomstotelijk heeft je gezondheid een grote invloed op je leven van alledag,
voor ieder van ons. Je gezondheid bepaalt voor een groot gedeelte de kwaliteit van je leven,
hoe vaak hoor je of gebruik je de uitdrukking: Als je maar gezond bent en blijft! Zo nu naar Marcus, die zijn evangelie
deze keer begint met twee aangrijpende verhalen die ook over gezondheid gaan, hij begint met Jaïrus, die de overste
is van de synagoge en Jezus om hulp vraagt voor zijn dochtertje van twaalf jaar oud, die er zeer erg aan toe is. Het
tweede deel gaat over een onbekende vrouw die een naamloos leven leidt, omdat ze al twaalf jaar lijdt aan een erge
bloedverlies ziekte. Dat heeft haar al veel geld gekost en ze is al bij vele doktoren geweest, maar het heeft er ook voor
gezorgd dat ze werd buitengesloten wegens onreinheid net als een melaatse, door de Joodse gemeenschap. Echter haar
geloof in Jezus is zo sterk, dat ze écht geloofd dat Hij haar kan genezen, ze dringt tussen de menigte door om de zoom
van zijn mantel aan te kunnen raken, en dan gebeurt het wonder, een wonder met een dubbel gezicht: de vrouw is genezen,
en tegelijk voelt Jezus dat er een kracht van Hem is uitgegaan. Hij vraagt dan ook:''Wie heeft Mij aangeraakt? Hij zegt
niet tegen de bewuste vrouw:'Ik heb je genezen', maar wél:'Je geloof heeft je genezen.' Die genezende kracht is dus van
Jezus uitgegaan precies door het sterke geloof van die vrouw, hij vraagt ook niet hoe ze heet, maar neemt haar meteen op
in zijn zorg voor alle mensen. Hier zit ook iets in voor ons, zijn wij ook zo goed voor mensen met problemen, met afwijkingen
of moeilijk gedrag, kortom mensen die het moeilijk hebben met hun gewone leven, wat doen wij? Hebben we aandacht voor hen?
Zijn we ook bereid een hand uit te steken, en hen ook beschouwen als onze medemensen? Of mijden we hen, omdat het je niet
raakt of er geen tijd voor neemt, hoe anders reageert Jezus, 'Dochter', noemt Hij de vrouw die niet meetelde omdat ze niet
was zoals de anderen, en Hij voegt eraan toe:'Ga in vrede, en ben verlost van je kwaal.' Kunnen wij dat ook? Mensen die het
moeilijk hebben vrede toewensen en alle goeds, en helpen waar en hoe we kunnen om hun leven menswaardiger te maken?
Dan komt bij Marcus Jaïrus aan bod, als overste van de synagoge is hij een farizeeër, dus eigenlijk een tegenstander van Jezus,
hij is een strenge man volgens de wetten, en dat is Jezus juist helemaal niet. Maar toch geloofd hij in het onmogelijke: Dat Jezus
zijn dochtertje zal kunnen redden, hij is geen leerling van Jezus, maar gelooft toch grenzeloos in Hem. Ook nu kunnen wij ons
afvragen: geloven wij ook zo sterk in Jezus? Het dochtertje van Jaïrus is al gestorven wanneer ze bij haar komen,
maar Jezus zegt:'Wees niet bang, maar blijf geloven, Hij stelt de aanwezigen gerust, die Hem eerst uitlachten:'Ze is niet dood,
ze slaapt.'En dan maakt Hij haar wakker:'Talitha koemi, meisje sta op.'Dat zegt Hij ook tegen ons wanneer we wanhopig zijn en
alles tegenzit en tegenvalt. 'Blijf geloven', zegt Hij, 'blijf geloven in Gods steun, hoop en in zijn nabijheid, want mijn Vader die ook
jou Vader is, laat je nooit in de steek! Geloven, is dus het kernwoord van dit verhaal, is dat ook de kern van mijn leven? Geloven in
Jezus en zijn Vader, laat ik daar werk van maken, in alle omstandigheden van mijn leven. En als je gelooft, kun je ook gerust om hulp
vragen en Jezus de kans geven in te grijpen in je leven, nee, Hij zal niet de ziekte, ellende en tegenslagen van je wegnemen, maar
Hij zal je wel de kracht geven om proberen te gaan leven zoals het nu eenmaal is. Geloven in Jezus is geen sprong in het duister,
maar een zelf gekozen invulling van je leven, er gaat kracht van Hem uit, en dat is de boodschap die al meer dan tweeduizend jaar
wordt aangereikt, neem even de tijd om dat over je te laten komen.
(preken.be + Martien)
*********************************************************************************************************************

Wereld voor iedereen

God van alle mensen,
wij leven van Uw belofte dat een wereld
waar het voor iedereen goed leven en wonen is,
haalbaar moet zijn.

Geef dat wij die belofte waarmaken,
dat we in ons samenleven met elkaar geen mensen uitsluiten
omdat ze anders zijn, geen mensen nawijzen omdat zij een
andere huiskleur hebben, een andere geaardheid of een andere taal spreken,
en ook geen mensen veroordelen omdat zij U aanspreken met een andere naam.

Geef dat wij mogen samenleven als broers en zussen, kortom als Uw kinderen.
**********************************************************************

Het Leven

In het leven is niet alles even leuk of even goed,
en je hebt het niet voor het zeggen, waar je allemaal doorheen moet.

Iedereen heeft wel vrolijke momenten, maar ook tijden van verdriet en teleurstelling.
Nee, het leven is niet elke dag even geweldig of even fijn.

Maar probeer er ondanks alles, toch steeds wat van te maken,
met die dingen die je positief, maar ook negatief kunnen maken.

Met ups en downs, het is niet anders, zo gaat het in je leven,
en je kunt niet meer dan elke dag, het beste van jezelf geven.
****************************************************************************

Gebedje

Lieve Jezus,

Jij zorgde ervoor dat het dochtertje van Jaïrus weer kon leven,

laat ook ons volop leven, elke dag zodat we kunnen genieten van al het

moois in de wereld. Hoe meer mensen van elkaar houden, hoe mooier

het leven wordt. Help ons om ons hart te openen voor de mensen

die we ontmoeten, blijf bij alle mensen, nu en altijd.

*************************************************************

Archief preken