Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar 23 en 24 oktober 2021

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar 23 en 24 oktober 2021

Toen Jezus wegging, zat Bartimeüs, een blinde bedelaar, langs de weg.
Jezus riep hem en vroeg:'Wat wil je dat Ik voor je doe?'
Hij antwoordde:'Rabboeni, dat ik weer kan zien.'
(naar Marcus 10,46.51)

Overweging bij dit zondags evangelie


Met nieuwe ogen, zien en gezien worden


Jezus is met zijn leerlingen op doorreis van Galilea naar Jeruzalem om het Paasfeest te vieren, wanneer Hij in Jericho aankomt komen veel
toehoorders naar Hem toe. Als na een tijdje Jezus Jericho weer verlaat ziet Hij daar een blinde bedelaar langs de weg zitten, en die laat
luidruchtig van zich horen, Bartimeüs is zijn naam, hij had gehoord van anderen dat het Jezus van Nazareth was die bij hem voorbij kwam,
dus dacht hij; dit mijn laatste kans. De omstanders rond Jezus zijn geraakt door zijn luide geroep, en willen dat hij zijn mond houdt, ze
vinden het maar irritant dat zo'n bedelaar Jezus lastig valt. Maar Bartimeüs laat zich de mond niet snoeren en roept nog meer: 'Zoon van
David, heb medelijden met mij.' Jezus heeft de roepende stem gehoord van de blinde, maar ook het gemor van zijn volgelingen, Hij gaat daar
niet op in maar zegt tegen hen:'Roep die man, want Ik wil met hem praten.'Het feit dat Jezus weer belangstelling toont voor iemand die niet
in tel is, stemt zijn leerlingen weer tot nadenken, ze zeggen tegen Bartimeüs, dat hij moet opstaan, want Jezus wil hem zien en met hem spreken. Bartimeüs, laat alles vallen wat hij in handen heeft, hij werpt ook zijn jas weg, komt overeind en gaat tastend en zoekend naar Jezus, ze hebben samen een kort gesprek. Jezus vraagt hem wat Hij voor hem kan doen, het antwoord zal Jezus al wel weten. 'Meester, Rabboeni, dat ik weer kan zien', zegt Bartimeüs. Jezus zegt daarop:'Je vertrouwen is je redding.' Bartimeüs weet nu wie Jezus is, en volgt Hem, niet op bevel van Jezus, maar uit zichzelf hij werd een diepgelovig christen, hij wordt ziende door zijn geloof in de Messias, hij werd van binnenuit door Jezus verlicht.
Wat zou dit verhaal van de blinde Bartimeüs, voor ons al ziende kunnen betekenen, zijn we ook wel eens 'ziende' blind? Dat we de ellende van
anderen niet zien, of even geen oog hebben voor mensen in nood, zieken, gehandicapten, asielzoekers, of anderen met zware problemen? Als die mensen ons vragen om hulp, zouden we dan ook reageren als de omstanders rond Bartimeüs? Zo van:'Zwijg, laat me met rust, heb al genoeg om handen, ben vooral met mezelf bezig.'Maar als we niet 'ziende' blind zijn, dan willen wij mensen ook echt wel helpen, door hulp te bieden, een luisterend oor te zijn, of mee te zoeken naar een oplossing, wat aandacht, een schouderklopje of moed inspreken. Jezus wil graag ook onze ogen écht openen, we zullen dan meer zien dan wij voor mogelijk houden, want Jezus volgen is komen tot het volle licht! Bartimeüs is ook een voorbeeld voor ons, met zijn vraag aan Jezus:'Heer, maak dat ik weer kan zien!' En waarom wil hij zien? Omdat hij wil zien hoe hij moet leven om Jezus te kunnen volgen, want dat is wat hij doet wanneer hij genezen is, Jezus volgen. Doe ik dat ook: Jezus om hulp vragen zodat ik Hem kan volgen op zijn weg van liefde en vrede? Wil ik ook Jezus' goedheid zien, en de goedheid van mensen die zich inzetten voor anderen? Jezus wijst mij altijd een mooie weg, ook bij Bartimeüs als Hij die bij zich roept, Jezus zegt niet:'Ik zal dit en dat doen, en daar moet je tevreden mee zijn', nee, Hij vraagt écht wat Bartimeüs wil, en die wil de mooie nieuwe weg van Jezus volgen. Is mijn geloof ook zo sterk en vol vertrouwen als van die blinde man? Geloof ik ook dat Jezus mij nooit in de steek zal laten, en ik er nooit alleen voor zal staan, hoe groot de nood ook kan zijn? Hij brengt redding aan al zijn mensen in nood, laat ik dus net als Bartimeüs vragen:'Heer, maak dat ik kan zien, zodat ik uw weg kan gaan.'
(preken.be + Martien)
********************************************************************************************************************************

Bartimeüs zijn?


Als Jezus mij zou vragen wat Hij voor mij kan doen,
zou ik niet lang moeten nadenken, om Hem een antwoord te geven, Heer.
Want heel graag zou ik op Bartimeüs willen lijken, en heel mijn leven voor Jezus uitspreken.
Maar vaak is mijn geloof in Hem daar veel te klein voor, en zie ik niet in dat alleen Jezus
mij ten diepste gelukkig kan maken.
Laat Jezus mij dan genezen van mijn blindheid, Heer!
(Erwin Roosen)
*********************************************************************************

De duisternis


Als de avond weer gaat vallen, en de zon weer liggen gaat.
Als de sterren gaan ontwaken, en de maan hoog aan de hemel staat.
Als de bloemen weer gaan slapen, en de vogel zijn ogen sluit.
Wanneer de uilen weer ontwaken, en de nachtegaal z'n deuntje fluit.
Dan zal ik geloven, dat de dag echt wonderbaarlijk lijkt,
maar het duister dat ontsluierd, minstens even prachtig blijkt.
************************************************************

Archief preken