Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de dertigste zondag door het jaar 24 en 25 oktober 2020


Preek van de week voor dertigste zondag door het jaar 24 en 25 oktober 2020

'Je zult de Heer jouw God liefhebben met heel je hart en met heel je ziel
en met heel je verstand', zei Jezus. 'En je zult je naaste liefhebben als jezelf.'
( naar Matteüs 22,37.39)

overweging bij dit zondags evangelie

De Jezus formule

Deze keer spreekt Jezus, volgens Matteüs, weer eens met de farizeeën,
zij proberen Hem voor de zoveelste keer weer eens in de val te lokken, maar ook deze keer lukt dat weer niet.
Opnieuw blijkt hoe knap en geniaal zelfs Jezus is, op hun vraag aan Hem wat het voornaamste gebod is.
Het antwoord dat Jezus hun geeft is diepgeworteld in de traditie van zijn volk, Hij vat de hele Joodse
wet ( meer dan zeshonderd geboden en verboden) samen in één enkel gebod: Hij noemt die liefde!
De liefde het grootste gebod, niets nieuws onder de zon, we wisten dat allang, over de liefde zijn eindeloos
veel gedichten en liedjes geschreven, soms heel mooi, soms saai of heel romantisch maar lang niet altijd
over de werkelijkheid. Maar wat doe je met dat gebod van liefde in je dagelijks bestaan, hoe vul je dat in?
Dat ligt niet zo makkelijk. Elkaar omhelzen is de ander omarmen, zoals hij of zij is met al z'n goede en
minder goede kanten, je kunt niet zeggen: ik omarm alleen de goede en mooie dingen en niet de rest,
je omhelst de hele mens, buitenkant en binnenkant. Het is ook elkaar vasthouden in goede en kwade dagen
of tijden en dat kan wel eens een zware opgave zijn, maar tegelijkertijd moet je de ander ook de ruimte
geven om zichzelf te kunnen zijn en zijn eigenheid respecteren, want anders werkt een omarming verstikkend.
Liefde gaat op voor elke vorm van verbondenheid tussen mensen, overal waar mensen het leven samen delen
wil onze samenleving leefbaar blijven, zeker in deze vaak moeilijke coronatijd dan is die verbondenheid,
die saamhorigheid en naastenliefde van levensbelang met de inachtneming van de voorgeschreven regels en
respect voor elkaar. In de praktijk is dat best moeilijk zo blijkt wel uit de dagelijkse nieuwsberichten,
maar als er echte liefde, echte naastenliefde is wordt een zware last soms toch nog licht. Jezus geeft in het gesprek
met de wetsgeleerden twee geboden uit de boeken van Mozes waar het omging:'Je zult God beminnen met heel je hart,
heel je ziel en heel je verstand', als eerste gebod. Maar God bovenal beminnen hoe kan dat? Hoe kun je bovenal
houden van Iemand die je nooit lijfelijk ontmoet en van wie je zelfs geen visueel beeld kunt vormen? Alhoewel,
we kunnen wél een beeld vormen, want Jezus zegt:'Ik en de Vader zijn één, wie Mij ziet, ziet de Vader.' En het beeld
van Jezus kennen we: het is er een van liefde, goedheid en zachtheid, van vrede en zorg voor iedereen, van zulke God
kunnen we zonder moeite houden Hij is onze goede Vader én Moeder, we mogen God dus zien als een zorgzame pappie
en een lieve mammie! Van zo'n God houden is helemáál niet moeilijk. Het tweede gebod is:'Je zult je naaste liefhebben
als jezelf.' Je naaste liefhebben als jezelf, dat betekent dat je ook jezelf mag liefhebben, moet liefhebben zelfs.
Jezelf liefhebben is eigenlijk: in vrede leven met jezelf, tevreden zijn met de persoon die je bent, met je talenten én
met je eigen beperkingen en tekortkomingen. Als je met heel je hart van God houdt, zou je ook met heel je hart van je
naaste moeten houden, maar dat is niet zo eenvoudig want soms heb je best wel moeite om bepaalde mensen graag te
blijven zien. Maar wie is dan mijn naaste? Mijn naaste is niet enkel mijn partner en kinderen, maar ook familie, vrienden of
vriendinnen, goede buren of geloofsgenoten, maar ook je collega's op het werk, op school in de winkel en op straat.
Maar ook iemand die eenzaam is en die er alleen voorstaat in het leven, of die een moeilijke tijd doormaakt, maar ook mede-
mensen waaraan ik soms een hekel heb, waaraan ik me erger die me teleurgesteld hebben of gekwetst en dat maakt het
soms moeilijk om van anderen te houden... lig je elkaar wel dan zie je je naaste ook graag. Jezus boodschap is: probeer
van God te houden en van je naaste je medemens, want het spoor van liefde voor God kan niet zonder het spoor van liefde
voor je naaste. Het ligt vaak in kleine dingen zoals bijv.: een luisterend oor zijn, wat aandacht, tijd voor een karweitje of
boodschap, een bloemetje bezorgen, gezelschap voor iemand die er alleen voorstaat. Het is ongevraagd iets doen, 'liefde'
is dus te doen, is gratis maar je moet er wel iets voor doen! De mooiste en diepste ervaringen laten zich immers niet betalen,
liefde is onbetaalbaar...In vrede leven met jezelf, tevreden zijn met wie je bent, en zo van jezelf houden en van je naaste
als individu en als een uniek wezen, net als ik een kind van God. Zo horen de twee geboden bij elkaar als twee druppels water...
( preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

Persoonlijk gebed

God, wil mij ogen geven, die zien waar en wanneer mensen in nood zijn.
Wil mij oren geven, die met liefdevolle aandacht luisteren naar het levensverhaal
van armen en kleinen.
Wil mij een mond geven, waarmee ik woorden van troost kan spreken.
Wil mij handen geven, die jouw vriendschap voelbaar maken voor anderen;
en voeten die wegen van vrede gaan.
En vooral: wil mij een hart geven dat durft te beminnen en dat van elk stukje aarde
een stukje hemel probeert te maken.
( Erwin Roosen)
*************************************************************************

Gebed voor de schepping

Goede God,
Gij zijt aanwezig in het onmetelijk heelal, en in het kleinste van uw schepselen.
Al wat bestaat, omringt Gij met tederheid.
We vragen: stort over ons de kracht van uw liefde uit, zodat wij de schoonheid van het leven zouden behoeden.

Beziel ons met uw vrede: dat wij als broeders en zusters zouden leven, en niemand zouden schaden.

Gij zijt de God van de armen, maak ons tot verdedigers van mensen die verwaarloosd en vergeten worden,
en toch zo kostbaar in uw ogen zijn.

Genees ons misvormde bestaan, laat ons niet leven als roofdieren, maar als behoeders van uw wereld.
Maak ons tot brengers van schoonheid en niet van vervuiling of vernieling.

Leer ons uw schepping te bewaren en maak ons dankbaar.
We vragen het door Jezus Christus, onze Heer.
( Lode Aerts, bisschop van Brugge - België)Archief preken