Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de drieëndertigste zondag door het jaar 13 en 14 november 2021

Preek van de week voor de drieëndertigste zondag door het jaar 13 en 14 november 2021

'Hemel en aarde gaan voorbij', zei Jezus,' maar mijn woorden gaan niet voorbij.
Op het einde van de tijd zal Ik iedereen die in Mij gelooft, verzamelen
uit de vier windstreken.'
(naar Marcus 13,27.31)

overweging bij dit zondags evangelieKomt het nog goed? Probeer moed te houden


Wanneer in de Bijbel gesproken wordt over het einde der tijden en over het laatste oordeel, dan gebeurt dat
met bepaalde beelden: zons en maansverduistering, sterren die van de hemel vallen, aardbevingen, vuur, stormen
en andere natuurrampen. Ze horen allemaal bij de verhalenschat van het einde der tijden, zowel Jezus als de
profeten gebruikten deze beelden. We moeten al die rampspoed natuurlijk niet zien als gebeurtenissen die zich
dan zo zullen voltrekken, Jezus had ook ook niet de bedoeling, zo'n beschrijving te geven van hoe dat einde zich
zal voltrekken. Toen Marcus dit evangelieverhaal opschreef, was het een spannende tijd in Israël, het is dan rond
het jaar 75 na de dood van Jezus. De tempel in Jeruzalem was in het jaar 70 verwoest en met de grond gelijk
gemaakt, dat was een schokkende ervaring voor de Joden, de tempel was immers het 'huis' van hun godsdienst-
beleving. Maar ook voor de eerste christenen was deze gebeurtenis verschrikkelijk, omdat velen van hun van Joodse
afkomst waren. Zij maakten een moeilijke tijd door, ze werden vervolgd, gemarteld om hun geloof en velen vonden
de dood, ze dachten angstig:'Overleven we dit?' Maar die tijd was nog om een andere reden spannend, men geloofde
dat Jezus spoedig zou terugkeren en dan zou het Rijk van God doorbreken in alle glorie, en zou er een eind komen
aan al die narigheid en werd alles goed, maar wanneer dat moment zou komen, wist niemand. Zo was het in die dagen
best spannend als je een christen was. Help, de wereld vergaat, dat gevoel hebben mensen die het slachtoffer worden
van natuurrampen, en de verwoestingen die daarmee gepaard gaan kunnen verschrikkelijk zijn en kost vaak ook vele
mensenlevens, maar het is niet het einde van de wereld, vaak is het ver van ons vandaan, maar soms komt het heel dichtbij.

Help,
mijn wereld vergaat, dat gevoel heeft iemand die van de dokter te horen krijgt dat hij of zij getroffen is door een
ongeneeslijke ziekte, kanker, spierziekte of een andere ernstige aandoening, en er niets meer aan te doen is, en dat is
voor die persoon ook een ramp! Of wanneer iemand getroffen wordt door een herseninfarct, en gedeeltelijk verlamd
raakt, is dat voor die persoon ook een ramp! Elke ramp, groot of klein stelt mensen voor een uitdaging:'Wat doe je eraan,
hoe ga je ermee om?'want het brengt grote ellende en lijden met zich mee, voor de betrokkene maar ook voor hun
naasten en omgeving. Hoe ga je daarmee om als zoiets gebeurt met iemand die je dierbaar is, hoe pak je het op? Blijf je
passief aan de kant staan, van ik kan daar niet tegen, of probeer je een helpende hand toe te reiken om het leed proberen
te verzachten. De vraag is echter: ben je een mens die meevoelt met grote of kleine rampen, en het lief en leed van anderen,
verweg of dichtbij, of laat het je allemaal koud? Het probleem van deze tijd is echter dat velen steeds vaker vreemden
worden voor elkaar, en langs elkaar heen leven. Een meevoelend mens zijn is zeker niet altijd gemakkelijk, maar het kan ook
verrijkend zijn, het kan je een soort innerlijke blijheid geven, en met wat hulp kunnen sommigen toch hun kruis dragen.
Rampen groot of klein, zullen zich altijd wel voordoen, we leven in een wereld én in een lichaam waar van alles mis kan gaan,
zoals nu met corona.

Het is goed om af en toe even stil te staan bij het erkennen van je bestaan in deze wereld, elke dag
leven alsof het je laatste dag van je leven is, is een bekend gezegde, sta open voor de mogelijkheden die je vandaag hebt om
iets goeds te doen, met je leven voor jezelf en voor anderen. Jezus zei:'Kijk naar de vijgenboom', Hij gebruikt dit als beeld
van hoop:'Als de twijgen ontkiemen en de bladeren zich ontvouwen, dan is de frisse zomer van nieuw leven in aantocht!'
Hij voegt daaraan toe:'Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar Mijn woorden zullen niet voorbij gaan.' Hij bedoelt daarmee
zijn woorden van liefde, vrede en gerechtigheid. 'Kijk naar het leven, en niet naar de dood.'Als alles vergaat, dan is Jezus
en God er nog altijd voor ons, dat is de kern van dit Marcus evangelie, het goede zal overwinnen, en in alle duisternis is er
ook licht, leren kijken met wat hoopvollere ogen, is het huiswerk dat Marcus ons meegeeft.
(preken.be + Martien)
***************************************************************************************************************

Hoop en Liefde


Soms heb ik de indruk dat alles en iedereen tegen mij is, Heer.
En dat ik uitgelachen wordt omdat ik in Jou geloof.
Wil Je mij helpen ook op die momenten overeind te blijven.
Leer mij om mij heen, de tekenen van hoop en de stralen van liefde te zien.
En later, wanneer ik zal sterven, wil Je mij dan de vreugde geven?
Jou heel nabij te weten en Jou te ontmoeten van Hart tot Hart!
(Erwin Roosen)
******************************************************************

Als je het soms niet meer ziet zitten


Heer, ik kan niet meer! Ik zie het echt niet meer zitten.
Toch heb ik vertrouwen, daarom bid ik tot U.
Aanvaard me zoals ik ben en zoals ik me voel,
met al mijn emoties en pijnlijke, verwarde gedachten.
Geef mij de tijd om weer tot mezelf te komen,
en in contact te komen met U, die de bron van mijn leven bent.
Help me, Heer, door deze woestijn heen waarin ik me nu bevind.
********************************************************

Aan het begin van de dag


Heer, ik dank U voor deze nieuwe morgen.
Help mij deze dag door te brengen volgens uw bedoeling.
Houd in mij de hoop levend op een betere wereld,
en geef mij de kracht daar vandaag aan te werken.
Zegen allen met wie ik in lief en leed verbonden ben.
Geef mij een open oog voor mijn naaste.
Naar het voorbeeld van Jezus, Uw Zoon en onze Heer.

Aan het einde van de dag


Heer, deze dag is weer voorbij.
Ik denk nog even aan uw goedheid en uw zorg voor mij.
Ik vraag U vergiffenis voor wat ik vandaag verkeerd heb gedaan.
Geef mij, en allen die mij dierbaar zijn een rustige nacht.
Zegen ons allen.

Archief preken