Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de elfde zondag door het jaar Sacramentsdag 13 en 14 juni 2020


Preek van de week voor de elfde zondag door het jaar - Sacramentsdag - 13 en 14 juni 2020

Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit,
brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei:'Neem dit brood en deel het,
dit is mijn lichaam, mijn leven.'
( naar Marcus 14,22 en Johannes 6.51-58)

overweging bij dit zondags evangelie

Brood dat Ik zal geven, is voor onderweg, en om van te leven
Vandaag vieren we Sacramentsdag, met extra aandacht voor de maaltijd des Heren.
De eucharistie of breken en delen viering, is een symbolische maaltijd, het gaat niet letterlijk
om eten maar om geestelijk voedsel, en het gaar hier vooral ook om de ontmoeting:
de ontmoeting met Jezus en de ontmoeting met elkaar. In het Johannes evangelie lezen we,
dat Jezus zegt:'Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, bezit eeuwig leven'. (Jezus geeft zichzelf
je bent dan verbonden met Mij, met de Vader, en met elkaar.) Wat moeten we met
zo'n uitspraak? Het is niet vreemd dat de Joden het toen niet begrepen en er een
discussie over begonnen, hoe kan je het vlees en het bloed van Jezus eten en drinken?
Hoe kan Hij zijn lichaam en bloed aan de mensen weggeven? We begrijpen natuurlijk wel dat
vlees en bloed niet letterlijk genomen moeten worden, maar het geeft wel op een heel indringende
wijze weer hoe belangrijk het is je te laten voeden door Jezus, door heel zijn persoon, zijn idealen,
door zijn woorden, en door zijn voorbeeld. Brood is niet alleen voedsel, het is ook door de eeuwen
heen en in vele talen een belangrijk symbool. Brood is wat we nodig hebben om te kunnen leven,
we gaan werken om ons brood te verdienen, want we moeten zorgen dat er brood op de plank is.
Als we iets niet kunnen missen, noemen we het:broodnodig. Jezus formuleert het ook in het gebed wat
Hij ons geleerd heeft: het Onze Vader: geef ons heden ons dagelijks brood. Jezus zegt ook bij het
Laatste Avondmaal tot zijn leerlingen: 'Ik wil voor jullie brood zijn, Ik wil voor jullie onmisbaar zijn,
zo nodig, zo levensnoodzakelijk als brood. Brood om van te leven, niet letterlijk, maar toch heel werkelijk,
heel echt.' En Hij zegt verder: 'Blijf vooral ook samenkomen om Mij niet te vergeten, maar niet enkel daarom,
maar ook om voor elkaar brood te zijn, om te blijven doen wat Ik voor jullie gedaan heb, deel wat je hebt,
( breken van het Brood) dat geeft voldoening, en de behoefte onder de mensen is groot om met elkaar
te delen.' Brood groeit niet aan bomen of op het veld, brood is iets wat gemaakt wordt door verschillende
mensen die eraan werken, het brood wat wij eten is al door vele handen gegaan. Voor elkaar brood
zijn gaat dan ook nog meer betekenen: samen werken, samen komen en vrede brengen. En dat is ook wat wij
ons voornemen als wij in de eucharistie of in de breken en delen viering van dat brood eten. We delen het
ene brood, en in dat brood beleven we onze eenheid, we delen de beker wijn; uit vele druiven geperste drank,
voorstellend het bloed van die ene die zijn leven gegeven heeft. Deelnemen aan zo'n maaltijd eindigt niet als de
viering gedaan is, als het goed is nemen we het mee in ons verdere leven van de week! Als wij het brood van Jezus eten,
willen wij ook ons leven afstemmen op Hem.
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************

Aanroepingen

Heer Jezus, Woord van God, wees ons nabij
en spreek tot ons in de stilte van ons hart.

Heer Jezus, Goede Herder, wees ons nabij
en verlos ons uit eenzaamheid en verstrooiing.

Heer Jezus, Bron van Levend Water, wees ons nabij
en toon ons waar wij onze diepste dorst kunnen lessen.

Heer Jezus, Brood van Leven, wees ons nabij
en stil onze honger naar uw aanwezigheid.

Heer Jezus, Licht van de wereld, wees ons nabij
en breng licht in onze duisternis.

Heer Jezus, Koning van Vrede, wees ons nabij
en wek in ons zachte moed en geduld.

Heer Jezus, Beeld van de onzichtbare God, wees ons nabij
en geef ons vandaag een teken van uw liefde.

***************************************************

Gebed

Heer, laat mij opzien naar het kruis,
en als ik niet meer verder kan,
mijn gebed als verse bloemen neerleggen aan Uw gekruisigde voeten.
Wees de bron waaruit ik put als de rivier van mijn leven opdroogt.

( Toon Hermans)

Archief preken