Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd de Openbaring – Driekoningen 2 en 3 januari 2021

Preek van de week voor de Kersttijd de Openbaring – Driekoningen 2 en 3 januari 2021

Toen Jezus geboren was in Bethlehem, kwamen er uit het oosten wijzen,
die een ster volgden, tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
En ze werden vervuld met grote vreugde.
(naar Matteüs 2,1.9-11)

overweging bij dit zondags evangelie

En toen zagen ze de ster en vonden de weg naar het Licht

Zoals wij ons tegenwoordig laten leiden door een gps, die gestuurd wordt door satellieten die rond onze aarde hangen,
zo lieten de drie wijzen uit dit verhaal zich leiden door een ster, en gingen op zoek naar de pasgeboren koning van de
Joden, waarom deden ze dat? Omdat het zoekende mensen waren, die zochten naar licht in de duisternis. Maar deze
wijzen uit het oosten zijn beter bekend als de Drie Koningen, Caspar, Balthasar en Melchior genaamd. Ze hebben een
verschillende huidskleur, donker als afgevaardigde uit Afrika, getint voor Azië en blank als vertegenwoordiger uit Europa,
het gaat hierom mensen uit alle in die tijd gekende delen van de wereld. Na een ommetje via Jeruzalem komen ze bij
Herodes uit maar dat is het verkeerde adres, met de lichtende ster komen ze uiteindelijk toch aan op de plaats waar Jezus
geboren is. Deze drie wijzen hadden aan het einde van hun lange en gevaarlijke reis, zeker iets anders verwacht dan wat ze
uiteindelijk vonden, geen machtige prins of koningszoon in een sjiek paleis met hofhouding, maar een eenvoudig kind
van eenvoudige ouders, een timmerman en zijn vrouw, in...een beestenstal en het Kind in een voerbak. 
De wijzen zochten naar licht, maar tegenwoordig zijn er zovelen die liever in de duisternis leven omdat ze God niet toelaten in hun leven, omdat ze alleen in zichzelf willen geloven en weinig willen doen voor anderen en enkel zichzelf de moeite waard vinden.
Ook weer bij dit verhaal komt de vraag: waar wijzelf staan.
Leven ook wij liever in de duisternis van ons eigen ik, of willen wij zoals de wijzen, op zoek gaan naar het licht van God?
Je hoeft daarvoor niet slim, rijk of machtig te zijn, je moet alleen willen doen wat die wijzen deden en dat is de weg gaan die het licht van onze Heer aanwijst, Hij is ons kompas in ons leven met al zijn verrassingen.
Maar het probleem is: dat we vaak de verkeerde kant opkijken en zijn licht niet zien.
Als we iets van God willen zien, ervaren en begrijpen, dan moeten we Hem niet zoeken in het grote en machtige,
maar in het kleine en onaanzienlijke, dat heel dichtbij is bijv. het wonder van de natuur.
Kijk naar het zaad dat in in de aarde ontkiemt en allerlei bloemen en voedsel voortbrengt,
kijk naar alles wat groeit en bloeit, maar ook naar het wonder van menselijk leven.
Mensen die wél het licht zagen; die wonden verbinden, die mensen bijstaan die het moeilijk hebben, 
die een helpende hand bieden aan hen die op eigen kracht niet meer verder kunnen,
een luisterend oor zijn, kortom mensen die hun hart laten spreken, in dié mensen kun je iets ontdekken van God,
die werkt in en door mensen. De drie wijzen hadden ook geschenken meegebracht om het Kind te eren waaronder;
goud, wierook en mirre, deze drie geschenken zijn eigenlijk zonder betekenis voor de kleine Jezus en zijn ouders.
Maar de betekenis ervan vertelt het verdere levensverloop  van deze baby,
het goud verwijst naar het koninklijke karakter van Jezus, de wierook naar het goddelijke en de mirre naar Jezus'
lijden en dood wat Hem later in zijn leven te wachten staat.
Tot slot, laten we proberen te doen wat deze wijzen deden, en dat is het licht proberen te volgen van onze Heer,
en zijn weg gaan, en die loopt niet over geld, rijkdom en macht, maar over geloof en eenvoud.
Geef vooral niet op, zoals de wijzen die bleven zoeken naar dé weg die leidt naar het Konings Kindje, om Hem te vinden in eenvoud,  nederigheid, blijdschap en in dankbaarheid. Tegen ons zegt Hij:'
Ga geen andere wegen dan de weg die Ikzelf ga, kijk om je heen en zie wat er gebeurt bij mensen die wel hun eigen weg willen gaan,
die weg van hun gaat over hebzucht, egoïsme, uitbuiting enz. Laten we hopen dat het Licht
van het Kind van Bethlehem mag blijven schijnen in het hart van elk van ons in deze wereld.
(preken.be + Martien)
**************************************************************************************************************************

Dank gebed

Wij danken U, omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt in de palm van uw hand.
Wij danken U, omdat Gij herkenbaar zijt in elk goed mens, in ogen vol mildheid, in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus, uw mens geworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij gestalte aan uw goedheid en liefde voor de mensen.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving, door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht, toonde Hij uw menslievendheid.
****************************************************************************************

Jaarwisseling

Wij zijn van U, eeuwige God, en onze tijd behoort U toe.
Mensen komen en mensen gaan, de tijd slaat wonden en heelt ze weer,
lief en leed gaan hand in hand.
Maar Gij, Heer, blijft dezelfde, uw jaren kennen geen einde, want Gij zijt de levende God.
Wij danken U voor alles wat ons in het afgelopen moeilijke jaar is gegeven en wij vragen U:
laat ons met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien, dat het weer normaal mag worden.
Stel ons open voor alles wat komen gaat.
Vervul onze dagen met vreugde en voorspoed en vergeet ons niet.
Onze namen staan toch geschreven in de palm van uw hand?
Uw goedheid prijzen wij, vandaag en alle dagen die komen tot in eeuwigheid.
( uit: thuis bidden)
********************************************************************************

Lieve God

We zijn blij met Jezus, door Hem kennen we jou veel beter.
Dank je wel dat Jezus bij ons is komen wonen.
Dank je wel dat je altijd in ons hart bent.
Help ons om af en toe voor iemand een 'engel' te zijn.


Archief preken