Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd Kerstmis 2018

Preek van de week voor de Kersttijd - Kerstmis 2018

Opeens stond er een engel bij de herders en de heerlijkheid van God omstraalde hen.
Hij zei;'Ik heb een goede boodschap voor jullie.
Vandaag is jullie Redder geboren!'
( naar Lucas 2,9-11)

overweging bij dit zondags evangelie
Wonder

Het wonder van de menswording gebeurt.
Niet in en zee van licht niet in straten vol glitter,
niet in de verblindende veelheid en ver van wie uit is op macht.
Maar naamloos, geborgen misschien in het holst van de nacht.
Op plaatsen, ontelbaar waar het leven wordt doorgegeven,
waar brood van vertrouwen met ieder gedeeld wordt,
waar niemand te min is, waar je als vreemde een thuis vindt,
waar eenzaamheid wordt geheeld, pijn niet vergeten, angst niet meer hoeft,
waar men grootmoedig een stap zet naar vrede.
Het kind van de hoop wordt steeds weer geboren uit mensen
God, wat een wonder!
( naar: K. Gelaude)

*******************************************************************
Kerstmis 2018

Niet met macht en groot geweld, niet in een weelderig paleis,
is het Kind van Bethlehem geboren.
Het was weerloos, geboren uit vluchtende ouders.
Bij de mensen was er geen plaats voor Hem, in het begin niet, later niet, nu niet.
De traditie vertelt: zijn geboortehuis is een stal. zijn wieg een voerbak,
zijn kraamvisite sloebers van herders, opgetrommeld door zingende engelen.
Weerloos als een pasgeborene wordt Hij gezien als een vorst van vrede:
een en al toekomst, hoop, verlangen.
Zijn kracht: niet wapengekletter, wel liefdevolle solidariteit.
De kleine mens, die van de tweede rang, staat bij Hem voorop.
Ongelooflijk: zijn geboorte markeert een nieuw begin, een nieuwe jaartelling.
Een pasgeboren Kind als een belofte: toekomst van vrede en geluk.
Hij schríjft geen evangelie, Hij ís het evangelie, een Blijde Boodschap in levende lijve, in woord en daad.
Zijn leven mag dan roemloos eindigen als een gekruisigde misdadiger:
Zijn naam 'God redt' maakt Hij waar.
Deze dagen rond Kerst en Oud en Nieuw nodigen onweerstaanbaar uit
om even stil te worden in onze lawaaierige wereld,
om te luisteren naar dat lied om vrede, om te overwegen wie we zelf zijn,
zouden willen zijn of willen worden.
Ze vragen onwillekeurig om bezinning, om het beste in ons boven te halen.
Ze nodigen uit tot vergeven en vergeven worden,
tot onderlinge verbinding van hart tot hart.
Dat Kind van toen ziet ons aan.
Het is één en al uitnodiging om in Zijn voetspoor te gaan,
om zelf een mens van liefde en vrede te zijn.
( Wim Holterman 0sfs)

 

Archief preken