Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de Kersttijd, Openbaring des Heren week 1 - 4 en 5 januari 2020

Preek van de week voor de Kersttijd - Openbaring des Heren week 1 - 4/5 januari 2020

Toen Jezus geboren was in Bethlehem,
kwamen er uit het oosten wijzen, die een ster volgenden,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
En ze werden vervuld met grote vreugde.

( naar Matteüs 2,1.9-11)

overweging bij dit zondags evangelie
De wijzen kwamen om Hem te aanbidden


De Heilige drie Koningen, de hoofdpersonen van dit verhaal, spreken tot onze verbeelding en zijn dan ook alom gekend.
Deze 'Drie wijzen uit het oosten', Caspar, Melchior en Balthazar, hebben verschillende huidskleuren:
zwart als afgevaardigde van Afrika, geel voor Azië en blank vertegenwoordigt Europa.
Maar in het nieuwe testament is helemaal geen sprake van drie, noch van koningen,
wat wil zeggen dat die verhalen en legenden rond deze drie koningen niet als een soort reportage gezien moeten worden,
maar eerder als een poging om mij de diepere betekenis en de zin van het evangelieverhaal duidelijk te maken.
Zo gaat het hier ook niet in de eerste plaats om historische figuren, maar om mensen uit alle toen gekende delen van de aarde.
Met andere woorden: Het gaat ook hier in wezen weer om ons en mij.
De sleutelzin van dit evangelie is de uitspraak: 'Toen ze de ster zagen, werden ze vervuld van grote vreugde,
ze gingen binnen in de stal, en toen ze het kind en Maria, zijn moeder zagen, vielen ze op de knieën en huldigden Hem'.
Diepe vreugde en verering worden in deze zin weerspiegeld. En ik?
Kan ik een dergelijke vreugde en verering ook vandaag nog in mij voelen opkomen?
Misschien kan ik me door die drie wijzen laten aansteken?
Als ik daar even over nadenk: Alleen op basis van een zeer vage informatie worden zij actief en gaan op weg.
Ze raken niet verstrikt in hun twijfels, neen, deze wijzen zijn openhartige en enthousiaste mensen.
De wijzen worden actief - ze begeven zich op onbekende paden, ze durven risico te nemen;
de reis is tenslotte niet ongevaarlijk en zou op het einde ook nog vergeefs kunnen zijn.
Handel ik niet dikwijls omgekeerd? Ik neem liever geen risico maar enkel zekerheid.
Want wanneer ik op mijn plaats blijf zitten, dan loop ik zeker niet het gevaar te verdwalen, als ik niets doe, kan ik ook niets verkeerd doen.
Maar de wijzen laten zich leiden, eerst door de ster en dan door aanwijzingen die ze gekregen hebben in een droom.
Terwijl ik geloof dat ik altijd alles zelf in de hand wil en moet hebben.
Hoewel ik dan vaak weer moet vaststellen dat mijn gebrek aan overzicht,
onvoldoende kennis en gebrek aan Gods leiding, mij dikwijls hebben laten struikelen.
En toch denk ik vaak nog, dat ik zelf het beste weet waar ik naartoe moet; dat ik mijn weg naar een gelukkig en tevreden leven
zelf moet uitstippelen; i.p.v. me aan God toe te vertrouwen terwijl Hij toch het ware kompas in mijn leven kan zijn, met al zijn verrassingen.
De wijzen hadden aan het einde van hun reis zeker iets anders verwacht dan datgene wat ze vonden,
misschien wel een prins, of koningszoon in passend paleis, met hofhouding en prachtige gewaden.
Maar de drie laten zich gewoon door de werkelijkheid overtuigen: verrassend, onvoorspelbaar en onvermoed
openbaart de verlosser zich als 'n eenvoudige baby van 'n eenvoudige moeder, in... een beestenstal!
De wijzen eerden het Kind met hun schatten en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
Die drie geschenken zijn de uitdrukking van de betekenis van het Kind dat ze zochten en gevonden hadden.
Goud omdat het Kind koninklijk is, wierook om dat het Kind goddelijk is,
en mirre dat symbool staat voor het lijden en dood van het Kind, later, voor ons en voor mij.
De wijzen uit het oosten: Als ik het verhaal lees zoals ik een sprookje lees, dan heeft Matteüs het vergeefs opgeschreven.
Als ik daarentegen naar de betekenis voor mij persoonlijk zoek,
dan stel ik vast dat Matteüs het aan ieder van ons persoonlijk heeft toegewijd.
Dat het Kind van Bethlehem leven mag en leven blijft: in het hart van elk van ons en onze wereld.
( preken.be + embe)
***************************************************************************************************************************

Gebed

Heer Jezus,
voortgestuwd door de Geest heb Jij aan armen de Blijde Boodschap gebracht,
opdat ook zij geluk en vrede, eenheid en gerechtigheid zouden vinden.
Ondanks zoveel hindernissen ben Jij enthousiast en met warme aandacht
die weg gegaan om Gods Liefde te vertalen naar kleinen en zwakken.

Heer Jezus,
zend ook mij op weg naar alle mensen die hunkeren naar warmte en genegenheid,
naar erkenning en begrip, naar vrede en gerechtigheid.
Maak mij creatief om Jouw liefde tastbaar en zichtbaar te maken voor zoveel kleine mensen.

Heer Jezus,
wees Jij mijn gids en mijn inspiratiebron in het beleven van de Blijde Boodschap,
ook als er tegenwind en onbegrip dreigt.
Laat deze tijd ook een 'genadejaar' worden.
( uit: Even bezinnen)
***********************************************************************************

Jaarwisseling

Ik ben van U, eeuwige God, en mijn tijd behoort U toe.
Mensen komen en mensen gaan, de tijd slaat wonden en heelt ze weer, lief en leed gaan hand in hand.
Maar Gij, Heer, blijft dezelfde, uw jaren kennen geen einde want Gij zijt de leven de God.
Ik dank U voor alles wat U in het afgelopen jaar aan mij hebt gegeven en ik vraag U:
laat mij met vertrouwen het nieuwe jaar tegemoet zien.
Stel mij open voor alles wat komen gaat.
Vervul  mijn dagen met vreugde en voorspoed en vergeet mij niet.
Mijn naam staat toch geschreven in de palm van uw hand?
Uw goedheid prijs ik, vandaag en alle dagen die komen tot in eeuwigheid.
( uit: Thuis bidden)

Archief preken