Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar 11 en 12 augustus 2018

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar -B- 11 en 12 augustus 2018

Toen Jezus merkte dat heel veel mensen aan Hem twijfelden, zei Hij tegen hen:
'Ik verzeker jullie: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
Ik ben het brood dat leven geeft.'
( naar Johannes 6,43.47-48)

overweging bij dit zondags evangelie

Houdt contact.. met Jezus
Jezus Christus wil graag, dat ik honger heb naar Hem, dat ik naar Hem verlang, contact met Hem zoek,
omdat ik Hem nodig heb voor mijn dagelijks leven en vooral voor mijn eeuwig geluk.
Maar wat is dat voor mij, rijke westerling, moeilijk, ik heb toch immers alles wat mijn hartje begeert.
Je kunt het vergelijken met elektrische apparaten die hebben ook voeding nodig en die komt uit het stopcontact.
Toch vergeet ik wel eens de stekker erin te steken, en dan sta ik wat verbaasd te kijken dat iets niet werkt.
We hebben allemaal een 'knappe computer' in ons hoofd, die dag en nacht aan het werk is, die alles in ons lichaam regelt en aanstuurt.
En... die mij ook de mogelijkheid geeft om over dingen na te denken, om keuzes te maken in mijn leven.
Als deze grijze celletjes het opgeven, valt alles stil, in mijn lichaam en mijn geest, daarom hebben ze voeding nodig,
d.m.v. zuurstofrijk bloed dat erdoor heen stroomt, anders sterven ze af.
Maar ook mijn geestelijk leven heeft regelmatig voeding nodig om goed te kunnen functioneren, om zin en inhoud aan mijn leven te geven.
Als het geen of onvoldoende voeding krijgt, verschraalt het, en kan dan niet goed meer functioneren; als je geestelijk 'ondervoed' raakt,
dan verzwak je, en als er zich dan moeilijke momenten aandienen in je leven, dan heb je van binnen geen energie genoeg om op de been te blijven. In de Blijde Boodschap zegt Jezus tot zijn leerlingen: 'Kijk naar wat ik doe, luister naar wat Ik zeg: ik wil voeding zijn voor jullie geestelijk leven, Ik wil een bron van kracht en inspiratie voor jullie zijn'.
En deze Jezus is in de loop der eeuwen een krachtbron geweest voor heel veel gelovigen, om het leven zinvol te delen met elkaar.
Ook vandaag weet Hij nog vele gelovigen te inspireren en in beweging te houden op de weg die Hij gewezen heeft.
Maar je moet natuurlijk wel zorgen dat je 'stekker' in het 'stopcontact' zit, dat je in contact staat met Jezus' boodschap,
dat je je verbonden voelt met Hem en je medegelovigen.
Hij noemt zichzelf Levend Brood dat uit de hemel is neergedaald, dat is een beeldspraak van Jezus voor ieder die een beroep op Hem wil doen, voor inspiratie, een bron van kracht, om de weg te gaan die Hij wijst, de weg van zorg en aandacht voor elkaar, zoals Hij er was voor de medemens.
En als ik zeg te geloven in die Jezus, dan moet ik doen wat Hij heeft voorgedaan: namelijk levend brood zijn, bron van kracht voor anderen. Dat ik liefde geef en liefde krijg, dat ik deel met anderen, opensta voor mijn naaste en vrede zoek, en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen.
God werkt door gewone mensen, helpt door gewone mensen.
Toen Jezus vertelde dat Hij het Levende Brood was, reageerde zijn tegenstanders met: wat verbeeld Hij zich wel,
Hij is toch maar de zoon van een gewone timmerman, hoe kan Hij zich dan Brood uit de hemel noemen?
Maar Jezus had alles met God, en de hemel te maken, maar Hij niet alleen, uiteindelijk heb ik ook de opdracht,
de roeping om voor elkaar brood uit de hemel te zijn, om God de kans te geven anderen te helpen door mijn handen.
Dat is het brood van eeuwig leven dat mij door Jezus wordt geschonken.
( preken.be + embe)
************************************************************************************************************************************

Onze Lieve Vrouw Hemelvaart
Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, die om het even waar wordt vergeten en over het hoofd gezien.
Maria leeft in elke vrouw, in elke kleine mens, van wie niemand nog iets verwacht.
Maria leeft in elke kleine mens, die niet berust bij minachting of onmacht maar die - tenminste bij zichzelf -
de hoop wakker houdt, dat ook een neergeslagen mens ooit rechtop zal komen.
Maria leeft in elke mens, die weigert te verlammen in de angst en durft te geloven in dat woord:
vrees niet, met jou wil God iets nieuws beginnen.
Ieder mens kan in zijn leven de kiemen dragen van een nieuwe toekomst.
( Carlos Desoete)
*************************************************************************************************

Gebed tot Maria
Moeder Maria, mijn eigen moeder heeft mij van u verteld toen ik een kind was.
Sedert die jaren weet ik reeds wie gij zijt.
Ik weet dat gij een bron zijt van gaven, en dat gij miljoenen mensen die u hebben aangeroepen, hebt verhoort.
Als ik naar uw beeltenis kijk, gaat er een warmte vanuit, alsof gij zeggen wilt:
'Zeg maar wat je op je hart hebt, en ik zal je bijstaan'.
Men noemt u niet voor niets, de Moeder van Altijddurende Bijstand.
Sta ons bij, Maria, dag in dag uit, altijd en overal, laat ons niet alleen. Amen.
( Toon Hermans)

Archief preken