Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar 12 en 13 augustus 2017

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar.

Toen de leerlingen Jezus op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek.
Ze dachten dat het een spook was.
Maar meteen stelde Hij hen gerust: 'Wees niet bang. Ik ben het!'
(Lees ook Matteüs 14,22-33)

overweging bij dit zondags evangelie

Vertrouwen in een storm

Geloven in God is niet vanzelfsprekend, ik als gelovige wordt soms zwaar op de proef gesteld.
Ik kan in onzekere situaties terecht komen, als mijn leven niet meer zo gaat als ik gedacht had.
Petrus is ook ijverig met zijn geloof bezig, maar ook hij kent momenten van zwakheid en ongeloof.
Toch ervaart hij dat God hem genadig is, op momenten dat hij het niet verwacht.
Ook van mij wordt gevraagd in die momenten van zwakte vertrouwen te hebben.
God herkennen in mijn leven is een bezigheid die mij ook niet altijd vlot afgaat,
 zeker niet als ik in moeilijke omstandigheden verkeer, als ik twijfel, of soms zomaar ongelovig ben.

Matteüs vertelt mij het verhaal over die eenzame boot op het kolkende meer.
Matteüs schrijft zijn verhaal over het leven van Jezus, jaren na de dood van Hem.
Hij schrijft dit om de nog jonge kerk gemeenschap te bemoedigen en een steun in de rug te geven.
Hij gebruikt hiervoor het beeld van die boot in de problemen bij een storm op het meer, als het beeld van die jonge kerk.


Vandaag lees ik hoe God zich op onverwachte wijze openbaart, hoe zijn hulp werkzaam is voor wie bereid is dit met een gelovig hart te ontvangen.
Als ik beproefd wordt in mijn geloof, ben ik vaak in staat het onmogelijke te doen.
Petrus, man met grote felheid, maar ook met zijn beperkingen, wil alles voor Jezus doen.
Maar zijn woorden zijn vaak groter dan zijn daden, als puntje bij paaltje komt, blijkt hij maar een kleingelovig mens.
Met de andere leerlingen is Petrus door Jezus het meer opgestuurd, Jezus heeft tijd nodig om alleen te zijn.
Na het wonder van de broodvermenigvuldiging wil Hij bij zichzelf en bij God zijn.
Er steekt een storm op, en zelfs de ervaren vissers hebben het zwaar.
Maar in het hart van de storm komt er hulp, maar die hulp wordt niet herkend, ze denken dat er een spook op hen afkomt.
De dreiging is levensecht, totdat Jezus stem klinkt met vertrouwde en geruststellende woorden: "Ik ben het, vreest niet".
Petrus komt als eerste in beweging, maar wat hij aan vertrouwen heeft, valt letterlijk in het water als hij beseft wat hij doet.
Hij heeft Jezus herkend, maar nog niet erkend, dat gebeurt pas door de uitgestoken hand van Jezus.
Die doet voor Petrus het tij keren, die hand zal hij nooit meer loslaten.
Wat Petrus nodig had, dat heb ik ook nodig: Vertrouwen in Hem die bij mij is, ook al stormt het om mij heen in mijn hart en hoofd.
Juist als ik denk dat ik aan mijn lot wordt overgelaten, is het belangrijk om niet in paniek weg te vluchten van mijzelf of de situatie.
Een moment van even stil staan, van inkeer, van geduldig wachten of bidden, kan mij zoveel zeggen.
Vanuit die plaats waar ik geborgen ben in God, kan ik Hem herkennen en erkennen, als Hij mij op onverwachte wijze de helpende hand toesteekt.
( Eelke Ligthart, diaken

*********************************************************************************************************************************

Stilte na de storm

Soms steekt er een storm op in mijn
 leven, en dat kan allerlei oorzaken hebben.
Ik raak dan wat uit de koers, weet niet waarheen en waar naar toe.
Ik word overmand door angst, onzekerheid, wordt onrustig voor de toekomst, wat zal die brengen.

Midden in die storm is er Iemand, die naar mij toekomt, die Zijn helpende hand uitsteekt, zijn naam is: Redder van mensen.
Jezus zegt ons: wees niet bang ook al zit alles tegen: Ik ben er ook nog, heb vertrouwen.

Het is niet gemakkelijk om Hem midden in 'je storm' te herkennen.
Soms ben ik door angst alleen maar met mezelf bezig, en toch... is Hij aanwezig.
Jezus komt in mijn leven bij mij aan boord als een houvast, als iemand die een nieuwe richting wijst,
waar ik dreig te vergaan, grijpt Hij mij vast.
Hij brengt mij tot stilte, rust, om na te denken over een nieuwe mogelijke toekomst en leven.
Jezus redt in Gods naam.
( Wim Holterman osfs)
 

Archief preken