Kies uw kerk

Preek van de week

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar 7 en 8 augustus 2021

Preek van de week voor de negentiende zondag door het jaar 7 en 8 augustus 2021

Toen Jezus merkte dat heel veel mensen aan Hem twijfelden,
zei Hij tegen hen:'Ik verzeker jullie: wie gelooft, bezit eeuwig leven.
Ik ben het brood dat leven geeft.'
(naar Johannes 6,43.47-48)

overweging bij dit zondags evangelie


Houdt contact met Jezus, het brood voor het leven


Over voedsel uit de hemel gaat het deze keer in het evangelie van Johannes, over voedsel
dat van God komt, maar dat moet je wel goed verstaan. Want God stuurt geen voedsel, Hij
laat geen brood uit de hemel vallen, het gaat niet om letterlijk voedsel, maar dit is een beeld-
spraak, zoals er in de bijbel veel gebruikt worden. Dit beeld moet je duidelijk maken dat je geloof
in God een bron van kracht en inspiratie is voor jezelf en je daardoor overeind blijft, en... dat je
geloof in Jezus' Goede Boodschap je ook maakt tot een bron van kracht voor je medemensen die
zwak en kwetsbaar in het leven staan, of wanneer jezelf in de problemen zit. Hij is de gist waardoor
het goede in je gaat rijzen om goed te doen aan anderen. Brood voor het leven, voedsel uit de hemel,
wil Jezus zijn, en dat was Hij ook in zijn tijd voor zieken en gehandicapten, maar ook voor zondaars
en tollenaars die Hij weer kracht gaf om een nieuwe en zinvolle toekomst in te gaan. En dat wil Jezus
ook voor ons zijn; een bron van inspiratie en kracht om de weg te proberen te gaan die Hij ook ging, de
weg van zorg en aandacht voor elkaar, die Hij ook had voor zijn medemensen. Als ik geloof in Jezus en
wat Hij allemaal heeft voorgedaan, dan kan ik ook 'levend brood' zijn en een bron van kracht voor anderen.
Maar ieder die daarmee bezig is, die écht inhoud wil geven aan zijn of haar gelovig leven, moet af en toe ook
wat bijtanken, zijn krachten weer aanvullen en zich laten inspireren en motiveren, door Jezus, het 'levende
brood' voor ons allemaal. Moge de wekelijkse vieringen met een ontmoeting met Jezus voor mij een bron van
kracht zijn om door te gaan op de goede manier. Je geestelijk leven heeft ook regelmatig voeding nodig om
goed te kunnen functioneren en om zin en inhoud aan je leven te geven, anders verschraal het en werkt het
niet meer zo goed. Als je geestelijk ondervoed raakt dan raak je ook je kracht kwijt, en als je dan moeilijke
momenten in je leven tegenkomt, dan heb je van binnen minder energie om staande te blijven in je leven.
Je lichaam vraagt op zijn tijd om voeding en geeft in de vorm van honger en dorst signalen dat je eten en
drinken nodig hebt, maar als je geest te weinig of geen voeding krijgt, dan merk je dat vaak pas als het bijna te
laat is.
Jezus zegt in dit evangelie tegen zijn leerlingen:'Kijk naar wat Ik doe,
luister naar wat Ik jullie zeg: Ik wil voeding zijn voor jullie geestelijk leven, en ook voor jou, Ik wil een bron
van kracht en inspiratie voor jullie en jou zijn.' Deze Jezus is in de loop der eeuwen een krachtbron geweest
voor heel veel gelovigen, om hun leven zinvol te delen met elkaar, maar ook in deze tijd weet Hij nog heel veel
mensen te inspireren en in beweging te houden op de weg die Hij voorging. Het is wel belangrijk dat je in contact
staan met die Jezus en zijn Boodschap, zodat je je verbonden voelt met Hem en de andere gelovige mensen.
Jezus noemt zich het 'brood van het leven' brood dat leven geeft en voortdurend in beweging is, je kunt je
door Hem ook letterlijk laten voeden van het brood dat in de vieringen gedeeld wordt, en dat is natuurlijk
een bijzonder moment van verbondenheid. Maar het gaat ook vooral om het geestelijk eten van het brood van
Jezus, en de inspiratie van Zijn woorden en daden, en de woorden van de voorganger bij de viering. Het is ook
goed om elke dag even de stilte op te zoeken, of regelmatig een wandeling of fietstocht te maken door de mooie
natuur, of in je tuin bezig te zijn als je die een hebt, dat is goed voor je lichamelijke en geestelijke gezondheid.
In die rust kun je de juiste voeding voor je leven vinden, kunnen Gods bedoelingen duidelijker worden, en kan
Jezus' Goede Boodschap een goede wegwijzer zijn. Jezus wil inspiratie voedsel voor mij zijn, door zijn boodschap,
en zijn idealen kun je gezond en gelukkig leven, Hij zorgt voor het goede in mij, waardoor je het goede kunt doen
voor anderen. ( preken.be + Martien)
*****************************************************************************************************
Gebed


Graag wil ik bij U 'in de leer' komen, God.
Laat me daarom vaak en heel intens naar U luisteren,
en ervaren dat U op een bijzondere wijze van me houdt.
Wil me onderrichten in het wonder van de liefde,
zodat ik in alles wat ik zeg en doe een spiegel ben uw menslievendheid,
ook al is het wel eens met vallen en opstaan.
Dank U wel Heer, dat U mij het eerst hebt bemind.
( Erwin Roosen)

Archief preken